Ombudsmanka Šabatová sklidila obrovskou kritiku od zaměstnanců "uprchlického tábora" v Bělé- Jezové

Ombudsmanka Šabatová sklidila obrovskou kritiku od zaměstnanců &quote;uprchlického tábora&quote; v Bělé- Jezové
Autor fotografie: Veřejný ochránce práv/ Stanislav Biler|Popisek: Bělá-Jezová. Fotky k prezentaci z tiskové konference 13.10. 2015
30 / 10 / 2015, 15:00

Lhala ombudsmanka o podmínkách v táboře? Zaměstnanci tvrdí:"Pochybujeme o objektivitě celého šetření a uvedených informací. Pokoušíte se šířit nenávist a diskreditujete nás."

Nečekaně ostrá kritika práce a objektivity celého šetření veřejné ochránkyně práv, ombudsmanky Anny Šabatové, přišla od zaměstnanců Správy uprchlických zařízení v zařízení v Bělé-Jezové. Na jejich otevřený dopis upozornil server iDnes.cz.

Je to reakce na tvrzení ombudsmanky o údajně těžkých podmínkách uprchlíků v tomto táboře, která jsme zveřejnili v plném znění v článku "Ombudsmanka: Děti uprchlíků žijí "v horších podmínkách než ve vězení"

Názor paní Šabatové zpochybnil prezident Miloš Zeman, který uvedl v rozhovoru pro Parlamentní Listy: "Pokud vím, děti uprchlíků mají běžnou lékařskou péči, mají dostatek jídla, jsou v teple, jsou oblečeny. Paní Šabatová jako obvykle není příliš dobře informována."

Není to poprvé, kdy ommbudsmanka rozvířila veřejné mínění, například letos v červnu navrhla, aby všichni uprchlíci, kteří na území ČR pobývají „bez cestovního dokladu, ač k tomu nejsou oprávněni“, tedy především ilegální imigranti, nemuseli být vyhoštěni.

Zaměstnanci tábora v Bělé, zastoupení paní Černou zveřejnili na stránkách SUZ následující otevřený dopis, který přinášíme v plném znění:

OTEVŘENÝ DOPIS VEŘEJNÉ OCHRÁNKYNI PRÁV 

30. 10. 2015

Vážená paní Šabatová, 

ráda bych se vyjádřila k článku, zveřejněnému dne 23. 10. 2015 na stránkách Aktualne.cz „Šabatová: Personál v Bělé je laxní, za špatné podmínky může vedení i Chovanec“, a dovolila bych si přidat několik doplňujících informací a vyjádření k danému tématu. 

Vždycky jsem se domnívala, že Veřejný ochránce práv, je ten, kdo ochraňuje právo spravedlivým způsobem, nenechá se ovlivnit politickou či mediální situací a účelem či posláním jeho práce je provádět objektivní, nestranná a profesionální šetření tam, kde má pochyby o dodržování principů demokratického státu, a neuchyluje se k mediální kampani cílené proti konkrétní skupině osob nebo jednotlivcům.

Po přečtení výše uvedeného článku si dovoluji pochybovat o objektivitě celého šetření a uvedených informací. Publikování závěrů šetření (probíhalo 1 den) v médiích a tisku by se dalo považovat za pokus o šíření nenávisti a zdiskreditování zaměstnanců v Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové.

Osobně pracuji v tomto zařízení 10 let a jsem přesvědčená o tom, že nejen já, ale všichni moji kolegové a spolupracovníci, vykonáváme práci dobře, s plným nasazením, s dostatečnou dávkou sociálního cítění, s dostatečným vzděláním a s dobrou jazykovou vybaveností. Důrazně se ohrazuji proti Vašemu výroku „personál v Bělé je laxní“ (přeloženo: lhostejný, povrchní, neodpovědný, beroucí vše na lehkou váhu), domnívám se, že by se to dalo vysvětlit i jako urážka práce všech zaměstnanců, každé uklízečky, údržbářů, sociálních pracovníků, pedagogů volného času, ubytovatelů, pracovníků stálé služby a všech, kteří se podílejí na chodu tábora.

Za 10 let práce od vzniku zařízení, jsme se starali o spoustu klientů z bývalých států Jugoslávie, o klienty, kteří přišli při migrační vlně z Kosova a Albánie, migranty z Afriky, bývalých států Sovětské svazu a spoustu dalších a vždycky jsme se společnými silami o tyto klienty postarali, byla mezi nimi i spousta dětí a nikdy s tím nikdo neměl problém. V posledních měsících je situace velmi vyhrocená, ale i tak děláme všichni co je v našich silách, abychom situaci zvládli, avšak děláme to, a můžeme to dělat, pouze v mezích zákona, v mezích etického kodexu sociální práce a k tomu se musíme vyrovnat se svou vlastní empatií.

