Politika KSČM je netřídní a reformistická, zlobí se komsomolci. Dojde k válce mladých a ,,vysloužilých" revolucionářů?

Politika KSČM je netřídní a reformistická, zlobí se komsomolci. Dojde k válce mladých a ,,vysloužilých&quote; revolucionářů?
27 / 10 / 2017, 10:30

Komunistický svaz mládeže vydalo po volbách stanovisko, v němž odsoudilo stávající politickou linii KSČM.

Může dojít k ,,válce" mezi komunistickou mládeží sdruženou v Komunistickém svazu mládeže (KSM) a KSČM? KSM vydal po volebním debaklů komunistů prohlášení, v němž odsuzuje politickou linii KSČM, a to pěkně po bolševicku. Některá hesla pocházejí z roku 1929, tak alespoň víme, že mladé komsomolce budoucnost nikdy nazajímala a doslova zamrzli v minulosti.

psali jsme: Jak jde dohromady komunismus a demokracie? Soudružka Semelová ráda vysvětlí

Podle prohlášení KSM ustrnula aktivita KSČM na parlamentních formách boje a reformistických pozicích. KSM proto musí konstatovat ,,závažné zaostávání komunistického hnutí v ČR za možnostmi, které skýtají dědictví generací třídních bojů a dosavadní volební výsledky". Od komsomolců jsme se také dozvěděli, že KSČM zastává ,,netřídní linii", nevychovává nové kádry a v parlamentu v podstatě zpohodlněla.

Prohlášení KSM ukazuje, že se mladí revolucionáři se s těmi ,,vysloužilými" začínají ideologicky míjet v řadě základních komunistických postulátech, což není pro KSČM zrovna dobrá vizitka. Pro ni totiž byla výchova mládeže vždy v její historii jednou z priorit. Tento ideologický rozpor je však již staršího data a jde v něm o to, že mladí komsomolci považují ty ,,vysloužilé" za příliš měkké, nerevoluční, kteří zpustli v parlamentu místo soustavné mobilizace mas, tak, jak mají ideologicky ,,předepsáno".

psali jsme: I po více než 60 letech je památka Milady Horákové špiněna. A opět komunisty

Zároveň však v blízké perspektivě hrozí hlubší ideologický rozpor, protože jak víme KSČM postrádá zejména mladé kádry, kteří se do této strany nehrnou. Komsomolci, jejichž zástupci by mohli jednou logicky zasednout i ve vrcholných orgánech KSČM, mohou z této strany vytvořit zcela izolovanou sektu, jejichž denní náplní bude exaltované vykřikování ,bolševických hesel z 20. a 30. let za gottwaldovského vedení ,,karlínských kluků".

Prohlášení KSM tak přililo ještě více oleje do ohně a jasně prokázalo, že komunistická mládež odmítá bližší spolupráci s představiteli KSČM. Dochází zde k zásadnímu ideologickému rozporu - mládežníci považují KSČM za reformistickou stranu, která rezignovala na revoluci, zástupci KSČM naopak hodnotí svou mládež jako příliš revoluční a radikální. Najdou někdy oba tábory společnou řeč?

 

Tagy článku