Ombudsmanka Šabatová se nehodlá zastat českých majitelů legálních zbraní! Bezprecedentní diskriminace snad od samotné ochránkyně práv ?

Ombudsmanka Šabatová se nehodlá zastat českých majitelů legálních zbraní!  Bezprecedentní diskriminace snad od samotné ochránkyně práv ?
24 / 07 / 2018, 19:00

Nedávno se představitelé lidskoprávní bezpečnostní platformy LIGA LIBE obrátili se svou stížností na veřejnou ochránkyni práv Mgr. Annu Šabatovou, Ph.D. - a to ohledně kauzy diskriminace českých majitelů legálních soukromých zbraní. Jejich objednaná a chvilku dokonce i běžící placená reklama, mající za cíl jen seznámit desetitisíce sympatizantů na jejich facebookových stránkách s cíli a programem této organizace, byla náhle zamítnuta. Ombudsmanka odpověděla na adresu LIGY LIBE tak, že to následně vzbudilo mezi českými majiteli zbraní a jejich sympatizanty nemalé rozhořčení.

- a to údajně z důvodu "propagace prodeje zbraní", přičemž předmětná reklama ani v nejmenším a průkazně nic takového neobsahovala. Šlo tedy zjevně o vykonstruovaný důvod, kdy Facebooku se „pouze“ nelíbil druh zboží, které řádně a zákonně nabyli čeští občané, jejichž práva a zájmy LIGA LIBE chrání. Krátce nato byla proto o pomoc požádána právě zmíněná ombudsmanka, která však během pár dní odpověděla na adresu LIGY LIBE tak, že to následně vzbudilo mezi českými majiteli zbraní a jejich sympatizanty nemalé rozhořčení, citujeme:

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., Vám bohužel nemůže pomoci v záležitosti, s níž jste se na ni obrátila. Neumožňuje jí to zákon o veřejném ochránci práv, který přesně vymezuje její pravomoci. Ochránce prověřuje PŘEDEVŠÍM  jednání (či nečinnost) správních úřadů (např. stavebních úřadů, katastrálních úřadů, finančních úřadů, poboček Úřadu práce apod.). Zabývá se také ochranou práv osob omezených na svobodě ochranou osob před diskriminací.

Prezident LIGY LIBE, Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. se k tomuto následně vyjádřil:

"Nechápeme to - za prvéproč společnost Facebook námcoby důvod neposkytnutí svých placených služeb, které nám odepřelaudala coby důvod "propagaci prodeje zbraní" - neb šlo pouze o plošnou osvětu ohledně naší lidskoprávní bezpečnostní organizace, mající za cíl zejména ochranu zákonně nabytých majetků slušných českých občanů a práv na jeho vlastnění i do budoucna. Je již jedno, zda tímto majetkem, který nyní ohrožují nesmyslné bruselské zákazy, jsou například zbraně - míníme ty zákonně nabyté, čili dávno zakoupené a dlouho již vlastněné. Takto by stejně totiž mohli totiž býti diskriminováni lidé, co vlastní cokoliv jiného - auto, motorku, psa či dům. Neb Ústava, Listina základních práv a svobod v tomto ohledu mluví jasně, například: "

Psali jsme: LIGA LIBE: Ochránce nejen před bruselskou zákazovou směrnicí proti zbraním

"Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právechZákladní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení" a pak také: "Každý má právo vlastnit majetekVlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu". Není snad proto důvod, aby se právě z vlastníků legálních soukromých zbraní nějak účelově vytvářeli občané "druhé kategorie". To je nejen protiústavní, ale i proti veškeré logice, ne?  

A Pavel Černý dále pokračuje:

Očekávali jsme, že se nás, jakož i vlastně tímto i veškerých vlastníků zbraní v ČR, paní Šabatová, coby veřejná ochránkyně právpo naší stížnosti zastane. A její odpověď nás velmi zklamala. V onom písemném odmítnutí pomoci paní ombudsmanky zní taktéž trochu podivně   slovo PŘEDEVŠÍM (viz výše) - neb je poněkud znepokojující, když veřejná ochránkyně práv, placená z našich daní za ochranu práv občanů, jejich porušování nejen míní přihlížet, ale dokonce jakýmsi pro nás sotva definovatelným výběrem "pouze vhodných témat" vlastně některé z občanů a organizací, kteří u ní pomoc hledají, sama ombudsmanka diskriminuje!

