Policie vyzývá rodiče: Informujte své děti!

Policie vyzývá rodiče: Informujte své děti!
Autor fotografie: morgueFile/ Hotblack|Popisek: Ilustrační foto
16 / 09 / 2014, 17:15

Policie zveřejnila výzvu, aby rodiče informovali svoje děti, jak se chovat v případě nebezpečí a jak mu předcházet.
Autor: Policejní prezidium ČR, kpt. Mgr. Zuzana Pidrmanová - koordinátorka prevence

V souvislosti s tragickou událostí devítileté dívenky v Severních Čechách apeluje Policie České republiky na všechny rodiče, aby informovali své děti o bezpečném pohybu na ulici a o kontaktu s cizí osobou.

Děti jsou jednou z nejzranitelnějších skupin osob. Jejich důvěra v dospělé, nedostatečné životní zkušenosti či schopnost vyhodnotit situaci, je může přimět k chování, které je pro ně samotné riskantní až ohrožující. Mezi základní prvky výchovy k osobnímu bezpečí by proto měly patřit i informace a pravidla o tom, jak se chovat sám bez rodičů.

Poučte proto své děti:

  • aby nikam nechodily s cizím člověkem, ani kdyby jim nabízel odměnu, nebo je přesvědčoval, že ho právě posílá máma nebo táta, aby je za nimi dovezl,
  • aby si od cizích lidí udržovaly bezpečný odstup, aby na ně nikdo fyzicky nedosáhl,
  • aby v žádném případě nenasedaly do cizích aut a nikoho nikam nedoprovázely, ani kdyby je žádal o ukázání cesty např. do zdravotního zařízení,
  • aby se co nejméně pohybovaly venku samy, aby se držely s ostatními dětmi ve skupině a chodily společně do školy i ze školy,
  • aby se v případě podezření či obavy z dění v okolí nebály zakřičet o pomoc a utíkat do více frekventovaných míst, kde je více lidí a sdělit co se děje,
  • aby nikoho nevpouštěly do domů a bytů, aby raději nevstupovaly do prostor bytových domů, výtahů nebo i temných podchodů v případě, že za nimi někdo jde,
  • aby znaly číslo tísňové linky Policie ČR - 158 a v případě nebezpečí neváhaly zavolat.

Mezi další vhodná opatření patří doprovázení dětí do školy a ze školy rodiči, popřípadě dobrovolníky, kteří v městech a obcích často tyto služby v rámci domluvy rodičů vykonávají.

Psali jsme také:

Nárůst krádeží vloupáním do rodinných domků, drogové, majetkové i hospodářské kriminality

Tagy článku