Pomoc státu obětem trestných činů stoupá. I tak justice spíše dbá na ochranu práv zločinců

Pomoc státu obětem trestných činů stoupá. I tak justice spíše dbá na ochranu práv zločinců
Autor fotografie: archiv redakce|Popisek: Pomoc státu- resp. jeho justice, soudců- obětem zločinů, je na mnoha místech stále nedostatečná. Nedobrá situace panuje třeba na Ústecku.
27 / 02 / 2018, 12:00

Mezi Čechy panuje (ne zcela) neoprávněný názor, že stát chrání více zločince než jejich oběti. Stát na to musel zareagovat, protože je tím podkopávána základní důvěra občanů ve stát jako instituci. Probační a mediační služba (PMS) proto v minulém roce spolupracovala se 7907 oběťmi trestných činů, což je o 1461 více než v roce 2016. Zvýšil se také poměr zvlášť zranitelných obětí - seniorů, zdravotně postižených osob a dospívajících. Zmenšila se bohužel pomoc státu dětem.

Zatímco v roce 2016 Probační a mediční služba jako státní instituce, které pomoc obětem trestných činů ukládá zákon, spolupracovala s 513 těmito osobami, v roce 2017 šlo o 786 klientů, což je nárůst o skoro pětinu. „Když nová čísla vztáhneme ke skutečnosti, že v Česku loni klesla kriminalita o více než sedm procent, uvidíme, že oběti se začínají aktivně zapojovat do trestního řízení a do řešení následků trestného činu. Jsem ráda, že se začínáme blížit vyspělým státům, kde oběť už není redukována jen na svou původní roli v trestní justici, kde fungovala hlavně jako důkazní prostředek. Práva a potřeby obětí jsou díky našim lidem a kolegům také z neziskových organizací stále více respektována a naplňována,“ komentuje poslední vývoj ředitelka PMS Andrea Matoušková. Bohužel podle ní oproti minulým letům došlo k mírnému poklesu podílu obětí v nezletilém věku.

psali jsme: Kde v ČR se musíte nejvíc bát o své zdraví, život i majetek

Podle Matouškové má na celkovém nárůstu spolupráce PMS s klienty z řad obětí svůj podíl také projekt Proč zrovna já II, který se letos na jaře dostane do poloviny doby realizace. Tento projekt umožnil zřízení 55 poraden pro oběti trestných činů, kde s klienty pracují specialisté zvlášť připravovaní na tuto problematiku. „Naši poradci mají velmi náročnou práci, která si žádá odborný a citlivý přístup a velkou empatii a trpělivost. Proto musí být i speciálně vyškoleni. Na oběti nehledí jen optikou způsobené újmy, ale zejména následku. I malá újma přitom může mít podle našich zkušeností velké následky,“ tvrdí Matoušková. Práce PMS je v tomto směru nenahraditelná, protože mezi soudci stál - zvláště těmi mladými, kteří sice dosáhli na svůj post, ale nejsou profesně – a už vůbec ne lidsky - připraveni posuzovat oběti trestných činů jinak než podle formulek trestního zákoníku.

„Převažuje u nich ryzí formalismus před uvědoměním, co vše lze zahrnout pod pojem porušení dobrých mravů. Skrze své paragrafy se nedokáží podívat na oběti trestních činů jako na lidské bytosti. Pouhá forma vítězí nad obsahem zákona, tedy trestat zločiny a chránit ty slušné. Na práva zločinců tak stát bere mnohdy větší ohled, než na pomoc jejich nevinným obětem,“ řekl Security Magazínu právník Jan Krátký. Tímto přístupem jsou nechvalně proslulí někteří soudci na severu Čech, například u okresního soudu v Ústí nad Labem.

psali jsme: Předpověď kriminality je realitou. Software snižuje trestnou činnost až o čtvrtinu

Od srpna 2013, kdy vstoupil v účinnost zákon o obětech trestných činů, PMS pomohla celkem 26467 obětem trestných činů. V 90,5 procentech se loni jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým. Probační a mediační služba nyní nabízí základní pomoc obětem na 74 středicích a dvou detašovaných pracovištích napříč republikou. Na dalších 55 místech fungují specializovaní poradci díky už zmíněnému projektu „Proč zrovna já?“ což umožňuje, aby byla pomoc obětem dostupná v každém okresním městě.

Od srpna 2013, kdy vstoupil v účinnost zákon o obětech trestných činů, Probační a mediční služba pomohla celkem 26467 obětem trestných činů. V 90,5 procentech se loni jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým. Zatímco v roce 2016 Probační a mediační služba spolupracovala s 6446 obětmi trestných činů, v roce 2017 téměř s 8000 oběťmi, včetně necelých 800 tzv. zvlášť zranitelných obětí, včetně seniorů. „V rámci projektu „Proč zrovna já II“ přišlo loni do našich poraden 1328 těchto obětí, s nimiž se celkem konalo 3416 konzultací,“ dodala ředitelka PMS Matoušková.

Nepřehlédněte na Security magazínu: Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.