Přitom přímo v jejich osvětovém dokumentu, nazvaném "Rovné zacházení a ochrana před diskriminací", se mimochodem praví, citujeme:

Co je to diskriminace? Jedná se o rozdílné zacházení s lidmi na základě zakázaných důvodů, které se odehrává ve vymezených oblastech právních vztahů. Proč je třeba se diskriminaci bránit? Demokratický právní stát je založen na tom, že má každý člověk stejná práva. Všichni mají mít stejný přístup ke vzdělání, práci, bydlení, zdravotní péči nebo ke zboží. Když jsou tato práva porušována, je důležité se ozvat.

A ve stejném dokumentu na jiném místě je pak v sekci Z jakých důvodů a v jakých oblastech je diskriminace zakázaná? jasně uvedeno i "Zboží a služby" - což je nepochybně případ Facebooku a jeho odmítnutí nám svých placených služeb... "Zkrátka, diskriminace jako vyšitá", rozčiluje se Černý...

Paradoxem dle LIGY LIBE dále je, že jiné minority hájí například paní ombudsmanka velmi aktivně, a to i takové, které jsou když ne zrovna vysloveně závadové tak víceméně společensky problematické. Ale práv majitelů zbraní, coby skupiny těch nejvíce bezúhonných a vůbec nejprověřovanějších občanů v naší společnosti, se zjevně z nějakého důvodu v případě jejich zjevné diskriminace domáhat nechce. Dle jakého klíče tedy veřejný ochránce práv posuzuje, kdo by stál za jeho zastání, bůh prý suď. Když prý někdo nepronajme nebo neprodá byt někomu proto, že je Rom (nebo Žid, Eskymák či třeba Laponec - což rozhodně není správné) je doslova "oheň na střeše".

Psali jsme: LIGA LIBE měla napilno: jednání s ministrem vnitra, předsedou Poslanecké sněmovny, zorganizování tiskové konference. Boj proti kontroverzní ,,odzbrojovací" směrnici pokračuje dál

A dokonce v takovémto duchu veřejná ochránkyně práv organizuje i jakési provokace a připravuje takříkajíc pasti na ty, kdo by třeba z hlediska rasy (či čehokoliv jiného) byt třeba nepronajal/neprodal. Když jde však o diskriminaci někoho, komu placenou službu (pozn.: a je snad zde jedno, zda jde z obdobných důvodů o neobsloužení hosta v hospodě - anebo jako zde, o neposkytnutí možnosti placené inzerce, jako všem ostatním) a kdo se provinil zřejmě jen a pouze tím, že prodělal všechny náročné legislativní i jiné procedury a vlastní legální zbraň, v takovém případě ombudsmanka najednou "nemůže pomoci"...

Prezident LIGY k tomu ještě dodává:

Je to skutečně někdy až do nebe volající - soukromé zbraně u nás vlastní díky velmi přísnému systému jen skutečně slušní a zákona dbalí lidé a konání jak Facebooku, tak i následně reakce ombudsmanky tak plně jen zapadá do jakéhosi schématu umělého a tendenčního démonizování soukromých zbraní i jakési "presumpce viny" jejich majitelů. Právě ti jsou velmi často totiž cílem jakýchsi štvanic a cíleného očerňování, kterého se nezřídka dopouštějí jak některá senzacechtivá média, tak i mnozí populističtí politici, kteří se v zájmu jakéhosi falešného humanismu snaží lacině urvat body svým zde velmi pochybným "bojem proti násilí" a případně umést cestičku k dalším nelogickým a mnohdy i kontraproduktivním zákazům v této citlivé oblasti. Dobře, názor na zbraně můžeme mít všelijaký, ačkoliv jsou to vždy jen předměty, které nejsou ani dobré ani špatné - jsou jen vždy takové, jako ti, co je vlastní a užívají (a u nás ty zbraně legální vlastní a užívají  lidé dobří). Člověk se ale nemůže smířit s tím, že zjevně předsudky má nakonec asi někdo, kdo ochranu práv nás všech a boj proti diskriminaci má v popisu práce, tedy samotný ombudsman. To už začíná na světě být opravdu špatně, ne?  

Pozn.:

LIGA LIBE (www.ligalibe.cz//www.facebook.com/LIGA.LIBE/ - jde o lidskoprávní/bezpečnostní platformu, která vznikla transformací výborů obou petic proti nesmyslnému prosazování zákazů Evropské komise, které mají za cíl ve jménu "boje proti terorizmu" prosadit zákazy na poli legálních soukromých zbraní. Obě zmíněné petice, které patří k největším z hlediska dosaženého počtu petentů,  podepsalo dohromady skoro 200 tisíc (!) českých občanů - mezi nimi i nemálo politiků, včetně předsedy vlády a prezidenta republiky.  

LIGA LIBE, z.s.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace