Otevřené bankovnictví umožňuje nový přístup k sítím bank. Zásadní zde bude bezpečnost partnerských ekosystémů

Otevřené bankovnictví umožňuje nový přístup k sítím bank. Zásadní zde bude bezpečnost partnerských ekosystémů
15 / 06 / 2019, 11:30

Zpráva společnosti Accenture Banking Technology Vision 2019 zjistila, že poptávka zákazníků po službách na míru a službách v reálném čase vede banky k zavádění špičkových technologií.

Vzhledem k tomu, že otevřené bankovnictví – které bankám velí otevírat své systémy třetím stranám – zavádí stále více zemí, bude ještě zásadnější zajistit bezpečnost nejen sítí bank, ale i jejich partnerů v ekosystému. Tak lze shrnout zásadní sdělení každoroční zprávy společnosti Accenture, která předpovídá hlavní technologické trendy v bankovnictví v příštích třech letech. Zpráva Accenture Banking Technology Vision 2019 uvádí, že zatímco nyní zákazníci svým bankám důvěřují, že bezpečně uchovávají jejich údaje, udržení této důvěry v éře přechodu k otevřenému bankovnictví bude po bankách vyžadovat, aby zajištovaly rovnováhu mezi silnou bezpečností a uživatelsky přívětivými zákaznickými zkušenostmi. Zatímco devět z deseti bankéřů (92 %) ví, že zákaznická důvěra bankovním partnerům v ekosystému je velmi důležitá, pouhých 31 % bankéřů potvrzuje, že jejich partneři pracují na dostatečném zabezpečení.

„Rychlost datového přenosu, tlak regulátorů, trhy okamžiku, personalizovaná nabídka. To vše požadují zákazníci po finančních poskytovatelích. Za lepší nabídku jsou ochotni sdílet svá data ve větší míře, než doposud. Tato otevřenost a větší a širší objem zákaznických dat klade podstatně větší důraz na poskytovatele finančních služeb v oblasti bezpečnosti. Počínaje solidním řešením pro správu a kontrolu vystavených API, až po kvalitní řízení dat uvnitř společnosti s ohledem na klientské souhlasy a přístupnost dat,“ tvrdí Karel Kotoun, manažer v oblasti finančncíh služeb, Accenture.

Zpráva společnosti Accenture Banking Technology Vision 2019 čerpá z analýzy poradního výboru, z rozhovorů s technologickými specialisty a experty z oboru a z výsledků průzkumu prováděného po celém světě s téměř 800 bankovními manažery. Letošní zpráva nazvaná „The Post-Digital Era is Upon Us - Are You Ready for What´s Next? (Vstupujeme do post-digitální éry – jste připraveni na to, co obnáší?)“ ukazuje pět nových technologických trendů – včetně trendu s krédem „Zabezpečte NÁS, abych byl v bezpečí i JÁ“ – které by banky měly brát v potaz, aby se odlišily od konkurence: ať to jsou tradiční banky, fintech a big tech společnosti nebo jiní nováčci, kteří na trh teprve vstoupí.

Dalším z trendů je „Poznejte mě“. Primárním účelem je podle něj využití nových technologií k obnovení důvěrného vztahu se zákazníky, srovnatelného s kontaktem banky a klientů na malém městě. Většina dotazovaných bankéřů si myslí, že digitální demografie jim poskytuje nový způsob identifikace tržních příležitostí pro zatím nenaplněné potřeby zákazníků (jak uvedlo 85 % dotázaných) a je účinnějším způsobem, jak porozumět zákazníkům (83 %). Lepší pochopení potřeb zákazníků bankám také pomůže je lépe zabezpečit, protože ty, které opravdu znají a chápou své klienty, se nenechají tak snadno ohrozit různými podvodníky.

„Na trhu pozorujeme 2 hlavní trendy. Tím prvním je pokračující digitalizace prodeje finančních produktů on-line, podpořená rozšířenou sadou on-line self-service funkcionalit. Druhým trendem je zvyšující se komplexita a počet finančních produktů, které běžný bankovní úředník jednoduše není schopen detailně poznat a pochopit. Oba tyto trendy vytvářejí potřebu pro tzv. přehled zákazníka 360°,“ doplňuje Karel Kotoun. „Tato znalost podpořená širším spektrem dat umožní finančním institucím poskytovat na míru vytvořené produkty poskytnuté prostřednictvím přímých on-line kanálů, anebo tzv. poradců 2.0,“ dodává.

Podle trendu nazvaného „Moje trhy“ budou banky muset nabízet produkty a služby co nejlépe přizpůsobené na míru svým zákazníkům, ve správném a přesně načasovaném okamžiku. Mnozí věří, že jim k plnění tohoto cíle pomůže přístup k sítím 5G. Téměř čtyři z pěti manažerů bank (78 %) uvedli, že 5G bude revolucí v bankovním sektoru, která přinese nové způsoby poskytování služeb a produktů, jako je například rychlejší přenos videa pro podporu služeb finančního poradenství. Více než polovina (55 %) dotazovaných manažerů si myslí, že síť 5G bude mít významný vliv na tento sektor do tří let a dalších 20 % si myslí, že bude mít vliv do čtyř až pěti let. 

„Finanční sektor zažívá v posledních letech velikou vlnu disrupce nejen na poli distribuce a produktů, ale také v oblasti technologií. Dle Moorova zákona se bude tempo inovace exponenciálně zrychlovat. Proto musí mít současné finanční instituce, které právě prošly digitalizační proměnou na paměti, že nová vlna inovací - spojená s tzv. DARQ, tj. technologiemi distribuovaných účetních knih (blockchain), umělou inteligencí (AI), rozšířenou realitou a kvantovými výpočty (quantum computing) - je již za dveřmi,“ domnívá se Kotoun.

Téměř polovina (47 %) dotazovaných bankéřů si myslí, že na jejich firmu bude mít v příštích třech letech největší vliv umělá inteligence (AI). Podle trendu nazvaného „Síla DARQ“, by banky mohly snížit své náklady o 20-25 %, pokud rozšíří své aktivity pomocí AI. Zatímco více než polovina bank nově zavedla nebo zavádí AI v jedné nebo více oblastech své činnosti, je zde překvapivých 20 % respondentů, kteří zavádění AI neplánují ani ji nijak nezkoumají, aby její zavedení zhodnotili. 19 % bankéřů si myslí, že ze všech čtyř DARQ technologií budou mít na jejich banku v příštích třech letech největší vliv kvantové výpočty, zatímco pouze 17 % uvedlo totéž o blockchainu, což je možná náznakem toho, že ti, co jej již dříve zavedli, se od tohoto trendu odvracejí.

Pátý trend v této zprávě nazvaný „Lidskost+“ poznamenává, že kromě udržení tempa s inovacemi, které vyžadují jejich zákazníci, potřebují banky držet krok i s inovacemi, které požadují jejich zaměstnanci. Tři čtvrtiny (74 %) vedoucích pracovníků bank si myslí, že jejich zaměstnanci jsou digitálně zralejší než jejich organizace, a výsledkem je to, že zaměstnanci musejí „čekat“, až je jejich firma „dohoní“. Vzhledem k tomu, že banky nadále zavádějí nové technologie a zaměstnanci stále více mění pracovní pozice nebo fluktuují mezi organizacemi, jsou dnes v kurzu školení a rekvalifikace. Téměř polovina (45 %) dotázaných bankovních manažerů uvedla, že více než 40 % jejich zaměstnanců již své pracovní pozice změnilo a potřebovali proto zásadní rekvalifikaci; 71 % očekává, že do tří let se na nové pozice vyžadující výraznou rekvalifikaci přemístí více než 40 % jejich zaměstnanců.

Tagy článku