Poslanci schválili velkou většinou zbraňovou novelu. Zaručuje právo držet zbraň. Střelcům pomůže

Poslanci schválili velkou většinou zbraňovou novelu. Zaručuje právo držet zbraň. Střelcům pomůže
23 / 10 / 2020, 11:00

Poslanecká sněmovna právě s doporučením Výboru pro bezpečnost i předkladatele, tedy Ministerstva vnitra, schválila novelu zákona o zbraních. Jde o krok, kterým Česká republika implementuje ty prvky novelizované evropské směrnice o zbraních, které dosud v české zbraňové legislativě neexistovaly. Podle vyjádření předkladatele novela zákona zároveň zmírňuje negativní dopady směrnice na střeleckou komunitu. Sněmovna schválila většinu pozměňovacích návrhů, včetně těch, které s podporou expertů z řad střelecké komunity navrhl poslanec Pavel Růžička, a o nichž jsme již informovali dříve.

Lhůta pro implementaci evropské směrnice 2017/853 ze dne 17. května uplynula již v září 2018, a Česká republika byla, podobně jako další státy, vystavena riziku sankcí ze strany Evropské komise. Již na přelomu let 2017 a 2018 vznikl návrh novely stávajícího zákona o zbraních č. 119/2002 Sb., tzv. mininovela, který byl předložen Sněmovně v únoru 2018. Současně byly zahájeny práce na mnohem komplexnější změně zbraňové legislativy, která formou zcela nového zákona o zbraních a dalších souvisejících dnes platný zákon nahradí - tzv. velká novela, a mininovela byla odložena.

Protože ovšem České republice hrozila pokuta, která mohla dosáhnout jednorázově částky až 35 milionů korun, kterou ovšem dramaticky zvyšuje penále (až na cca 307 milionů v případě, že by náprava trvala rok), bylo v mezičase přistoupeno k druhému a dnes třetímu čtení mininovely. V nepřítomnosti nemocného Jana Hamáčka (ČSSD) zastoupil předkladatele ministr obrany Lubomír Metnar (ANO), který v roce 2018 novelu přinesl do Sněmovny ještě v roli ministra vnitra.

Ve třetím čtení Sněmovna nejprve hlasovala o pozměňovacích návrzích, které představila poslankyně Jana Černochová (ODS) jménem garančního výboru pro bezpečnost. Šlo o změny vynucené pozdějšími prováděcími směrnicemi Evropské unie, s nimiž bylo třeba text novely uvést do souladu. Především ve věci značení zbraní, technické specifikace poplašných a signálních zbraní, jejich evidence a hlášení převodů, apod. Návrhy poslance Radka Kotena (SPD) umožnit Policii nevydat zbrojní průkaz občanům ze zemí NATO, kteří současně nejsou členy EU, i kdyby splnili všechny zákonem žádané náležitosti, a možnost nevydat zbrojní průkaz všem cizincům, nebyly přijaty.

Tři důležité pozměňovací návrhy, které Výboru pro bezpečnost předložil poslanec Pavel Růžička, naopak schválené velkou většinou byly. Tedy hodnotové ukotvení v současnosti čistě technického zákona ("Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem"), možnost vlády dojednat reciproční uznávání povolení k nošení zbraně, čímž se posílí svoboda pohybu osob v rámci EU. A také uložení povinnosti orgánům veřejné moci, aby v případě vynucování zákazu vstupu se zbraní umožnily její zákonné, bezpečné uložení.

Poslankyně Jana Černochová, která osobně hlasovala proti přijetí celého zákona, na závěr poděkovala sněmovním pracovním skupinám za dobře odvedenou práci, a uvedla, že přijatá legislativa současně pomůže střelecké komunitě a zároveň bude reflektovat normy EU. Svými připomínkami se na zpracování textu podíleli také zástupci střelecké komunity nejen z řad sdružení LEX. Odborníci na zbraňovou legislativu také podpořili pozměňovací návrhy poslance Růžičky. Celá střelecká komunita bude dále sledovat především vývoj tzv. velké novely, která v budoucnu dnes novelizovaný zákon nahradí.

Tagy článku