Podobným akcím úplně zabránit nelze, jde ale podstatně snížit riziko, říká bezpečnostní expert Pavel Černý o mačetovém útoku

Podobným akcím úplně zabránit nelze, jde ale podstatně snížit riziko, říká bezpečnostní expert Pavel Černý o mačetovém útoku
Autor fotografie: Pixabay
31 / 03 / 2022, 19:30

Na středním odborném učilišti v ulici Ohradní v Michli dnes zaútočil 19letý student na svého učitele, ten těžkým zraněním podlehl. Studenta odpoledne dopadla policie. Ta pracuje s motivem sporu žáka s učitelem kvůli špatnému prospěchu. SM oslovil bezpečnostního experta a prezidenta spolku LIGA LIBE Pavla Černého, kterému v této souvislosti položil několik otázek.

Dá se podobným útokům ve školních zařízeních zabránit?

Úplně zabránit jim nelze, dá se obecně riziko takového útoku podstatně snížit, nemyslím nějaké rentgeny či rámy na letištích, to by nic neřešilo. Obvykle se podnikají opatření proti útoku jak zvenku, tak i zevnitř, mluvím v této souvislosti také o preventivně-bezpečnostních projektech, aby měli učitelé i žáci základní povědomí o tom, co dělat a co naopak ne. Pak jsou to projekty, které jsou rovněž cílené směrem k bezpečnostním složkám, zvláště k městské policii, která do nich může být zapojena. Takže nemůžeme eliminovat úplně útok jako takový, ale jde o především o snížení konkrétní hrozby, jak už jsem říkal, a také eliminaci fatálního počtu obětí v druhé řadě.

Jak se chovat v podobné situaci?

Jde o to dostat bezpečnostní složku do podobného zařízení, kde se stal útok, a to možná co nejrychleji. Zakonzervovat danou situaci pokud možno bez obětí a získat co nejvíce času, aby mohla zásáhnout na místě k tomu určená bezpečnostní složka. Jak se to provádí? Útěkem od nebezpečí, tam, kde není možnost úniku, je to uzamčení třídy, popřípadě barikádování lavicemi, to vše rychle, ale tiše. Jde tedy o to dosáhnout takového stavu, aby útočníka stála jeho snaha dosáhnout svých cílů úsilí a čas, ten je pro něho drahý a ubývá následným příjezdem bezpečnostní složky.

Co si myslíte obecně o bezpečnostních opatřeních ve školách? Jsou podle Vás dostatečná a měla by být ve světle podobných útoků posílena?

Školy by měly implementovat ve větší míře právě preventivně-bezpečnostní projekty, které jsem již zmínil. Je potřeba alespoň v základním rámci vědět, co dělat, když k takovému útoku dojde, protože jinak jde o hazard se životy. V preventivně-bezpečnostních projektech se probírají i konkrétní situace, aby byly nejen děti, ale také učitelé obeznámeni detailněji s kroky, které mají dělat, jestliže bezpečnostní hrozba nastane. A pak je dobré realizovat praktické cvičení s místními bezpečnostními složkami. Domnívám se, že těmito projekty by si měly projít všechny školy, protože to není o tom, zda se nějaký útok stane, ale kdy, jak jsme mohli již vidět v mnoha předchozích případech.


Zde připojujeme odkazy na dvě preventivně-bezpečnostní cvičení, jež jsou vztažena na školní zařízení:

www.youtube.com/watch?v=PR7DaUiuK5Q&t=54s

www.youtube.com/watch?v=epPJT8vhl14

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.