Petiční výbor přijal petici 110 000 občanů požadujících zakotvení ústavního práva na zbraň

Petiční výbor přijal petici 110 000 občanů požadujících zakotvení ústavního práva na zbraň
Autor fotografie: pixabay.com
08 / 07 / 2020, 18:30

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček a členové Petičního výboru Sněmovny přijali ve středu 8. července 2020 zástupce 110 000 signatářů petice »Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní« a lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 300 tisíc legálních držitelů zbraní. Zástupci signatářů předali do rukou předsedy Sněmovny petiční archy s fyzickými podpisy občanů. Petice obsahuje nejen požadavek na zakotvení ústavního práva na zbraň, ale je namířena také proti zbraňové směrnici EU, a proti aktuálním snahám Evropské komise o zákaz olověného střeliva.

Mezi signatáře, kteří se pod tuto Petici podepsali, patří předseda Sněmovny Radek Vondráček, ale také další nejvyšší ústavní činitelé, prezident Miloš Zeman s chotí, premiér Andrej Babiš, předseda Senátu Miloš Vystrčil, a řada dalších poslanců, senátorů a známých osobností.

Peticí se během posledního roku zabýval již několikrát Senát, který ji schválil jako důvodnou, a který dále konstatoval, že "celá řada bodů Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o kontrole nabývání a držení zbraní, zjevně nesleduje a nemůže naplnit účel boje proti terorismu". Senát nakonec ve druhém čtení 11. 6. 2020 schválil většinou 41:16 senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, spočívající v zakotvení "Práva bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní". Tento senátní návrh již dorazil do Sněmovny (sněmovní tisk č. 895), která se jím bude v nejbližších měsících zabývat.

"Chtěli jsme vyjádřit praktický i symbolický význam senátem navrhovaného zakotvení ústavního práva bránit život i se zbraní tak, že jsme těch 100 kilogramů podpisových archů přinesli v rekordní obří ochranné dvoumetrové roušce. S nadsázkou říkáme, že je to rouška proti zvláštní legislativní virální nákaze zavlečené z Evropské komise. Naši petici podepisovali nejen myslivci a legálních držitelé zbraní, ale i maminky s kočárky a houfy obyčejných lidí, kteří zakotvení ústavního práva bránit se i se zbraní vnímají jako podstatný příspěvek k zachování vnitřní i vnější bezpečnosti nás všech a jakousi praktickou i symbolickou pojistku pro zachování rozumné zbraňové legislativy u nás," uvedl Bohumil Straka, zástupce myslivců a viceprezident lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE, z.s.

 

Celé znění zmíněné Petice je k dispozici zde: www.ligalibe.cz/ke-stazeni/nova-petice

Stav projednávání novely Listiny základních práv a svobod (Sněmovní tisk 895) je zde:

www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=895

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.