Odpovědnost za teroristický útok nesou islámští vrazi a zrádci evropské bezpečnosti

Odpovědnost za teroristický útok nesou islámští vrazi a zrádci evropské bezpečnosti
15 / 11 / 2015, 07:45

Spoluodpovědní za masakr ve Francii jsou také ti, kdo nesou odpovědnost za bezpečnost Evropanů, avšak svoji povinnost neplní.

Převzali jsme článek Maxe Blausteina ze serveru eretz.cz:

Zatím 129 lidí zavraždili v Paříži v pátek 13. listopadu večer islámští teroristé při koordinovaných útocích na kulturní a sportovní akce. Dalších více než 350 lidí bylo zraněno, z toho nejméně 99 vážně. K vraždění se přihlásil sunitský teroristický Islámský stát, který dnes ovládá sever Iráku a severovýchod Sýrie. Útoky provedlo 8 mužů, kteří všichni na sobě měli vesty s výbušninami. Sedm z nich se po vraždění odpálilo, jednoho zlikvidovala policie. Zločinci zaútočili koncert v klubu Bataclan v Paříži, kde zavraždili nejméně 82 lidí. Další vraždění nastalo v restauraci a u národního fotbalového stadionu. Při útoku prý někteří volali „Alláhu akbar“

Šok a účast projevili Francouzům politici a občané mnoha zemí světa včetně Česka a Izraele.

Ihned po masakru ve Francii se objevilo množství komentářů, které v typicky evropském duchu zpytují, čím se to Francouzi provinili, že u nich k takovému masakru došlo. Odpověď je prostá: Ničím. Kdo tedy nese odpovědnost?

Odpovědnost za zločin nesou samozřejmě v první řadě sami pachatelé a nenávistná ideologie radikálního islámu, která je ovládá. Islám je příčinou. Jen málo z celkového počtu muslimů se dává na dráhu teroru, přesto však část ano a příčinou je jen a jen islám.

Ne chudoba či těžká společenská situace, protože ty zažívají i mnozí křesťané, hinduisté či ateisté a přesto dnes a denně neslyšíme o jejich řádění. Příčinou je islám, jehož výklad připouští vedení džihádu mečem. Islám, který do srdcí věřících zasévá pocit nadřazenosti jejich víry nad vším a všemi ostatními – a současně hlubokou frustraci z toho, že islámský svět je ve srovnání s evropským, severoamerickým či východoasijským neislámským světem beznadějně zaostalý, neproduktivní, strnulý a primitivní a nebýt ropy tak také chudý.

Spoluodpovědní za masakr ve Francii jsou však také ti, kdo nesou odpovědnost za bezpečnost Evropanů, avšak svoji povinnost neplní. Primárně se ukáže na zpravodajské služby, kterým se nepodařilo útok zmařit. Avšak práce zpravodajských služeb je krajně nevděčná, protože musejí sledovat obrovské množství podnětů a i když velmi často uspějí, čas od času prostě informace nezachytí či jen nestačí včas rozšifrovat a analyzovat. Pravděpodobnost úspěchu teroristů je tím vyšší, čím více podezřelých musejí služby sledovat.

A zde se dostáváme ke skutečným spoluviníkům úspěchu islámského útoku v Paříži. Jsou jimi vedoucí představitelé Evropské unie a zemí Evropské unie – a to zejména Německa a Francie, ale i dalších zemí kontinentální západní Evropy.

Pomatená Angela Merkel, která do středu Evropské unie pozvala statisíce migrantů, když slíbila projednat v Německu žádost o azyl každého, kdo prohlásí, že je Syřan.

Pomatený François Hollande, který spolu s Merkelovou peskoval Maďarsko a další země střední a východní Evropy, které se snažily vlnu ilegálů zastavit – a donutit je, aby buď odešli zpět, anebo aby se registrovali, požádali řádně o azyl a vyčkali výsledku uprchlickém táboře.

Věčně opilý předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který jim v jejich blábolení o nepřípustnosti plotů v Evropě zdárně sekundoval.

Rakouský kancléř Werner Faymann, který si neviděl do úst, když hanebně přirovnal maďarské policisty čelící vlně migrantů, k nacistům. A další a další hlasatelé údajného dobra a humanity, ignorující platná pravidla, logiku a zásady bezpečnosti.

Tito zrádci evropské bezpečnosti dovolují desetitisícům cizinců, kteří se odmítají identifikovat a podstoupit řádnou registraci v první bezpečné zemi, volně kočovat po Unii. Činí tak nikoliv z nevědomosti či nezkušenosti, ale vědomě, kvůli své pomatené víře. Věří více v „práva“ ilegálních migrantů, než v práva občanů svých zemí, včetně práva na život v bezpečí.

Útok v Paříži nebyl poslední. Islámští zločinci právě zjistili, jak snadné je vraždit Evropany, a další útok pravděpodobně bude následovat. Ve Francii nebo jinde.

A až k němu dojde, vzpomeňte si Evropané, že odpovědnost kromě vrahů samotných nesou i ti, kdo s tupými úsměvy mentálně zaostalých umožňují nekontrolovaný příliv cizinců do Unie. Ne, zpravodajské služby to nejsou, ty silným hlasem varují už dlouho. Jsou to ti, kdo zpravodajce neposlouchají, protože zpravodajská varování odporují jejich slepé víře.

Zdroj: Max Blaustein, server eretz.cz

Tagy článku