Policejní prezidium proti celní správě: Kvůli „živnosťáku“ vyrazila celníka neoprávněně

Policejní prezidium proti celní správě: Kvůli „živnosťáku“ vyrazila celníka neoprávněně
Autor fotografie: flickr.com (CC BY 2.0)
27 / 08 / 2018, 12:30

Celní správa řeší citlivý problém. Jde o celníka, který měl několik let aktivní živnostenský list, avšak nikdy nijak nepodnikal. Přesto byl kvůli tomu propuštěn ze služby. Podle celníkových slov účelově, neboť pravým důvodem prý bylo, že odhalil protiprávní jednání u celníků v Ostravě. Policejní prezidium se postavilo na stranu vyhozeného muže.

Policisté a celníci nemohou podnikat. To je známou skutečností. Nstržm. Radek Seidl nyní podal stížnost „na opakovaně nezákonný postup ředitele Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj Petra Skudrzyka“. A to kvůli rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru, vydaného 13. července loňského roku.

„Důvodem mého propuštění bylo údajné porušení zákona o služebním poměru, poněvadž jsem prý vykonával jinou výdělečnou činnost. To bylo spatřováno v tom, že jsem byl držitelem živnostenského oprávnění pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby,“ vysvětluje Seidl. Zdůrazňuje, že ale nikdy nepodnikal.

Nadstrážmistr nikdy nepodnikal

Podle právních expertů i policejního prezidia není pochyb o tom, že Seidl neporušil žádné zákonné normy. Pokud by zákonodárce měl na mysli, že již pouhé držení živnostenského oprávnění vyžaduje souhlas služebního funkcionáře, nepochybně by takovýto stav vyjádřil v textu zákona o služebním poměru. Pouhá žádost o vystavení živnostenského listu nemůže být podle expertů posuzována jako provozování živnosti, stejně jako jí nemůže být samotné držení živnostenského listu.

psali jsme: Místo na Policejní prezidium se jede na tábor

Podnikání by vždy mělo být chápáno jako aktivní činnost. „Pojem živnost a podnikání jsou proto v tuzemském právním řádu definovány jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku,“ stojí i ve stanovisku ministerstva vnitra.

„A já nikdy nevykonával ani žádnou soustavnou, ani nárazovou výdělečnou činnost, kterou v mém případě služební funkcionář s personální pravomocí spatřoval v pouhopouhém držení aktivního živnostenského oprávnění,“ zlobí se Seidl s tím, že se tedy nemohl dopustil porušení zákona, které mu bylo kladeno za vinu a které bylo důvodem pro jeho propuštění. 

Musel z kola ven

U celní správy v Ostravě pracoval Seidl necelý rok. Předtím byl deset let vojákem z povolání. „Měl smysl pro řád, pořádek a subordinaci. Evidentně byl nepřítelem nastaveného systému a musel z kola ven,“ míní jeho kolega, který si nepřál zveřejnit jméno.

psali jsme: Od policie k politice – a zpět?

„Zdůrazňuji, že živnost jsem měl aktivní i za služebního poměru u armády, kdy jsem ji také nevykonával, a i během přijetí k celníkům. Jak to, že to tehdy nevadilo?“ ptá se Seidl.

Podle jeho kolegy tkvěl pravý důvod Seidlova propuštění v tom, že zjistil, že někteří jeho spolupracovníci užívají v pracovní době alkoholické nápoje, což sdělil synovi (též celníkovi) svého nadřízeného. „Tedy synovi zástupce ředitele celní správy v Ostravě. Hned druhý den Seidla sundali z výjezdů, musel vykonávat pouhou kancelářskou práci, pak mu bezdůvodně sebrali služební zbraň, načež ho vyrazili,“ uvedl Seidlův kolega. „Bylo to tak,“ potvrzuje jeho slova sám Seidl.

Policejní prezidium na straně celníka

A jak na prekérní situaci reaguje Policejní prezidium? „Příslušník může mít platné živnostenské oprávnění k provozovaní́ jinak příslušníkům zakázané výdělečné činnosti, a přesto žádnou svoji povinnost neporušit, pokud předmětnou činnost reálně nevykonává,“ uvádí šéf tiskového odboru Jozef Bocán.

Zároveň sama policie už v minulosti podobný případ řešila. Krajský soud v Brně zrušil v roce 2005 rozhodnutí o propuštění policisty na základě pouhého držení živnostenského oprávnění.

psali jsme: Další policejní ředitel odchází, personální změny pokračují

„Ministerstva vnitra zastává názor, že k tomu, aby šlo o provozování živnosti, je nutné aktivní jednání policisty. V případě, že policista, který má živnostenské oprávnění, nevyvíjí žádnou činnost, nedochází k porušení zvláštního omezení. Policistu není možno propustit ani ho kázeňsky potrestat,“ uvedla předsedkyně senátu Jana Jedličková.

Šéf Celního úřadu pro Moravskoslezský́ kraj Skudrzyk si však stojí za svým rozhodnutím: „Příslušník (Seidl, pozn. red.) porušil zákon o služebním poměru, když vykonával jinou výdělečnou činnost, což je spatřováno v držení aktivního živnostenského oprávnění pro předmět podnikání,“ uvádí ve stanovisku, které má Security magazín k dispozici.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Technologie - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

Tagy článku