Policie ČR varuje před riziky spojenými s vánočními svátky

Policie ČR varuje před riziky spojenými s vánočními svátky
20 / 12 / 2015, 10:45

S nastávajícím adventem a blížícími se vánočními svátky se lidé více zaměřují na nákupy dárků, přípravy spojené s vánocemi a novoročními oslavami. Často všichni chvátají a nedbají tak pečlivě na svoji bezpečnost.

Krádeže

Zvýšení návštěvnosti obchodních center, chaotické situace na parkovištích, větší vytíženost MHD, častější výběry z bankomatů a i větší hotovost v peněženkách je rájem pro nekalé praktiky kapesních zlodějů. Před svátky zaznamenáváme nárůst drobné kriminality, jako jsou kapesní krádeže a vloupání do motorových vozidel. Policie ČR v této době na problémových místech zesiluje hlídkovou činnost. Je však nutná i ostražitost samotných občanů, kteří mohou účinně této trestné činnosti předcházet. Stačí mít své věci neustále pod kontrolou, vyvarovat se otevřeným kabelkám, peněženkám v batozích na zádech či volně v kapsách na zadní straně kalhot. Vhodné je taktéž oddělovat finanční hotovost od osobních dokladů, vyhýbat se nepřehledným tlačenicím, neodkládat kabáty a bundy s cennostmi na veřejné věšáky a nedělat si ze zaparkovaného vozidla trezor.

E-shopy

Nebezpečí však číhá i na internetu. Nakupování vánočních dárků přes e-shopy je poměrně rychlou a pohodlnou službou pro mnohé z nás. Ne vždy se však jedná o poctivé prodejce. Existuje tu stále možnost, že narazíme na podvodníka, který pošle zboží poškozené, zamění ho za jiné, nebo zboží nedodá vůbec. Je dobré si proto dopředu prověřovat tato prodejní místa, způsoby plateb i doručování zásilek. Při nákupech od soukromých inzerentů je vhodnější preferovat platbu při osobním předání, při kterém si kupující řádně zkontroluje kupované zboží.

Půjčky

Zvýšené opatrnosti doporučujeme také dbát při „rychlých půjčkách“ na vánoční zboží. Hesla typu: „Teď koupíte, za měsíc zaplatíte.“ jsou sice lákavá, nicméně podmínky půjček mnohdy psané drobným písmem mohou být výhodné pouze pro poskytovatele služby. Smluvní pokuty či jiná netransparentní ujednání pak mohou nabyvatele půjčky přivést v novém roce do nepříjemných finančních situací.

Šmejdi

Na své si v tomto čase přijdou i podvodní podomní prodejci tzv. “Šmejdi“, kteří se zaměřují zejména na starší spoluobčany. Jejich nekalé praktiky využívají důvěřivosti starších osob. Jako preventivní opatření proti podomnímu prodeji lze využít jeho zákaz v celé obci daný vyhláškou. K tomuto kroku přistoupila řada obcí, aby své obyvatele před tímto nešvarem chránila. Dále je dobré na nezájem o tento druh prodeje upozornit samolepkou s textem zákazu prodeje umístěnou na dveře domu nebo na poštovní schránku. Základním a nejúčinnějším opatřením však stálé zůstává nepouštět nikoho cizího do svého obydlí a v případě podezření na pohyb těchto osob v domě volat na tísňovou linku 158 Policie ČR nebo na linku 156 obecní policie.

Alkohol

V období vánočních večírků a novoročních oslav je obvyklá i konzumace alkoholu. Zde je třeba opakovaně upozornit na byť nepatrné, ale stále reálné riziko otravy metanolem. Nebezpečí hrozí při konzumaci alkoholu s neznámým původem. Konzumentům lze tedy doporučit jediné - nekupovat na pochybných místech a z neznámých zdrojů alkoholické nápoje, požívat nápoje pouze s jasným původem a platným kolkem. V neposlední řadě platí i doporučení nepřehánět to s nadměrnou konzumaci byť kvalitního alkoholu a tím předcházet zdravotním problémům či jinak konfliktním situacím (rvačky, vážné dopravní nehody).

Pyrotechnika

K novoročním oslavám obvykle patří i zábavní pyrotechnika. Podceňování manipulace a bezpečnostních zásad vede k nepříjemným zraněním, někdy i smrtelným úrazům. Nejrizikovější je v tomto směru domácí výroba pyrotechniky, se špatným odhadem reakcí chemických prvků. Doporučujeme proto kupovat pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině! Dobré je pamatovat i na zákonitosti fyziky. Kinetická energie některých vystřelovaných pyrotechnických výrobků (zejména tzv. „kulových pum“) je dostačující k usmrcení člověka. Při selhání odpalu je nutné vždy vyčkat minimálně 10 minut (nebo dle návodu i více), než se začne s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat. Nedodržení této zásady, je nejčastější příčinou vážných úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou!

Bezpečnostní opatření

V souvislosti se současným celosvětovým děním taktéž Policie ČR apeluje na návštěvníky vánočních trhů a veřejných frekventovaných míst, aby dodržovali bezpečnostní pokyny pořadatelů a složek IZS, sledovali aktuální dění a počínali si dle doporučení orgánů státní správy.

Statistický přehled kapesních krádeží za poslední roky naleznete zde.

Autor: pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, republiková koordinátorka prevence kriminality
oddělení tisku a prevence, Policejní prezidium ČR

Tagy článku