Pomohou plašiče Deer Deter snížit počet kolizí zvěře s automobily?

Pomohou plašiče Deer Deter snížit počet kolizí zvěře s automobily?
07 / 08 / 2018, 15:00

Statistiky hovoří jasnými čísly. Srážek zvěře s automobily přibývá. Security magazín přináší rozhovor s Kamilem Plíškem z Podřipského zájmového sdružení nájemců honiteb, který blíže představí, co je zařízení s názvem Deer Deter a jak v praxi funguje, aby se počet kolizí automobilů s lesní zvěří znatelně snížil.

Kde vznikl nápad na pořízení plašičů?

Krajský úřad Ústeckého kraje (KUUK) se zabývá otázkou ochrany silnic před srážkami motorových vozidel se zvěří již dlouhodobě. Od začátku (rok 2006) pracujeme s pachovými ohradníky, ale chtělo se to posunout dál. A když kolegové z Podřipského zájmového sdružení nájemců honiteb cestou na ryby do Norska viděli opticko-zvuková zradidla, rychle pochopili, že je to právě to, co hledáme. KUUK i Podřipské se chopili iniciativy a pak už to šlo rychle. Dne 27. 10. 2015 jsme nainstalovali 70 těchto zařízení na zkušebním, 2 km dlouhém úseku. Nápad tedy vznikl na půdě KUUK, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Jaká je obecně situace v množství nehod-střetů zvířat a automobilů?

Statistiky hovoří jasnou řečí. V současné době se vývoj zvyšuje. Ovšem na tuto situaci má vliv mnoho věcí, neustále se zvyšuje prodej nových automobilů, zlepšuje se kvalita silnic a dálnic, tím pádem se zvyšuje používaná cestovní rychlost, vliv má i současný zemědělský dotační systém, kdy zemědělci pěstují plodiny, ze kterých mají nejvyšší zisk – kukuřice, řepka olejná, obilí, hlavně pšenice, které jsou ale zároveň ideálním krytem pro zvěř, zejména pro srnčí a zvěř černou, tedy prase divoké, která je nejčastější zvěří, se kterou dochází ke srážkám. Dalším faktorem je to, že pojišťovny začaly v rámci povinného ručení nabízet i pojištění proti srážce se zvěří, tudíž motoristé začali hlásit vícero těchto nehod.

K tomu statistika:

za rok 2017 se stalo 103.821 dopravních nehod, z toho 12.494 s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem

za rok 2016 se stalo   98.864 dopravních nehod, z toho 10.917 s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem

za rok 2015 se stalo   93.067 dopravních nehod, z toho   9.199 s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem

za rok 2014 se stalo   85.859 dopravních nehod, z toho   7.409 s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem

za rok 2013 se stalo   83.398 dopravních nehod, z toho   6.782 s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem

za rok 2012 se stalo   81.404 dopravních nehod, z toho   5.915 s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem

za rok 2011 se stalo   75.137 dopravních nehod, z toho   4.064 s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem

za rok 2010 se stalo   75.522 dopravních nehod, z toho   3.523 s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem

za rok 2009 se stalo   74.815 dopravních nehod, z toho   3.076 s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem

za rok 2008 se stalo 160.376 dopravních nehod, z toho   7.499 s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem

za rok 2007 se stalo 182.736 dopravních nehod, z toho   8.501 s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem

(v roce 2008 se začaly masivně šířit republikou pachové ohradníky a další kraje se začaly více věnovat problematice srážek se zvěří) Od ledna 2018 do května 2018 je zatím evidováno 4.870 srážek se zvěří. Za rok 2017 bylo prodáno 19.967 nových aut, a podle registrace RZ bylo v ČR nově evidováno 271.595 aut!

Jak systém funguje?

Zařízení funguje na principu světelných čidel, které zachytí světlomety projíždějícího vozidla a uvedou zařízení v činnost. To spustí vysokofrekvenční zvuk a LED diody – modré a žluté barvy. Zvěř se ve svém pohybu zastaví, vozidlo bezpečně projede, zařízení ukončí svou činnost a zvěř může dál pokračovat na své cestě za potravou, vodou či migrační trase. viz přiložená zpráva o fungování zařízení Deer Deter.

Komunikují spolu jednotlivé prvky systému?

Zařízení, která jsme vyzkoušeli v České republice ne. Ale výrobce má vyšší řady těchto zařízení, která to umí. Na silnicích, kde se jezdí vyšší rychlostí si zařízení předávají informace o projíždějících vozidlech tak, aby fungovala s dostatečným předstihem, umí měřit počty projíždějících vozidel, předávají do centra informace o teplotě vzduchu, atd. Zde je lepší o informace požádat přímo výrobce

Umožňuje systém přenos dat ven? Kvůli hodnocení. Množství zvířat, aut, hlášení.

Vyšší řady zařízení ano, zařízení vyzkoušená a použitá v ČR ne. Zde je lepší o informace požádat přímo výrobce.

plašič

Plaší každý pípák samostatně při přiblížení zvěře? Slyší tento zvuk řidič?

Ano, zařízení se umísťují cca 30-40m od sebe a pracují samostatně. Zvuk je vysokofrekvenční, ale lze jej při troše pozornosti slyšet lidským uchem. Řidič v autě jej neslyší. Musel by jet velice pomalu v blízkosti zařízení a mít stažené okénko.

Mění se frekvence nebo střída pípání a blikání, nebo je stále shodná?

Ano, lze nastavit několik druhů zvuků a v praxi se to dělá, aby zařízení fungovala na veškerou volně žijící zvěř.

Má blikání nějakou barvu, jde o LED?

Ano, jde o LED diody, modré a žluté barvy.

Podle čeho a jak byl stanoven způsob a tvar plašící sekvence?

Na tuto otázku neumím odpovědět, zde se musíte obrátit přímo na výrobce

Jak je to s baterií? A jak dlouho vydrží?

Baterie se nabíjí pomocí malého, avšak výkonného solárního panelu, umístěného přímo v zařízení. To je původně vymyšleno pro severské země tak, aby vydrželo polární noc. Takže na jedno plné nabití vydrží baterie udržovat v chodu celé zařízení po dobu půl roku.

Jsme v Čechách: Jak funguje poplach při odcizení pípáku? Vysílá to někam? Spolupracuje poplach např. s PČR?

Naše zařízení nejsou vybavena žádný zařízením, která by reagovala na odcizení. Bohužel dle sdělení výrobce se zařízení krade jenom v ČR, v ostatních zemích tento problém nezaznamenali. Ostatně krádeže zařízení byl jeden z důvodu, proč byl zkušební provoz po roce a půl zastaven, ačkoliv byl původně plánován na dva roky. O umístění GPS zařízení se uvažovalo, ale nepodařilo se pro tento úmysl zajistit finanční prostředky, takže se od toho upustilo. Pokud vím, výrobce svoje zařízení takto nechrání, ale lepší bude si to ověřit přímo u nich.

plašič 2

Byla provedena nějaká vyhodnocení provozu a s jakým výsledkem?

V krátkosti – zařízení fungovalo skvěle. Za roky 2013 a 2014 bylo na zkušebním úseku zaznamenáno 20 srážek ročně, tedy 40 za dva roky. Za zkušební dobu 1,5 roku byla zaznamenána jedna jediná srážka – se srnou obecnou. Koneckonců sám výrobce deklaruje na svých stránkách 90% snížení srážek se zvěří. Tento výsledek KUUK nadchnul tak, že se rozhodl investovat do zařízení další peníze a ošetřit 12 km nejkritičtějších úseků v rámci Ústeckého kraje. Tyto úseky byly vybrány za úzké spolupráce KUUK, Dopravní policie Ústeckého kraje a Podřipského sdružení.

Kdo zařízení financuje?

Zařízení v současné době financuje KUUK, a to z fondů BESIP, tedy na ochranu motoristů. V zahraničí je však běžné, že se zařízení financuje z fondu pojišťoven, které provozují povinné ručení. Rádi bychom toho v ČR dosáhli také, závěr našich výzkumů je jasný, chráníme motoristy před mnohdy fatálními střety se zvěří a pojišťovnám tak šetříme nemalé peníze.  Je tedy na místě, aby se do toho vložily také.

Deer Deter je zařízení určené ke snížení kolizí zvěře s motorovými vozidly. Deer Deter je řada malých senzorů, které jsou instalovány podél silnic, aktivují se světlomety blížícího se vozidla, imitují audio/vizuální varování zaměřené na zvěř. Tento zvuk je speciálně navržen tak, aby zabránil zvěři vstoupit do vozovky v době, kdy zde projíždí motorové vozidlo. Deer Deter je aktivován pouze v době, kdy po vozovce projíždí vozidla, toto zařízení umožňuje zvěři překračovat silnic v době, kdy nepředstavují pro motorová vozidla nebezpečí střetu, což nenarušuje pohyb zvěře po jejích migračních trasách za potravou a vodou.

Deer Deter jednotka je umístěna ve voděodolném krytu z plexiskla. Každá jednotka váží méně než 0,5 kg a dá se připevnit ke stromu, patníku nebo k tyči apod. Přístroj Deer Deter se snadno instaluje a má integrované solární napájení. Nejsou zapotřebí žádné kabely.

Vysoce výkonné komponenty, ze kterých je zařízení vyrobeno (jako jsou lithium-polymerové dobíjecí baterie a tenkovrstvé-buňky) v kombinaci se zvláštním zařízení s malou spotřebou energie zaručuje provoz Deer Deter, i v místech s nízkou úrovní slunečního světla. Deer Deter je také funkční v extrémních klimatických podmínkách, jako je sníh a déšť. 

Vzhledem k jedinečné kombinaci senzorů a elektroniky je dosaženo detekce vozidla v rozsahu 300m. Výdrž baterií bez solárního dobíjení je 4-6 měsíců za normálních provozních podmínek. Pro zlepšení účinnosti zařízení Deer Deter, jsou optické a akustické výstrahy konfigurovatelné. To umožní nastavit je pro daný typ zvířete a umístění snímačů.

Dle doporučení výrobců je nejlépeDD4 je osazovat v klikatém vzoru - střídavě na levém a pravém okraji silnice každých 25 až 35 m, jak je označeno červenými tečkami. Na kilometr je zapotřebí cca 40 jednotek. Vše odvisí od konkrétních místních podmínek a znalosti migračních tras.

Princip fungování zařízení je, že když se vozidlo blíží k úseku vybaveným zařízením Deer Deter, tak zařízení reaguje na světlomety vozidla, uvede se v činnost, takže vytvoří „virtuální plot“. Varovné zvuky zařízení lze kombinovat podél celého chráněného úseku.

Systém umožňuje včasnou výstrahu pro volně žijící zvířata po celé délce pásma a zlepšuje výkon na komunikacích kde je povolena vysoká rychlost – např. silnice I. třídy, dálnice i na klikatých silnicích.

Dle informací dostupných od výrobce existují 3 druhy tohoto zařízení, DD410 v ceně cca 60 Euro, DD430 v ceně 70 Euro a DD450 v ceně 95 Euro. Cena se odvíjí podle technické vyspělosti zařízení.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Technologie - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

Tagy článku