Petenti se odborné diskuze nedočkali. Úředníci Evropské komise proti nim nasadili policejní kordóny a zátarasy

Petenti se odborné diskuze nedočkali. Úředníci Evropské komise proti nim nasadili policejní kordóny a zátarasy
17 / 09 / 2018, 07:30

Dne 14. 9. 2018, ve dni stanoveném EU komisí jakožto den pro implementaci zákazové proti-zbraňové směrnice (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní), hodlal lidsko-právní bezpečnostní spolek LIGA LIBE (založený iniciátory obou petic proti odzbrojení a prezentující na 200 000 petentů a 303 000 držitelů zbrojních průkazů v ČR) předat protestní nótu proti této právě implementované směrnici formou vládního nařízení, a to přímo v sídle zastoupení EU komise v Praze v Jungmannově ulici.

Předání protestní nóty bylo včas oficiálně nahlášeno vedoucí tohoto úřadu, Daně Kovaříkové, a bylo pojato poklidnou, recesisticko-humornou-alegorickou formou, aneb: „PROTI BEZPRÁVÍ A ABSURDNOSTI, BOJUJEME I HUMOREM !“  Jednalo se v řadě již o čtvrtý pokus kontaktu a setkání s představiteli EU komise v Praze, ačkoli je daná směrnice z pera EU komise, její představitelé v Praze se petičnímu hnutí, nyní LIZE LIBE, již po dlouhá léta vyhýbají, patrně vědoma si pověstného „másla na hlavě“. Akci provázel pokojný a ústavou zaručený petiční sběr, osobní podpora příznivců a médií na místě.

Šokujícím překvapením na místě bylo, že ačkoliv to byla protestní nóta za statisíce petentů, českých občanů a voličů, mezi nimi dokonce i pana prezidenta Zemana, premiéra Babiše, předsedy sněmovny Vondráčka, jakož i dalších mnoha a mnoha vrcholných politiků a volených zástupců napříč politickým spektrem, nejen, že celý úřad byl (i přes úřední den!) uzavřen, ba byl nepropustně obklíčen policejními kordóny a kordóny ochranných služeb, a to doslova komandy v taktických vestách. Měly tyto manévry a demonstrace síly snad zastrašit pro budoucnost zástupce statisíců českých občanů, kteří jsou svou oprávněnou kritikou Bruselu tzv. "nepohodlní"? Jinak si totiž nelze vysvětlit jiný důvod těchto bez přehánění manévrů. LIGA LIBE aktivně předem sama psala o asistenci policie na Prahu 1 (z obavy, aby nebyla zneužita jakkoli tato poklidná akce – zneužita politicky, či aby nedošlo k jakýmkoli provokacím), ale v této žádosti LIGY LIBE nebylo ani slovo o Evropském domě a o jeho návštěvě. Pokud by představitelům EK komise bylo vyhrožováno násilím, zbraněmi, apod., daly by se uvedené kordóny pochopit, ale prezídium LIGY LIBE hodlalo jen předat papírovou protestní nótu za statisíce občanů (za 200 000 petentů včetně prezidenta země, premiéra, šéfa PS PČR a za 303 000 držitelů zbrojních průkazů).

 Liga libe 

Při první (a taktéž ohlášené) návštěvě téhož petičního výboru (nyní prezídia LIGY LIBE) v sídle EU komise, členy výboru (i přes před tím oficiálně po emailu domluvenou schůzku) „pouze“ velice ponižujícím způsobem ztotožnili – formou kontroly osob jako u „občanů druhé třídy“. Podruhé - u střelecké manifestace téhož petičního výboru - hlídalo v Jungmannově ulici jen několik málo policistů před vchodem do sídla EU komise.  A nyní ozbrojené masivní kordóny? Co to bude příště - obrněné transportéry, kulomety ve vchodu, pytle s pískem či i něco více ? LIGA LIBE bude formálně požadovat vysvětlení – zdaleka nejen u ministra vnitra ČR. Protestní nóta bude alternativně zaslána pražskému zastoupení EU komise, jakož i do Bruselu, poštovní formou, do Bruselu pak společně se stížností na chování pražských úředníků. LIGA LIBE bude mimo jiné trvat na vyjádření, kdo konkrétně rozhodl o tak zásadním počtu nasazených policistů a dal rozkaz k přehrazení linie dlouhým kordonem, který měl zabránit jedinému - předat jeden jediný papír. V době, kdy jinde čekali na pomoc policie i desítky minut či dokonce hodiny potřební lidé v opravdovém nebezpečí, byl toto výsměch do tváře zákona dbalých, slušných českých občanů. Tyto policejní kordony, evokující svým rozsahem snad jen ty ze 17. 11. 1989, mají být oněmi „evropskými hodnotami“? Mají být oním „nasloucháním EU komise svým občanům“, o kterém vedoucí pražského zastoupení EU komise, Dana Kovaříková, hovořila ve svém dopise poslaném LIZE LIBE ? EU komise, která usiluje o odzbrojení slušných občanů a která usiluje o odzbrojení obětí a nikoli pachatelů, se sama ukrývá za nepropustné šiky „po zuby“ ozbrojených jednotek?

Proti odzbrojovací směrnici EU komise se vzedmula v ČR obří občanská vlna nevole, vedoucí zatím v uvedených cca 200 000 podpisů (ručních, nikoli on line) obou petic proti odzbrojení, kdy petici podepsal také prezident Zeman, premiér Babiš, šéf PS PČR Vondráček a další a další čelní další představitelé naší země. Petice má nakročeno být, co do počtu podpisů, největší peticí všech dob naší země a její historie. Proti směrnici podala naše země žalobu u evropského soudního dvora, rozhodnutí se očekává cca na jaře roku 2019. 

Redakce Security magazínu uvěřejňuje reakci Magdaleny Frouzové ze zastoupení Evropské komise v Praze


Článek tvrdí, že se jednalo již o čtvrtý pokus o kontakt s představiteli Evropské komise v Praze, kteří se kontaktu údajně po dlouhá léta vyhýbají. To je nesmysl. S jejich připomínkami jsme se seznámili osobně u vícera příležitostí a některé jsou zohledněny ve finálním znění směrnice. Byli to oni, kdo nám agresivním a dehonestujícím vystupováním, a nedodržováním jakýchkoli dohod, znemožnili se s nimi nadále setkávat.

Pro petenty prý bylo „šokujícím překvapením na místě, že celý úřad byl (i přes úřední den) uzavřen, nepropustně obklíčen policejními kordóny.“ Není to pravda. O tom, že petici nepřevezmeme osobně, jsme petenty informovali písemně předem, takže je to nemohlo překvapit. Úřad navíc normálně fungoval, uzavřeno bylo jen informační centrum. O míře ochrany rozhodla policie, jejíž práce si velmi vážíme.

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace