Poslanec Chalupa: „Zákon se nesmí schvalovat jen proto, že se na něm dělá 10 let!“

Poslanec Chalupa: „Zákon se nesmí schvalovat jen proto, že se na něm dělá 10 let!“
01 / 09 / 2016, 09:00

Poslanci napříč politickým spektrem nesouhlasí s návrhem zákona o bezpečnostní činnosti.

Vzácně se na tom shodli jak zástupci opozice, tak členové stran vládní koalice, když se v rámci diskuze nad pozměňovacím návrhem zákona o bezpečnostní činnosti vzešlým z Podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a SBS dostali k samotné podstatě zákona a jeho koncepci. O dění v Poslanecké sněmovně informoval server parlamentnilisty.cz.

Podle zástupců ministerstva vnitra má návrh zákona vyjmout soukromé bezpečnostní služby ze stávajícího režimu živnostenského zákona a zpřísnit tak podmínky podnikání v této oblasti udělením licence na maximálně 10 let po vyjádření zpravodajských služeb a policie.

Samo ministerstvo ústy svých zástupců na jednání výboru přiznalo, že jejich návrh má i záporné stránky jako například zvýšené náklady na administrativu spojenou s udělováním licence či dozorem nad dodržováním ze strany ministerstva. Důvodová zpráva ministerstva vnitra uvádí, že se jedná o sumu až 30 miliónů korun! Podle zpravodaje zákona - poslance Schwarze v případě přijímání nového zákona náklady logicky vznikají.

Ze strany poslanců ČSSD padaly na obhajobu zákona i připomínky zohledňující to, že různé podoby zákona se projednávají už několik volebních období a je třeba již zákon přijmout, nehledě na jeho nedokonalost, kterou sami v diskuzi připustili.

V bezpečnostních službách pracuje v ČR stále méně lidí

Podle poslance Chalupy z ANO je ale logické, že když je nějaká norma nebo zákon připraven špatně, nestane se nic, když bude diskuze kolem něj pokračovat tak, aby byl přijat kvalitní zákon: „Zákon se nesmí schvalovat jen pro to, že se na něm dělá 10 let!“

Poslanec Korte navrhl zpřísnit výkon detektivní činností tak, aby nemohlo docházet ke zneužívání zpravodajské techniky a narušování soukromí osob.

Soukromí detektivové využívají drony ke sledování

Poslankyně Jana Černochová z ODS má k zákonu zásadní výtky týkající se ochrany měkkých cílů a nezapojení bezpečnostních agentur do podpory bezpečnostní strategie státu. Kritizovala i fakt, že všichni žadatelé o licenci budou podrobeni bezpečnostní prověrce zpravodajských služeb, obdobné prověrce NBÚ pro stupeň utajení „tajné“.

Poslankyně Černochová: Ochranka by měla zvládat krizové situace a jednat s lidmi

Chalupa se shodl s většinou připomínek J. Černochové a dále upozornil na rozdíl v charakteru služeb poskytovaných agenturami, kdy se od sebe zásadně liší pozice vrátného, fyzické ostrahy nebo člena týmu na převoz peněz. Zákon tak jak je napsán s kategorizací činností nepočítá, což je chyba. Policie s dojezdovými časy 20 minut často není schopna rychle zasáhnout na místech, kde se už vyskytují pracovníci SBS (např. obchodní centra) a přitom ti, pokud by zákon kladl důraz na jejich kvalitu, by mohli zabránit větším tragédiím.

Francie ozbrojuje soukromé bezpečnostní služby

Ivan Gabal z KDU-ČSL s ohledem na význam zákona a velikost trhu, kterého se týká, navrhl, aby bezpečnostní výbor došel ke společnému koncensu nad tímto zákonem. Pomoci by tomu mělo i společné pracovní setkání poslanců a reprezentantů bezpečnostního sektoru a otevření další hlubší diskuze nad aspekty návrhu.

Poslanec Richard Dolejš z ČSSD souhlasil s tím, že kategorizace by se v zákoně měla objevit a zákon by bylo vhodné tedy ještě dopracovat po diskuzi napříč politickým spektrem.

Martin Lank z Úsvitu pojmenoval jeden ze zásadních problémů bezpečnostních agentur, a to soupeření pomocí cen, kdy jako příklad uvedl nedávná výběrová řízení na ministerstvu kultury a zemědělství, kdy byla nejnižší cena jediným parametrem. To že je pak nízká vysoutěžená cena navýšena o státní příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se už ale nikde neukazuje. A co je výsledek? Památky a důležité objekty hlídají lidé s výrazným zdravotním hendikepem!

Kategorizaci a nastavení přísnějších podmínek fyzické zdatnosti podpořil i předseda podvýboru pro policii ČR, obecní policie a SBS Zdeněk Ondráček z KSČM, který vysvětlil, že předložený pozměňovací návrh podvýboru zahrnuje pouze připomínky akceptované ministerstvem vnitra.

V rámci diskuze také opakovaně zazněly návrhy na kontrolu výkonu bezpečnostních činností vlastní oborovou komorou.

Poslanci na základě bouřlivé diskuze projednávání bodu přerušili a nad zákonem budou nadále pracovat tak, aby došlo ke kvalitativnímu posunu navrhované právní úpravy.

České bezpečnostní agentury by měly dostat novou legislativu

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.