Jaká jsou vaše práva a co může a co nesmí zaměstnavatel požadovat?

Jaká jsou vaše práva a co může a co nesmí zaměstnavatel požadovat?
Autor fotografie: Úřad na ochranu osobních údajů|Popisek: Příručka
13 / 10 / 2014, 14:30

13.10.2014 / Sleduje váš zaměstnavatel vaší emailovou poštu? A kontroluje vás, jestli surfujete na internetu? Sledují vás při práci kamery? Podívejte se do příručky Ochrana osobních údajů na pracovišti, naleznete tam odpovědi. Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

 Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil příručku Ochrana osobních údajů na pracovišti, která je určena pro zaměstnance (ale i zaměstnavatele), a kde se odpovídá na všechny otázky týkající se osobních údajů a jejich ochrany. Podobná příručka byla velmi potřebná, protože ve spleti zákonů se jen málokdo orientuje. Zveřejňujeme ukázku z publikace:

Smí mít zaměstnavatel bez mého svolení přístup do mého soukromého e-mailu?

Ne, nesmí. Soukromá elektronická komunikace (e-mail, sms, chatová historie) představuje
korespondenci a i v tomto případě platí, že listovní tajemství smí být narušeno pouze na základě
rozhodnutí soudu. Právo na soukromí korespondence je v Evropě zakotveno i na ústavní úrovni.
Pokud by zaměstnavatel narušil soukromí komunikace, vystavil by se riziku postihu i podle trest-
ního práva.
Rozhodnutí zaměstnavatele o sledování komunikace (korespondence) musí tedy vycházet z její
povahy. V případě soukromé komunikace by její sledování nebylo legální.

Řadu dalších zajímavých otázek naleznete právě v této publikaci, kterou si můžete stáhnout zde, nebo přímo na stránkách ÚOOÚ.

Příručka byla zpracována v rámci projektu Leonardo da Vinci 2, který byl zaměřen na ochranu osobních údajů a soukromí na pracovišti. Zaměstnanci tráví na pracovišti podstatnou část dne a i zde mají právo na respektování určité míry soukromí. Zaměstnavatelé někdy narušují soukromí a neoprávněně či v neadekvátním rozsahu zpracovávají osobní údaje zaměstnanců, ať už klasickým způsobem, např. shromažďováním a uchováváním osobních a citlivých údajů včetně těch, které zaměstnavatel k realizaci pracovněprávních vztahů nepotřebuje, či prostřednictvím moderních sledovacích a monitorovacích technologií.
Zaměstnanci nemají ve všech případech dostatek jednoznačných a srozumitelných informací o tom, jak se neoprávněným zásahům do svého soukromí bránit, které právní normy tuto oblast upravují a které veřejné orgány jsou kompetentní k výkonu dozoru. Mnohdy se z důvodu podřízeného postavení obávají svá práva uplatňovat. Cílem projektu proto bylo sestavit srozumitelnou, přehlednou a v praxi použitelnou příručku, která by, spolu s dalšími aktivitami, přispěla k prohloubení informovanosti zaměstnanců ve všech partnerských zemích.

Publikace se setkala s ohlasem zejména v oblasti personálních agentur, odborových svazů, ale také některých odborných periodik, které se vyslovily pro možnost využití publikace v rámci své oblasti působnosti.

 

Tagy článku