Poslanec Ondráček: Ministerstvo kultury by mělo zrušit špatně vypsanou zakázku na ostrahu

Poslanec Ondráček: Ministerstvo kultury by mělo zrušit špatně vypsanou zakázku na ostrahu
Popisek: Poslanec Ondráček na jednání sněmovního podvýboru
16 / 12 / 2015, 16:45

Podle předsedy Podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby, Zdeňka Ondráčky (KSČM), není veřejná zakázka ministerstva kultury na ostrahu 113 objektů správně koncipovaná a měla by být zrušena.

Ministerstvo pro takto strategickou zakázku nepožadovalo žádnou ucelenou koncepci bezpečnosti a soutěžitelům nebyla umožněna ani fyzická prohlídka objektů. Jediným hodnotícím kritériem má být pro výběrovou komisi cena. Tento fakt už kritizovala profesní a odborná sdružení jako Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu ASIS nebo Security Club. Podle ASIS je v případě ministerstva kultury nejnižší nabídnutá cena až o 22 % nižší, než stanoví zákonné podmínky ČR. Ke kritice se přidávají i opoziční poslanci. Martin Lank (Úsvit – Národní Koalice), již v této věci interpeloval ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) a nyní se k zakázce vyjádřil i bývalý policista a předseda sněmovního podvýboru pro policii a bezpečnostní služby, Zdeněk Ondráček (KSČM).

„Veřejná zakázka vyhlášená ministerstvem kultury na ostrahu objektů, jejímž jediným kritériem je hodinová cena, není správně koncipovaná, neboť každý z objektů může mít jiná specifika pro svoji ostrahu, což by mělo být zohledněno,“ kritizuje postup ministerstva poslanec Ondráček.

Podle něj hodinové ceny, které byly ve výběrovém řízení nabídnuty, absolutně neodpovídají reálným hodinovým mzdám a podle všeho se pohybují na hranici minimální mzdy jako takové.

„Otázkou pak je, kde je marže, popřípadě materiální náklady spojené s výkonem služby. Dalo by se konstatovat, že cena je podhodnocená. Domnívám se, že takové řízení by mělo být zrušeno,“ dodává Ondráček.

K minimální mzdě bezpečnostních pracovníků přitom již zaujalo stanovisko ministerstvo práce a sociálních věcí, které na základě debaty s Unií soukromých bezpečnostních služeb České republiky uznalo cenu 130, 10 korun bez DPH za hodinu fyzické ostrahy. Podle Ondráčka se jedná jednoznačně o pozitivní krok.

„Vítáme, že se MPSV vyjádřilo k cenám a je to svým způsobem pro státní orgány vodítkem, aby i při výběrových řízeních tuto částku uváděly do podmínek zadávacích kritérií. To by prospělo trhu jako takovému a poskytování služeb, zároveň by došlo k očištění jednotlivých agentur od lidí s pochybnou minulostí. Očekávám, že nový zákon o bezpečnostních činnostech, kterým se podvýbor pro policii a bezpečnostní služby již několik věnuje, bude kategorizovat osoby vykonávající činnost podle zdravotní způsobilost i s ohledem na požadavky výkonu,“ říká Ondráček.

Řada bezpečnostních agentur dnes kvůli tlaku na co nejnižší cenu zaměstnává lidi v důchodovém věku, handicapované nebo dokonce bezdomovce. Podle Ondráčka nejde o to diskriminovat osoby se ztíženým společenským uplatněním, ale je potřeba jasně definovat, jaké fyzické a zdravotní požadavky se pro výkon činnosti bezpečnostních služeb požadují. A tomu musí odpovídat mzdové a platové ohodnocení.

 

Tagy článku