Policisté bez maturity, problémy HZS. Sledovali jsme další zasedání Výboru pro bezpečnost

Policisté bez maturity, problémy HZS. Sledovali jsme další zasedání Výboru pro bezpečnost
Autor fotografie: Screenshot/Youtube|Popisek: Hasiči a policisté
15 / 02 / 2018, 14:00

Již počtvrté zasedli členové Výboru pro bezpečnost, aby projednali koncepci rozvoje Hasičského záchranného sboru ČR a zřízení podvýborů. Ty budou nakonec čtyři. Byla jednomyslná shoda na vytvoření Podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby, Podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR, Podvýboru pro vězeňství  a Podvýboru pro Zdravotnické záchranné služby. Počet členů byl stanoven na maximálně devět s tím, aby každá z politických stran měla možnost mít v daném podvýboru svého zástupce.

Strategie rozvoje Hasičského záchranného sboru do roku 2021 s výhledem do roku 2030 představil generální ředitel HZS genmjr. Ing. Drahoslav Ryba. Podle něj je tento dokument živým materiálem, který je po vnitřním připomínkovém řízení. Náměstek generálního ředitele plk. Ing. Daniel Miklós pak měl pro poslance připravenou prezentaci, ve které členy výboru seznámil například se silnými a slabými stránkami sboru nebo s analýzou, co vše ovlivňuje jeho činnost.

Mimo změn klimatu nebo rozvoje technologií je to například i vystěhovávání lidí z měst do satelitů nebo stárnutí populace, migrace a hrozby terorismu. Jako základní cíle si HZS ve Strategii stanovuje například přijetí 696 lidí do roku 2021, částečnou změnu organizační struktury nebo modernizaci a rozšíření technického vybavení. Počítá se třeba i s modernizací radiové komunikační sítě nebo s rozvojem bezpilotních prostředků. Důraz chtějí hasiči, podle této strategie, klást také na vzdělávání obyvatel, a to v celé šíři bezpečnostního spektra, nebo na udržitelnost kritické infrastruktury. Jde, podle náměstka Miklóse, například o náhradní zdroje energie, které na řadě míst stále chybí. Jak zástupci nejvyššího vedení hasičů upozornili, budou také nutně potřebovat navýšit rozpočet minimálně o 250 milionů ročně  a tyto prostředky půjdou jen na udržení provozuschopnosti sboru.

Zpravodaj výboru Milan Chovanec z ČSSD uvedl, že materiál bere jako první analytickou zprávu k debatě, zároveň zdůraznil, že se nesmí zapomínat na dobrovolné hasiče. S tím souhlasila poslankyně ODS Jana Černochová. Ta zároveň požádala o podrobnější informace k oprávněnosti a efektivnosti prostředků, které se mají vynakládat. Poslanec SPD Radovan Vích pak v souvislosti s plánovanou modernizací techniky kladl důraz na její unifikaci – aby to nebylo ve stylu „každý pes jiná ves“. Generálmajor Ryba tento návrh uvítal. Přítomné poslance ale překvapil konstatováním, že bohužel nemůže jednotné specifikace na techniku uvést konkrétně. Dostal by se totiž do rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Psali jsme: Dobrovolní hasiči získají nárok na nemocenskou

Závěrečné slovo měla poslankyně Jana Černochová. Podle jejích informací Policie ČR začala nabírat nové příslušníky bez maturity. Připomněla, že zmírnění požadavků na vzdělání nebo i fyzickou kondici, plánovala policie už dříve, aby tak vyřešila problém s klesajícím počtem vhodných zájemců. V minulém funkčním období Sněmovny se to ale setkalo s poměrně výrazným nesouhlasem poslanců napříč politickým spektrem. Podle Černochové, pokud bylo nedávno stanoveno zákonem, že obecní strážníci maturitu mít musejí a pro příslušníky republikové policie nyní taková povinnost platit nemá, jde o velice nefér situaci.


Nepřehlédněte v Security magazínu: Survival - jak se chovat, aby člověk přežil v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více!

Tagy článku