Podle studie Accenture by neschopnost smysluplně zavádět a rozšiřovat AI mohla vyloučit z podnikání 75 % organizací

Podle studie Accenture by neschopnost smysluplně zavádět a rozšiřovat AI mohla vyloučit z podnikání 75 % organizací
05 / 12 / 2019, 07:30

Společnosti, které přecházejí od experimentování s umělou inteligencí ke skutečným činům, dosahují trvalé návratnosti investic (ROI) a lepší konkurenceschopnosti.

Podle nedávno zveřejněné studie společnosti Accenture si tři čtvrtiny vrcholových manažerů myslí, že pokud se neposunou od experimentování a nezačnou ve firmě umělou inteligenci (AI) zavádět razantněji, riskují, že budou do roku 2025 mimo hru. Zpráva nazvaná AI: Built to Scale (AI a nutnost její širší aplikace), společný projekt divizí Accenture Strategy a Accenture Applied Intelligence, je založena na globálním průzkumu mezi 1 500 vrcholovými manažery napříč 16 odvětvími. Jejím cílem je pochopit, jak firmy implementují AI.

Výzkum zjistil, že 84 % vrcholových manažerů si myslí, že nezvládnou plnit cíle obchodních strategií bez rozšiřování AI. Zatím ale jen 16 % udělalo posun od pouhého experimentování k budování organizace založené na schopnostech AI. Výsledkem je, že pouze malá skupina firem dosahuje téměř trojnásobné návratnosti investic do AI, zatímco společnosti s méně úspěšnými pokusy se zaváděním AI zůstávají výrazně pozadu.

Zpráva odhaluje tajemství úspěchu těchto top hráčů, který spočívá ve třech klíčových elementech: silná datová základna; víceoborové týmy specializované na AI; a závazek vrcholového vedení firmy ke strategickému zavádění AI v rámci celé organizace. Úspěšné společnosti vyjadřují mnohem pevnější odhodlání k intenzivnějšímu nasazování AI technologií – a realizují téměř dvakrát tolik projektů spojených s AI než jiné společnosti. Ne nutně to vždy znamená vyšší výdaje. Správnou volbou strategie dovedou totiž své investice do AI alokovat až dvakrát efektivněji a s lepšími výsledky.

„Společnostem všech velikostí a odvětví je dnes už snad jasné, že musejí urychleně začít investovat do zavádění inteligentních technologií. Nejen kvůli růstu, ale aby vůbec byly schopny udržet krok s konkurencí,“ říká Ivo Gavenda, lídr divize inteligentní automatizace Accenture v České republice. „Drtivá většina z nich se však stále potýká s otázkou, jak k tomu správně přistoupit, jak od prvních experimentů s AI úspěšně přejít k ucelené transformaci a plnému využití AI potenciálu – navíc způsobem, který vytvoří maximální návratnost investic. Odpovědí na tyto otázky jsou tři základní oblasti: jasná strategie, data jako důsledek cílené digitalizace a zapojení kvalitního týmu lidí s potřebnými znalostmi a plnou podporou vedení společnosti.“

Podle této zprávy se téměř všechny společnosti (95 %) shodují na klíčové roli dat jako základu pro škálování AI. Lídři v aplikování AI se zaměřují na zajištění toho, aby měli k dispozici relevantní data ve správnou chvíli. Jsou více zběhlí ve strukturování a správě dat a více než dvě třetiny z nich (67 %) pak umí efektivně integrovat interní i externí datové sady.

Kromě schopnosti správně pracovat s daty má v rámci svého úsilí při rozšiřování AI většina špičkových hráčů (71 %) již od samého počátku jasně definovanou strategii AI a provozní model. Dále více než dvě třetiny (67 %) mají zavedeny flexibilní obchodní procesy a integrují aplikace AI do širšího ekosystému, což poskytuje potřebnou rychlost a flexibilitu potřebnou k dosažení trvalého růstu.

„Toto spojení mezi strategií a úspěchem se může jevit jako logické, ovšem to, co tyto špičkové hráče skutečně odlišuje, je nasazování AI s promyšleným dlouhodobým záměrem,“ prohlásila Athina Kanioura, vedoucí analytických služeb a globální šéfka Accenture Applied Intelligence. „Řešit dílčí problémy se zaměřením na jasný cil je nejefektivnějším způsobem, jak dosáhnout úspěchu. Například před experimentováním se spuštěním konverzačního agenta v konkrétním prostředí je vhodné zapojit strategické myšlení a usjitit se, zda a jak tento pilotní projekt zapadá do celkové strategie a jestli je to vůbec ten správný nástroj AI, který je třeba použít.“

Strategický přístup je posílen i další klíčovou charakteristikou úspěšných společností – zapojením těch nejlepších talentů a odborníků pro dosažení kýžených výsledků. Místo toho, aby se spoléhali na jednoho uzkoprofilového AI experta, v 92 % mají lídři ve svých organizacích strategicky začleněny multioborové týmy. Tento interdisciplinární přístup také pomáhá zajistit rozmanitost myšlení, které kromě hmatatelných výhod v oblastech jako je odpovědná AI může také maximalizovat hodnotu, které organizace při používání AI chce dosáhnout.

„Tato nejnovější studie dokazuje, že laťka pro zavádění AI v širším měřítku ještě nikdy nebyla tak vysoko – a že nastal čas, kdy slovo AI není jen módním pojmem, ale stává se novou hodnotou byznysu a konkurenční výhodou,“ uvedl Greg Douglass, senior výkonný ředitel Accenture Strategy. „Společnosti, které se angažují a zavádějí AI v rámci svých organizací inovativním způsobem, budou ty, které mohou očekávat masivní návratnost svých investic. Upřednostnění iniciativ AI, které mají potenciál transformovat více oblastí a procesů v podnikání najednou, jakož i zapojení klíčových lidí do AI strategie hned od počátku, umožní organizacím vytěžit z AI maximum.“

Více na www.accenture.com/AIBuiltToScale.

 

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, Accenture dokáže řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 492 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích. Navštivte naše stránky www.accenture.com.

Tagy článku