Poslanecká sněmovna zřídila stálou komisi pro hybridní hrozby - zabývat se bude kybernetickými útoky a dezinformacemi

Poslanecká sněmovna zřídila stálou komisi pro hybridní hrozby - zabývat se bude kybernetickými útoky a dezinformacemi
17 / 06 / 2020, 10:15

Hlasy 136 ze 177 přítomných poslanců schválila včera Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby. Zabývat se bude především kybernetickými útoky a šířením cílených dezinformací. Návrh na vznik komise představený poslancem za hnutí ANO Robertem Králíčkem podpořily všechny politické strany s výjimkou komunistů. Stálá devítičlenná komise kromě dalšího nahrazuje původní záměr zřídit vyšetřovací komisi k vlivu autoritářských režimů, zejména Ruska a Číny, na situaci v České republice.

„Současná mocenská mezinárodní politika využívá k dosažení svých cílů řady otevřených i skrytých aktivit celého spektra nástrojů a operací, které jsou známy pod pojmem hybridní hrozby. Tyto střety se odehrávají v oblasti diplomatické, informační, ekonomické, finanční a legislativní. Rizika přicházejí v podobě působení cizí moci, kybernetických útoků, energetického a surovinového ohrožení, průmyslové bezpečnosti, terorismu a nelegální migrace. Páteří tohoto působení jsou cílené dezinformace, jejichž cílem je ovlivnit, dezorientovat a v cílených segmentech společnosti ovlivňovat, měnit, vytvářet názory, postoje, a dokonce aktivizovat cílené skupiny osob,“ uvedl návrh ve Sněmovně poslanec a jeden z iniciátorů komise Robert Králíček.

Původní záměr zřídit vyšetřovací komisi, jež by se problematice věnovala, podle v lednu diskutovaného záměru poslankyně TOP 09 Heleny Langšádlové neměl dostatečnou podporu, ale na zřízení stálé komise se již ve Sněmovně našla shoda s výjimkou KSČM prakticky jednomyslná, což se projevilo mj. rychlým schválením návrhu bez diskuse ve všeobecné rozpravě. Stálá komise se bude tématem zabývat v obecnějších a širších souvislostech. Nebude si například předvolávat svědky v konkrétní kauze jako komise vyšetřovací, ale může vládě doporučovat přijetí konkrétních opatření nebo iniciovat změnu legislativy.

Poslanec Králíček popsal důvod vzniku komise takto: "Stálá komise pro hybridní hrozby může být politickou parlamentní podporou, která v případě potřeby dokáže okamžitě přijímat a iniciovat legislativní rozhodnutí, tak aby se nebezpečí z prodlení a reaktivní doba zkrátily na nejmenší možnou míru."

Na tzv. hybridní hrozby dlouhodobě upozorňuje Bezpečnostní informační služba. Projevují se aktivitami ruských, čínských nebo třeba íránských zpravodajských služeb, kybernetickými útoky na veřejné instituce, jejichž cílem je získávání informací, šířením cílených dezinformací.

„Dezinformace není lež. Stačí pracovat jen selektivně s informacemi, nastolovat veřejnou agendu, kreativně pracovat s distribučními kanály, posouvat kontexty a podobně, aby v důsledku tyto aktivity zásadním způsobem ovlivnily veřejné mínění, vychýlily demokratickou debatu, demokratické procesy a v neposlední řadě ohrozily bezpečnost a suverenitu České republiky. Náš bezpečnostní systém tyto hrozby reflektuje, nicméně s turbulentním technologickým rozvojem akcelerují i způsoby modifikace dosud poznaných způsobů, a to se děje daleko rychleji, než je schopnost jakéhokoliv státu na tento proces adekvátně reagovat,“ řekl ve Sněmovně poslanec Králíček. Kromě Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, BIS nebo Vojenského zpravodajství jsou hybridní hrozby také předmětem zájmu nedávno zřízeného armádního Velitelství kybernetických sil a informačních operací.

Tagy článku