Poslanec Králíček určen garantem zákona o soukromých bezpečnostních službách. Prvním krokem bude kulatý stůl

Poslanec Králíček určen garantem zákona o soukromých bezpečnostních službách. Prvním krokem bude kulatý stůl
Autor fotografie: FB profil poslance Králíčka|Popisek: Robert Králíček (ANO)
13 / 06 / 2022, 08:00

Ve čtvrtek ráno se sešli poslanci podvýboru pro Policii ČR, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby sněmovního výboru pro bezpečnost. Jediným bodem jednání jejich 3. schůze bylo určení garantů pro jednotlivé gesce podvýboru, určení základních priorit u jednotlivých gescí. Oblast soukromých bezpečnostních služeb bude mít v kompetenci poslanec Robert Králíček (ANO). Zajímalo nás, co vnímá jako hlavní téma a jaké kroky připravuje.

  • Proběhla schůze podvýboru pro Policii ČR, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, na němž proběhlo určení garantů pro jednotlivé gesce podvýboru - vy budete mít na starosti  téma soukromých bezpečnostních služeb, co je v této oblasti třeba udělat?

Nejdůležitějším tématem je zde bezpochyby otázka zákona o SBS. Jejich činnost je stále regulovaná živnostenským zákonem. To dlouhodobě vede k tomu, že v tomto oboru je snadné začít podnikat, a to prakticky bez jakékoli kvalifikace. Důsledkem je kvalitativní i cenové pokřivení trhu. Vede to k nízké kvalitě služeb a nedostatečné schopnosti sektoru komerční bezpečnosti jako celku odpovídat na bezpečnostní hrozby dnešní doby, jako je např. problematika útoků proti tzv. měkkým cílům, apod.

Díky svým kolegům mám nyní možnost se této oblasti intenzívně věnovat i po formální stránce. Obecným cílem je připravit návrh zákona, který bude praktický pro poskytovatele služeb, zaručí vyhovující kvalitativní úroveň jejich práce, a státu bude garantovat, že mu subjekty působící na trhu komerční bezpečnosti budou spolehlivým partnerem.

  • Jaké budou vaše první kroky, co přesně v této věci chystáte?

Chci v první řadě znovu zahájit odbornou diskusi všech zainteresovaných, abychom sjednotili jejich výchozí pozice. Uspořádám za tím účelem seminář, kulatý stůl, kam pozveme poskytovatele bezpečnostních služeb, bezpečnostních složek a státních orgánů. V současné době, a to je hlavní problém připravovaného zákona, existuje nejednotný pohled na jeho cíle a účel. Jednotlivé složky státu si od zákona  slibují různé výsledky. Je třeba nalézt shodu napříč státním sektorem. Tedy zda více kontrolovat, a ujasnit si případné pravomoci pro podnikatele v oboru, ujasnit si systém kontroly a dohledu nad podnikáním a vývojem oboru jako celku.

Nejednotní jsou i samotní poskytovatelé služeb. Neshodují se, které oblasti zákon má a které nemá upravovat. Týká se to například zdravotních požadavků, vstupních požadavků žadatelů o licenci nebo výkonu dohledu, apod. A nejednotný je také pohled odborníků, mezi kterými existují rozpory o přínosech zákona do oblasti celkové bezpečnosti obyvatel. Zákon je součástí konceptu bezpečnostní politiky státu, budou tedy provozovatelé zařazeni do IZS? Budou mít pracovníci i pravomoci při ochraně majetku a obyvatel? To jsou důležité otázky, na které musíme znát odpověď.

O zákonu rozhodnou zákonodárci. Ti zpravidla podrobně problematiku oboru a potřebné parametry zákona neznají, a cílem připravovaného kulatého stolu bude mj. a především možnost, aby se s tématem seznámili.

  • Je přijetí zákona o soukromých bezpečnostních službách aktuální a nezbytné právě nyní?

Rozhodně je aktuální. Zažíváme neustále se měnící bezpečnostní rizika. Jsme svědky např. střelby na školách, útoků na veřejných místech. Většinou je to právě bezpečnostní sektor, který reaguje jako první, a až poté bezpečností složky státu. I proto je třeba zkvalitnění služeb a dohled nad jejich výkonem. Občané se stále častěji a oprávněně ptají, jak se vlastně stát stará o jejich bezpečnost. Česká republika patří k nejbezpečnějším zemím světa, což je skvělé, ale není to samozřejmé. Abychom tento stav udrželi, musíme pro to mnohé udělat a dělat i nadále. Je odpovědností zákonodárného sboru starat se i o rozvoj komerční bezpečnosti. V neposlední řadě roste také majetková kriminalita. A s ohledem na sociální rozdíly a napětí ve společnosti dané nepříznivým vývojem ekonomik v evropském prostoru je očekáván nárůst i v dalších letech. Je třeba, aby i soukromý bezpečnostní sektor byl na tyto výzvy adekvátně připraven. Dobrý zákon pro to může vytvořit podmínky. Podtrhuji slovo dobrý. Nechceme zákon za každou cenu, a dílčí opatření lze implementovat i v rámci jiných legislativních norem. Zákon o SBS ale existuje v řadě zemí Evropy, a je třeba se o to pokusit i u nás a dotáhnout jeho přípravu ke zdárnému konci.

Tagy článku