Personální čistka na Energetickém regulačním úřadu

Personální čistka na Energetickém regulačním úřadu
23 / 10 / 2019, 09:00

Ekonomický deník v tomto týdnu přinesl informace o plánovaném zeštíhlení vedoucích pracovníků Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na úrovni ředitelů sekcí, ředitelů odborů i vedoucích oddělení. Podle dostupných informací navrhované systemizační úpravy v sobě zahrnují zrušení 65 systemizovaných míst a vytvoření nových 40 systemizovaných míst. Na Energetickém regulačním úřadu se tak pod taktovkou nové Rady připravuje největší čistka ve státní správě. Vedení regulátora změny nepovažuje za drastické a odůvodňuje je požadavky Ministerstva financí na snížení počtu obsazených míst z důvodu úspor ve státním rozpočtu. Navrhované změny však Radě umožní vyměnit až 41 nepohodlných vedoucích za nové, loajální.

Součástí změn, které mají nové Radě ERÚ pomoct dostat do vedoucích funkcích své lidi, je mimo jiné i sloučení některých sekcí. Ze současných 6 sekcí budou nově pouze 3. Těmito změnami – tj. zrušením původních sekcí a sloučením s jinou sekcí – umožní Radě odvolat jednotlivé dosavadní ředitele sekcí ze služebního místa a vyhlásit nové výběrové řízení na obsazení místa nových sekčních ředitelů. Změny se mají dotknout sekce regulace a mezinárodní sekce, sekce legislativně správní a sekce dohledu. Jedinou sekcí, která zůstává beze změn na úrovni svého vedení je sekce kontroly.

Celkem by se změny měly dotknout 65 služebních míst. Z nich je 17 doposud neobsazeno, ze zbývajících se u 21 zaměstnanců předpokládá, že budou pravděpodobně zařazeni na jiné služební místo (pokud bude jiné vhodné místo k dispozici), 20 ředitelů a vedoucích bude postaveno mimo výkon služby. Pro úplnost lze dodat, že Energetický regulační úřad má v tuto chvíli 321 systemizovaných míst. Změny se tak dotknout jedné pětiny všech zaměstnanců úřadu.

Byť Ekonomický deník píše, že rušení velkého množství systemizovaných služebních míst a zřizování nových s podobnými názvy, jejichž obsazení podle tzv. „služebního zákona“ musí být soutěženo, je obvyklým nástrojem, jak se nová vedení ministerstev i jiných státních organizací snaží zbavit nepohodlných lidí z období předcházejících ministrů, či ředitelů státních organizací, podle některých odborníků je tento postup v příkrém rozporu s podstatou zákona o státní službě. Návrh změny bude nicméně ještě posuzovat Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí. Až po jejich případném kladném stanovisku bude o změně systemizace hlasovat vláda.

S plánovanou systemizací byli seznámeni zástupci odborů ERÚ, kteří ale své stanovisko k plánované změně podle Ekonomického deníku doposud nezveřejnili. Nepředpokládá se ale, že by odbory s touto změnou vyslovily svůj souhlas.

Jak uvedl Ekonomický deník, podle mluvčího Energetického regulačního úřadu Michala Keborta je předčasné komentovat podrobnosti. Podle Keborta ale obecně platí, že restrukturalizace úřadu se dotkne všech stupňů vedení na ERÚ. Příčinou změn nemají být pouze požadované úspory, ale i údajné zefektivnění chodu ERÚ.

 

 Autor: JUDr. Veronika Petrová

 

 

 

 

Tagy článku