Poslanec Chalupa: "Budu navrhovat úplné a okamžité zveřejnění zprávy pana plk. Šlachty"

Poslanec Chalupa: &quote;Budu navrhovat úplné a okamžité zveřejnění zprávy pana plk. Šlachty&quote;
17 / 08 / 2016, 17:30

Vyjádření poslance Bohuslava Chalupy (ANO) k údajným únikům informací z Vyšetřovací komise PSP ČR k reorganizaci Police ČR.

"Po událostech posledních dní, kdy se v tisku objevila řada více či méně přesných či domnělých informací z dokumentace, kterou Vyšetřovací komisi PSP ČR k reorganizaci Police ČR, jako svou zprávu, předal plk. Šlachta a po zvážení všech dalších aspektů, které tuto situaci spoludotvářejí, a v souvislosti s tím, že jsem byl nepřímo osočen některými „kolegy“ z uvolňování informací (kdo jiný než poslanec Hnutí ANO2011) o kterých komise rozhodla, že budou neveřejné, jsem rozhodnut přednést na zítřejším jednání Vyšetřovací komise, zcela legitimně a transparentně, NÁVRH k okamžitému zveřejnění „zprávy pana plk. Šlachty“ v jeho plném znění s výjimkou těch pasáží, které sám autor označí jako neveřejné (tajné).

Důvodů, které mne k tomu vedou, je několik. Chci tak učinit s ohledem na důsledky masivního zveřejňování ať už relevantních či nerelevantních informací údajně uniklých z průběhu vyšetřování, prováděného Vyšetřovací komisí. Jediným důsledkem tohoto trendu je na jedné straně rostoucí množství různých fabulací, veřejnosti jsou předkládány rozličné vykonstruované konspirační teorie a úvahy, jsou vyslovována nedokazatelná podezření, že ten či onen člen vyšetřovací komise vynáší informace, to na straně druhé.

Místo tolik potřebného uklidnění veřejnosti a posilování důvěry občanů v práci politiků v této době zhoršení bezpečnostního prostředí, dochází naopak k velmi nešťastnému zvýšení matení a rozladění veřejnosti, k dalšímu jitření veřejného  mínění. Především je tím trvale dehonestována práce Vyšetřovací komise a v očích veřejnosti je již nyní, dopředu, znevěrohodňována i konečná zpráva Vyšetřovací komise, ať už bude jakákoliv.  Důvodně se domnívám, že tyto aktivity, včetně „úniků“ z vyšetřování, jsou z právě z těchto uvedených důvodů prováděny zcela cíleně.

Plným zveřejněním dokumentu plk. Šlachty se dle mého názoru zcela eliminuje pochopitelný tlak a zejména „tvořivost“ médií a především se utne velmi škodlivé, kontraproduktivní vytváření různých dohadů a teorií. Za podstatné považuji i to, že daňový poplatník, tedy nejen poslanec, člen Vyšetřovací komise, má legitimní právo se seznámit s názorem, vědět jakým způsobem hodnotí práci Policie ČR její jeden z nejvýše postavených funkcionářů, důstojníků (byť i bývalých). Nechť si každý občan, který na práci Policie ČR přispívá svými daněmi, udělá svůj názor sám a Vyšetřovací komise ať se dál věnuje tomu, co jí bylo usnesením PSP ČR zadáno. – zjistit zda reorganizace byla či nebyla provedena účelově. Akt „zveřejnění“ zprávy pan Šlachty na to nemá sebemenší vliv. Chápu to i jako zásadní výraz politického respektu a pokory k občanům země.

Takto jsem k řešení vzniklého problému přistoupil již při mé první výzvě k poslanecké sněmovně ke svolání mimořádného jednání Výboru pro bezpečnost, se kterým jsem neuspěl. Stále nevidím jediný důvod proč cokoliv, vyjma informací souvisejících s neuzavřenými případy („živými kauzami“) tajit. Aktuální postoj Vyšetřovací komise, která pravděpodobně utajuje něco, o čem si možná již dávno cvrlikají holubi na střeše, považuji za daného stavu  za neodůvodněný .... a vlastně i směšný.

Se zveřejněním „zprávy pana Šlachty“ nemám obavy ani z toho důvodu, že bych se jako člen a poslanec Hnutí ANO2011 obával takto zveřejněných informací, naopak věřím, že veřejnost má právo věci posoudit a eventuálně i vyvodit odpovídající občanský postoj k jednání stávající politické reprezentace, politiků, vysokých úředníků "padni komu padni. Chápu to i jako zásadní výraz politického respektu a pokory k občanům naší země, postavení člena Vyšetřovací komise není žádný exkluzivní glejt na rozum…. 

A pokud se někdo vyjadřuje v náznacích v tom smyslu, že někdo jedná „srabsky“, „zbaběle“, pak je potřeba říct kdo. Jsem přesvědčen, že tento můj návrh takovým není. Naopak jím je obojetné, amorfní jednání bez schopnosti a ochoty se k věci postavit čelem a jednoznačně.

Pro úplnost – do této chvíle, do 12:30 17.8.2016 jsem se se „zprávou pana plk. Šlachty“ a podklady od pana J. Komárka ještě neseznámil. Učiním tak až dnes odpoledne."

 

Tagy článku