Ptám se tedy, kde je objektivita v uvedeném článku? Proč nejsou terčem Vaší kritiky nedůstojné a mnohočetné návštěvy ze strany některých politiků v našem zařízení, které naprosto nedůstojným způsobem chodí sledovat zadržené migraty za plotem… omlouvám se za ten výraz, ale s nadsázkou se dá říci, že k nám chodí jako do ZOO… toto je pro migranty nedůstojné a ponižující jednání! Proč není v článku informace o tom, že všechny děti jsou po příchodu očkované (např. proti dětské obrně, která je zvláště v Sýrii, rozšířenou nemocí), proč není uvedeno kolik je mezi migranty kardiaků, diabetiků apod., kteří u nás dostávají nutné léky, inzulin a dietní stravu? Proč se nehovoří o tom, že děti tu mají školu, školku, výtvarnou dílnu, dětské centrum a péči odborně vzdělaných pedagogů volného času? Proč přichází kritika ohledně využívání tlumočníků, když jistě víte, že sehnat tlumočníky se znalostí darí, farsí, hindu, urdu, paštu apod. je velmi obtížné? Pro Vaši informaci uvádím, že např. většina Syřanů hovoří anglicky, takže nemáme problém se s nimi domluvit. Ostatně, kdy Vaše šetření v našem zařízení probíhalo profesionálně, tak by Vám tyto skutečnosti byly známy. Mimo jiné, by Vám bylo známo, že informace o možnosti právního poradenství, je jednou z mnoha, kterou klienti dostávají bezprostředně po přijetí. Souvisí to právě s tím, že svoji práci chceme dělat a děláme na profesionální úrovni.

Informace uvedené v článku nejsou vyvážené a nerespektují obě strany. Proč je označeno za neprofesionální přístup, když při Vašem šetření zaměstnanec připustí, že někteří klienti se chovají vůči pracovníkům nevhodně nebo vulgárně. Oni to veřejně neprezentují, řekli to „svému“ veřejnému ochránci práv… co je na tom neprofesionálního? Zaměstnanci jsou po útocích v médiích, výrocích o tom jak jsou negramotní, urážejících nepravdách o tom, jak nechávají běhat bosé, hladové děti po táboře apod. vystaveni velkému psychickému tlaku, a přesto dělají svojí práci tak, jak nejlépe to jde.

Dehonestující články se nás nedotýkají pouze pracovně, ale i osobně. Ne každý zaměstnanec bydlí v anonymitě velkého města … většina z nás je z malých vesnic nebo městeček, a čelíme pak dotazům „co s těma lidma v té Bělé děláte?“… jak je asi mámě, která přijde po 12 ti hodinové směně z práce a musí vysvětlovat svým dětem, že v práci nikomu neubližuje?

Vážená paní Šabatová, stejně jako Vy, považují zaměstnanci Bělé-Jezové svoji práci za poslání, proto si opravdu nemyslím, že veřejný ochránce práv (předpokládám, že práv nás všech, tedy i občanů České republiky), zvolí vhodnou cestu k nápravě tím, že zveřejní konkrétní jméno konkrétního zaměstnance a myslím, že to neospravedlňuje ani Váš subjektivní pocit, že někdo nedělá svoji práci dle Vaší představy. V tomto článku je to náš vedoucí, příště to bude kuchařka za přesolenou polévku? Nemyslím si, že posláním veřejného ochránce práv je publikování podobných článků, ale hledání nápravy.

Rozumím některým Vašim výhradám k chodu tábora, ale domnívám se, že směřovat svoji nelibost nad tímto stavem proti zaměstnancům tábora a jejich vedení není spravedlivé. Spravedlivé jednání od ombudsmana ovšem opravdu očekávám. Nebylo lépe směřovat síly a iniciativu na zjednání nápravy směrem k zákonodárcům?

Na závěr bych Vás ráda ujistila, že si vážím každé lidské bytosti, každého člověka, nedělám rozdíl v tom, odkud pochází a čím v životě prošel. V tomto kontextu považuji za svoji morální povinnost vyjádřit názor, že já a celý náš kolektiv, stojíme za vedoucím tábora a náš názor je zcela odlišný od Vašeho. Vážíme si ho, neboť my známe jeho práci a my jsme v táboře při vyhrocených situacích. Vždy hledáme řešení a návrhy na zlepšení společně s celým vedením. My máme každodenní možnost nedívat se na jeho práci z venku a z pohledu laika, ale z pohledu blízkých spolupracovníků.  Stejně tak si vážíme a ceníme neměnného, jasného a jednoznačného postoje pana ministra Chovance… takže pro nás to není „Chovanec“… jak je uvedeno v nadpisu článku, pro nás je to PAN ministr Chovanec.

Za kolektiv zaměstnanců Správy uprchlických zařízení MV A. Černá

 

Tagy článku