Policejní vánoční večírek na zámku Loučeň – zbytečný luxus za státní peníze v dobách úspor?

Policejní vánoční večírek na zámku Loučeň – zbytečný luxus za státní peníze v dobách úspor?
Autor fotografie: Zdeněk Fiedler, CC BY-SA 3.0|Popisek: Zámek Loučeň
19 / 02 / 2024, 12:00

I přes škrty a omezování výdajů v celé státní správě se utrácí vesele dál. Další případ, kdy se peníze utrácely na vánočním večírku na konci roku v luxusních komerčních prostorách, máme i u Policie České republiky. Konkrétně se nehospodárně chovalo Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci a rozhodně to nebylo naposledy.

Ve dnech 18.-19. prosince 2023 pořádalo Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci (ŘMPS) setkání policejního prezidenta se styčnými důstojníky a národními experty Policie ČR. Setkání se však nekonalo v zařízeních Policie či Zařízení služeb Ministerstva vnitra, které má mnoho reprezentativních prostor či budov, do kterých jsou na opravy a údržbu investovány každoročně nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu. Akce se uskutečnila v luxusních prostorách zámku Loučeň nedaleko Prahy. Fakturace ve výši 440.530 korun za toto jednodenní setkání obsahuje ubytování, gastro služby, jednací prostory, kulturní program a drobné dárkové předměty.

Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci je součástí Policejního prezidia ČR. Zprostředkovává spolupráci útvarů policie se zahraničními bezpečnostními sbory. Zastupuje ČR v bilaterálních, regionálních, evropských a celosvětových platformách v oblasti policejní spolupráce. Zajišťuje agendy zahraničních služebních i diplomatických styků Policie ČR. Vysílá policisty k výkonu služby v zahraničí. Metodicky vede organizační články krajských ředitelství Policie ČR a útvarů policie s celostátní působností v oblasti mezinárodní policejní spolupráce.

Předvánoční setkání v zámku Loučeň se dle sdělení Policejního prezidia účastnilo 67 z původně plánovaných 73 hostů. Oficiální program byl jednodenní, avšak účastníci měli zajištěno ubytování v zámku do druhého dne. Akce byla zahájena policejním prezidentem genpor. Martinem Vondráškem, který spolu s vedením ŘMPS měli proslovy hodnotící uplynulý rok a předali ocenění. Měli vyčleněnu jednu hodinu. Následoval oběd a dle oficiálního programu byl prostor pro diskuzi a bilaterální jednání, na což účastníci měli celkem 2 hodiny času. Pak už byl zajištěn kulturní program a raut s večerním programem, kdy se diskutovalo a jednalo o mezinárodní policejní spolupráci.

Zámek Loučeň

Dle informací redakce se genpor. Vondrášek zdržel na zámku jen krátce a ani oběda se neúčastnil. V průběhu akce proběhlo poděkování za práci ředitelce ŘMPS plk. Šárce Havránkové, která na konci roku odešla ze služebního poměru do civilu. Z necelých sedmdesáti účastníků byly dvě třetiny policistů z ŘMPS, kam patří i styční důstojníci PČR spolu s národními experty, a zbývající hosté byli zahraniční působící v České republice. Ne všichni se zdrželi po celou dobu programu a využili všech služeb zámku včetně zaplaceného ubytování do druhého dne. Přibližně jedna třetina hostů ještě večer z místa odcestovala.

Dle veřejného registru smluv policie za tuto akci pro 70 účastníků zaplatila 358.460 korun. Částka se skládá z položek jako je ubytování v 56 pokojích za 120.000 korun, prohlídka zámku za 19.250 korun, pronájem prostor za 30.000 korun a gastronomie za 189.210 korun. Gastro služby obsahovaly občerstvení při příjezdu, přípitek, servírovaný oběd za 750 korun na osobu, za stejnou cenu bufetová večeře a samozřejmě nápoje v ceně 630 korun na osobu. Celkové náklady byly ale o 82.000 korun vyšší. Tyto finanční prostředky pravděpodobně byly použity na drobné dárky, protože tuto položku zveřejněná smlouva se zámkem neobsahuje. Ale obsahuje ji oficiální sdělení policie o obsahu  fakturace celkové.

Celá akce honosně prezentovaná jako setkání se však v kontextu jeví jako vánoční večírek „all inclusive“ včetně drobných dárků, a to celé za státní peníze. Neopomíjejme ani skutečnost, že zaplacené služby vlastně nebyly ani plně využity. Policie odůvodňuje místo konání účastí zahraničních diplomatů a zajištění bezpečnosti všech účastníků s důrazem na slavnostní charakter a odpovídající prostředí, které umožňuje diskuzi neveřejných informací. Policie i Zařízení služeb Ministerstva vnitra, které standardně zabezpečuje akce tohoto typu pro PČR a další subjekty rezortu MV, však disponují mnoha objekty aslužbami odpovídající zmíněným požadavkům. Zcela jistě by setkání vyšlo levněji, i když se zdá, že „zámek Loučeň“ byl řádně vysoutěžen.

Vánoční setkání bylo dlouhodobě plánováno, protože jde o akci tradiční, jak sdělilo policejní prezidium. Finanční prostředky na tento výdaj v rozpočtu ŘMPS byly řádně naplánovány. Akce tohoto typu byla v daném roce jediná. V roce 2024 se uskuteční dle plánu opět. Tentokrát byl rozpočet navýšen ještě o 30.000 oproti loňskému roku a ředitelství má k dispozici 680.000 korun. Vzhledem k nedobré finanční situaci státu věřme, že nové vedení ŘMPS tyto alokované finanční prostředky přesune do jiné rozpočtové položky a použije efektivněji na jiné své pracovní aktivity, které jsou bezesporu potřebnější. 

Zdroje: Policie ČR, Odpovědi PČR na otázky redakce dle zákona č. 106/1999 Sb, Nen.Nipez

Autor: Martina Sladká

Tagy článku