Ozvěny mezinárodní konference Měkké cíle a jejich ochrana

Ozvěny mezinárodní konference Měkké cíle a jejich ochrana
27 / 11 / 2018, 18:30

Dvoudenní vědecká konference s názvem Měkké cíle a jejich ochrana, která se konala na pražské Policejní akademii, se zabývala problematikou Měkkých cílů a jejich ochrany ze všech možných úhlů pohledu.

Na půdě Policejní akademii se sešli zástupci policie, akademiků, profesních organizací (Komory podniků komerční bezpečnosti - KPKB) či bezpečnostních expertů. Jaká zajímavá témata k další diskusi vlastně tato významná konference přinesla? 

Především akcentovala měkké cíle a jejich ochranu jako nanejvýš aktuální téma, i když nemá ještě ve společnosti takovou rezonanci, jako by si zasloužilo. Dále pak z konference vyplynulo, že zástupci ministerstva vnitra si nepřejí přijmout protiteroristický zákon, který úzce souvisí se zákonem o SBS, a to i přesto že ministerstvo zpracovalo důkladně metodiky vztahující se k protiteroristickému boji.

psali jsme: Na Policejní akademii se diskutovalo o problematice měkkých cílů a jejich ochraně

Do pléna také byla položena otázka, zda je měkký cíl smíšený, státní či soukromý statek. Zástupci ministerstva vnitra odpověděli, že se jedná o statek smíšený. Nicméně na druhé straně je potřeba se ptát, kde končí soukromý statek a kde začíná smíšený.

Člen prezidia KPKB Václav Jahodář pak upozornil, že zákon o SBS nezohledňuje aktuální potřeby a ani ve stávající podobě nereflektuje rizika související s možnými útoky na měkké cíle. Podle Jahodáře je potřeba nastavit vhodnou spolupráci mezi státním a soukromým sektorem, která by byla oboustranně přínosná v ochraně měkkých cílů do budoucna.

Konference však vyslala jasný vzkaz - měkké cíle se mohou stát v současné době snadným terčem teroristických útoků prakticky kdekoliv, a je proto nutné napnout všechny síly k tomu, aby došlo k jejich co nejefektivnější ochraně pokud možno za účinné spolupráce státní i soukromé sféry.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.