Politická korektnost jednou Evropu zabije. A to doslova

Politická korektnost jednou Evropu zabije. A to doslova
Autor fotografie: Flickr.com|Popisek: mešita
30 / 12 / 2016, 19:00

KOMENTÁŘ

Politická korektnost - dvě slova, která budí v dnešní době stále značný rozruch. Jedni - vítači, sluníčkáři a jim názorově podobní jí tleskají, protože je podle jejich názoru brána jako přirozená tolerance vůči všem kulturám či náboženstvím. Ti druzí, kteří již dávno prozřeli z divokého multikulturního sna, tvrdí, že politická korektnost naopak znamená pro Evropu v souvislosti s expanzí radikálního islamismu zhoubu.

Další příspěvek k této zhoubě je pak zcela nepochopitelná akce, již zorganizovala jedna základní škola v nizozemském Zwolle. V rámci kulturního obohacování doslova nahnala vesměs křesťanské žáky do mešity, aby se zde naučili modlit pod dohledem zkušeného imáma. Imáma, který žádá smrt pro jinověrce a odpůrce Mohameda!

V současné době, kdy probíhá v Evropě plíživý proces pozvolné islamizace, je tento krok o to nepochopitelnější. Jednotlivé evropské státy mají za svou povinnost se islamizaci bránit, aby Evropa, která vyrostla na úplně jiných kulturně-civilizačních kořenech, než je islám, neupadla do osidel expanzivního islámského radikalismu.

Nizozemí jako jedna z nejliberálnějších evropských zemí zřejmě stále nepochopila, o co se tu hraje. Akce, kterou realizovala základní škola je přesným opakem toho, jak by se nyní měly jednotlivé evropské státy chovat. Pokud to nepochopí, tak je načase dát Evropě definitivní sbohem. 

psali jsme: VIDEO: Škola nahnala žáky do mešity, aby se naučili ,,správně" modlit. Na vše dohlížel radikální imám

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.