Ostraha objektů AČR a MO - zakázka pro Vojenské lesy a statky (2019-2022)

Ostraha objektů AČR a MO - zakázka pro Vojenské lesy a statky (2019-2022)
Autor fotografie: VLS ČR, s.p. - army.cz|Popisek: Divize ostrahy a služeb VLS zaměstnává na 1400 pracovníků
29 / 08 / 2018, 11:30

Z důvodu "nedostatečných tabulkových počtů osob" má i v dalších čtyřech letech zajišťovat ostrahu vybraných 33 objektů útvarů Armády České republiky a rezortu Ministerstva obrany státní podnik Vojenské lesy a statky ČR (VLS). Ministerstvo obrany o chystané zakázce dnes informuje vládu. V letech 2019-2022 za tuto službu zaplatí bezmála 700 milionů korun.

Předmětem tzv. vertikální spolupráce (tj. zadávání zakázek osobám, které zadavatelé ovládají jako své organizační složky) je nepřetržitá fyzická ostraha 33 vojenských objektů útvarů a zařízení rezortu MO (především stávající či dřívější vojenské výcvikové prostory) s cílem zamezení pohybu neoprávněných osob ve vojenském objektu, které by mohly být příčinou vzniku škod a ztrát na majetku státu.

Psali jsme: Vrbětický areál bude vlastnit stát

Majetková práva ve Státním podniku Vojenské lesy a statky ČR vykonává Ministerstvo obrany, a VLS zajišťuje ostrahu vojenských objektů již od roku 2005, a podle ministerstva jsou s poskytovanou službou dlouhodobě dobré zkušenosti. V současné době je služba poskytována na základě 15 smluv a za cenu přesahující 31 milionů korun bez DPH měsíčně. Divize ostrahy a služeb, která zaměstnává zhruba polovinu z 2200 zaměstnanců podniku, se podílí na střežení 114 objektů či areálů.

Při celkové ceně 688 375 848,- Kč uvedené pro zakázku pro následující čtyři roky pak měsíční náklady vycházejí na 14,34 milionu korun. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena výpočtem násobku počtu hodin poskytované služby: tj. 3 326 418 hodin za 4 roky plnění, při předpokládané hodinové sazbě za 1 hodinu ve výši 205,- Kč u objektů se standardními požadavky a 215,- Kč u exponovaných objektů. Sazby počítají se zvýšením minimální mzdy. K posouzení ceny v místě a čase obvyklé bude zpracován znalecký posudek.

Spolu se zabezpečením vstupu a ochranou objektů provádí úklidové práce, zimní a letní údržbu komunikací a dalších ploch, recepční službu, obsluhu tepelných zdrojů nebo vodohospodářských zařízení. Od 1. ledna 2005 je Armáda České republiky plně profesionální. A na náklady spojené s případným zajišťováním ostrahy objektů vlastními silami se odvolává i Ministerstvo obrany: profesionální voják je ve srovnání s výdaji VLS 2,23 krát dražší, občanský zaměstnanec by byl dražší o 1/10.

Psali jsme: České bezpečnostní agentury by měly dostat novou legislativu

Současně ministerstvo uvádí, že v případě nerealizování vertikální spolupráce s VLS by ostrahu objektů museli zabezpečovat jednotlivé vojenské útvary a zařízení vlastními silami na úkor plnění odborných úkolů. Vojáci vyčleněni na střežení objektů by se nemohli podílet na stěžejních úkolech zejména v oblasti zajištění obranyschopnosti České republiky a v rámci plnění jejich úkolů ve prospěch Organizace Severoatlantické smlouvy.

Ministerstvo dále uvádí, že výběrem jiného centrálního poskytovatele služby v otevřené soutěži by se narušil jednotný způsob ochrany vybraných objektů jedním poskytovatelem služby podle zavedených pravidel nejen v celém rezortu MO, ale i u jednotlivých útvarů a zařízení, které již službu VLS využívají. Podle VLS služby poskytované v uvedeném rámci dlouhodobě zajišťují zaměstnanost v lokalitách vojenských výcvikových prostor i v okolních obcích, přičemž práci v řadách strážní služby nalézají také armádní veteráni z mírových misí.

V pondělí také Ministerstvo obrany vyhlásilo výběrové řízení na obsazení místa ředitele Vojenských lesů a statků ČR. Stávající ředitel Josef Vojáček (ve funkci od března 2014) odchází na post generálního ředitele Lesů České republiky. VLS hospodaří na 126 tisících hektarech lesní půdy, což představuje přibližně pět procent lesní půdy v České republice, 6600 hektarech zemědělské půdy a 446 hektarech vodních ploch. Ročně přitom vyprodukuje zhruba milion kubíků dřeva, dva tisíce kusů skotu, přes milion litrů mléka a 120 tun ryb. Asi polovinu prodá na volném trhu.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace