Policie zveřejnila videa o prevenci a vyhlásila soutěž "Vyzbroj si svou babičku, dědečka"

Policie zveřejnila videa o prevenci a vyhlásila soutěž &quote;Vyzbroj si svou babičku, dědečka&quote;
Autor fotografie: Policie ČR/Prevencí k bezpečí/screenshot|Popisek: Každý klik si rozmysli - neobnažuj soukromí ! 4:08
12 / 09 / 2015, 16:30

Policie východočeského regionu zhotovila 14 preventivních videospotů se 6 preventivními tématy, která jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy ve společnosti.

Od září 2015 budou tato videa postupně distribuována a bude je možné shlédnout nejen na webových stránkách PČR, ale i v kinech, MHD, televizních obrazovkách v čekárnách, školách a na dalších místech - webových stránkách organizací podporující šíření preventivních informací. Dále jsou k dispozici ke stažení každému, kdo o ně projeví zájem - viz níže. 

Jedná se o preventivní projekt krajského ředitelství policie Královéhradeckého a Pardubického kraje, kdy tvorba videospotů byla financována z finančních prostředků Ministerstva vnitra České republiky v oblasti prevence kriminality.

Seznam videospotů:

  • Každý klik si rozmysli - neobnažuj soukromí! (rizika virtuální komunikace - verze pro děti a mládež)
  • Chraňte své dítě i na netu (rizika virtuální komunikace - verze pro rodiče)
  • Ne každému můžete věřit (podvody  a trestná činnost na seniorech) + soutěž "Vyzbroj si svou babičku, dědečka"
  • Na kapsáře bacha! (kapesní krádeže)
  • Tenký led...  (návykové látky, alkohol a agrese u dětí)
  • Největší zločinec číhá i na vaše dítě (silniční provoz a děti)
  • To auto fakt není trezor (krádeže věcí z vozidel) 

Ke každému tématu jsou vždy dvě videa - krátké (cca 30 vteřin) a dlouhé (cca 3 minuty). Dětí a mládeže se týkají především první tři témata. S tématem trestná činnost na seniorech je spojena soutěž pro potomky těchto ohrožených osob.

Všechna videa jsou ke shlédnutí na YouTube, na kanálu Prevencí k bezpečí. 

Soutěž  "Vyzbroj si svou babičku, dědečka"

Soutěž spočívá ve vytvoření fotografie „vyzbrojeného“ seniora tak, aby se dokázal účinně bránit trestné činnost páchané na seniorech. Cílem je, aby si potomek i senior při tvorbě uvědomili alespoň částečně možná rizika. Soutěž probíhá od 1. září 2015 do 15. listopadu 2015. Hlavní cena pro vítěze je tablet v hodnotě 5.000 korun a další ceny. Více informací k soutěži.

Blíže k tématům:

Rizika virtuální komunikace – snímek upozorňuje na rizika neobezřetného sdílení osobních dat (fotografií) dětmi a mládeží v rámci internetu leckdy i cizím lidem. Dle zkušeností vyšetřovatelů jsou děti a mládež, leckdy i dospělí jedinci, schopni zasílat své nahé fotografie nejen svým „přátelům“, ale i cizím lidem, které „znají“ pouze přes virtuální prostředí. Tato činnost s sebou nese následně velká rizika formou kyberšikany, vydíráním, vyhrožováním, či riziko zvané kybergrooming.

K tématu jsou vyhotoveny dvě videa (resp. 4). Jeden snímek je zaměřen na cílovou skupinu dětí a mládeže a druhý snímek je určen pro jejich rodiče.

Trestná činnost páchaná na seniorech – video informuje obyvatele seniorského  věku o rizicích a trestné činnosti, která jim hrozí ze strany pachatelů trestné činnosti. Krátká verze upoutává na soutěž s názvem „Vyzbroj si svou babičku – dědečka“, která spočívá ve vytvoření fotografie „vyzbrojeného“ seniora tak, aby se dokázal účinně bránit trestné činnost. Cílem je, aby si potomek i senior při tvorbě uvědomili alespoň částečně možná rizika a senior byl s nimi alespoň trochu srozuměn.

Kapesní krádeže – videa v tomto tématu upozorňují na riziko kapesních krádeží a krádeží odložených věcí.

Agrese ve spojitosti s alkoholem a drogami u mládeže – téma je zaměřené na rizikové jednání dětí a mládeže ve spojitosti s užíváním alkoholu a drog a agresivní chování. Ve videu jsou mimo jiné zachyceny změny na člověku díky užívání návykových látek.

Nebezpečný pohyb dětí v silničním provozu – toto téma hovoří o základních návycích mladých účastníků silničního provozu a především apeluje na výchovu samotných rodičů dětí v této oblasti. Cílovou skupinou jsou právě rodiče dětí, kteří se leckdy rizikově pohybují na vozovkách či v jejich okolí.

Vloupání do motorových vozidel – toto téma je zaměřeno na problematiku krádeží věcí z vozidel a upozorňuje na známé heslo „auto není trezor“.

Komu jsou videospoty určeny:

Cílové skupiny u videospotů jsou různé. Dětí a mládeže, potažmo i jejich rodičů se týkají tři témata (1, 4, 5). Ovšem i s dalším tématem – trestná činnost na seniorech (2), je spojena soutěž pro jejich potomky. Jedná se o krátký klip tohoto tématu. Jde o soutěž o tablet v hodnotě 5.000 korun a další ceny spočívající ve vytvoření fotografie „vyzbrojeného“ seniora tak aby se dokázal účinně bránit trestné činnost páchané na seniorech. Cílem je aby si potomek i senior při tvorbě uvědomili alespoň částečně možná rizika. Více o soutěži

Téma „nebezpečného pohybu dětí v silničním provozu“ (5)je určeno především pro cílovou skupinu rodičů dětí. Stejně tak je i jedno téma a to rizika virtuální komunikace a sdílení svých fotografií (1) určeno rodičům. Kdy jedna verze je určena právě rodičům a druhá verze je určena samotným možným potenciálním obětem kyberšikany, vydírání…, potom co někomu „oběť“ pošlé své fotografie. Další téma je určené samotným seniorům (2) – dlouhá verze, kde zaznívají rady, jaká rizika jim hrozí a jak se jim vyhnout. Další 2 témata jsou určená pro širokou veřejnost se zaměřením na kapesní krádeže a krádeže odložených věcí (3) a na problematiku krádeží věcí z motorových vozidel.(6)

Autor, zdroj: Policie ČR

 

Tagy článku