Poslankyně Štefanová o zdravotním pojištění cizinců: Senát nepochopitelně navrhuje změnu, která ohrožuje stávající systém

Poslankyně Štefanová o zdravotním pojištění cizinců: Senát nepochopitelně navrhuje změnu, která ohrožuje stávající systém
Autor fotografie: fb profil poslankyně Štefanové|Popisek: Poslankyně Iveta Štefanová
18 / 04 / 2023, 09:00

„S tímto senátním návrhem zásadně nesouhlasím. I já jsem ve zdravotním výboru hlasovala pro nedoporučující stanovisko,“ říká k senátnímu návrhu o pobytu cizinců, který se snaží nově upravit podmínky zdravotního pojištění, poslankyně a členka zdravotního výboru Sněmovny Iveta Štefanová (SPD), a vyjmenovává problémy, s nimiž se pojištěnci i celý systém museli vypořádávat v době před svěřením zdravotního pojištění cizinců na našem území do výhradní gesce PVZP. Rozšíření dnes platného systému na dceřiné společnosti veřejných zdravotních pojišťoven považuje za přijatelný kompromis.

Jaký je Váš postoj k senátnímu návrhu zákona o pobytu cizinců? Zdravotní výbor ho označil za špatný a nedoporučil ho Poslanecké sněmovně k přijetí. Souhlasíte s tím?

S tímto senátním návrhem zásadně nesouhlasím. I já jsem ve zdravotním výboru hlasovala pro nedoporučující stanovisko. SPD v minulém volebním období podpořilo řešení té neúnosné situace s pojištěním cizinců na území ČR a je evidentní,že toto řešení bylo správné. Od roku 2021, kdy vzniknul tzv. monopol PVZP pro poskytování cestovního zdravotního pojištění cizincům, systém funguje bez problémů. Našemu zdravotnictví nadále nevznikají dluhy neplacením za poskytnutou péči od komerčních často zahraničních pojišťoven.

Senát nyní nepochopitelně navrhuje změnu, která stávající systém ohrožuje. Ohání se údajným nařízením EU na zrušení monopolu, který dle jejich důvodové zprávy je v rozporu s právem na svobodu podnikání. Přitom je zřejmé že jediný, kdo tuto změnu žádá jsou právě ty soukromé subjekty, které přišli o nemalé výdělky. Směrnice kromě požadavku vztahujícího se k rozsahu krytí rizik, žádné jiné požadavky na tento druh pojištění nestanovuje a úprava podmínek pojištění cizinců je tak plně v pravomoci českého státu.

Primárně se nato dívám tak, že není dobře měnit něco co funguje, pokud k tomu nejsou legitimní důvody.

Jaké jsou podle Vás hlavní slabiny, které senátní návrh přinášel? Jak se například díváte na dřívější fungovaní zprostředkovatelů z ruského či ukrajinského prostředí, které nepokrývaly péči. Pojistky, které uzavírali, byly často fiktivní a ve zdravotním systému tak vznikal dluh.

Jde o nesmyslný návrh na změnu zaběhnutého a funkčního systému a přináší pouze riziko jeho narušení.

Před svěřením zdravotního pojištění cizinců na našem území do výhradní gesce PVZP jsme se opakovaně setkávali s velkými problémy. Jako výsledek existence širokého výběru komerčního pojištění s různým rozsahem krytí, zůstaly mnohé výkony po cizincích neuhrazeny. Pojištění si totiž lidé vybírali podle ceny, bez uvážení důsledku nedostatečného krytí a často měli pouze formální pojistky, které fakticky neryly nic a sloužily jen k získání víza. Takže českým zdravotnickým zařízením vznikaly dluhy, zatím co výdělky komerčních pojišťoven s vysokých provizí, které se pohybovali v rozmezí 50-80%, končily v zahraničí. Komerční pojišťovny navíc měli smlouvy jen s několika zdravotnickými zařízeními a pojištěnec tak musel za péčí do konkrétního zařízení i třeba dost vzdáleného od jeho místa pobytu.

Jaký by podle Vás měl být další osud zákona. Souhlasíte například s návrhem, že by se trh otevřel pro 7 veřejných zdravotních pojišťoven? Co je podle vás nejdůležitější při hledání nejlepšího znění zákona?

Sněmovna by měla návrh zamítnout jako celek. Jednoduše tuto změnu nepotřebujme.Zdravotní výbor projednával tento tisk dokonce na několika schůzích. Debata byla velmi živá, plná věcných připomínek a to i od koaličních poslanců. To vedlo k tomu, že výbor nakonec přijal nedoporučující stanovisko. Bohužel jak jsme v minulosti právě u koaličních stran viděli, názor člena výboru se nemusí shodovat s názorem politického klubu. Návrh ve Sněmovně předložen je a bude se o něm jednat v dalším čtení na plénu, kde může být negativní postoj výboru koaliční většinou přehlasován.

Tak že musíme připravit pozměňovací návrhy, které by při případném přijetí zákona ho mohly změnit tak, aby naše zdravotnictví i pojištěnce poškozoval co nejméně. Pokud bude trvat tlak koalice do systému pojištění cizinců zasahovat, pak omezit okruh pojišťoven pouze na veřejné zdravotní pojišťovny, mi připadá jako možný kompromis.

Jaké další změny a parametry byste do senátního návrhu rádi promítli, aby se nevrátily ty předchozí nešvary jako byly vysoké provize, absence řádné sítě zdravotnických zařízení či platby cizinců v hotovosti?

Těch nutných změn je hned několik. Rozhodně je to zrušení části předloženého návrhu, která, umožňuje vypovězení uzavřené smlouvy se stávající pojišťovnou, a to do třech měsíců od účinnosti zákona. To je ale nepřijatelná retroaktivita, která poškozuje finanční záměry PVZP a navíc vytváří riziko, že cizinec bude nějakou dobu nepojištěn. Jednoznačně je nutné stanovit maximální možnou provizi pro pojišťovny například na 15%, tak aby se co nejvíce potlačilo riziko negativních tržních praktik, které byly původem problémů v minulosti. A bylo by to i stanovení široké sítě smluvních zdravotnických zařízení, nebo odstranění navrhovaného zbytečného registru při ČKP. Registr cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu, ve kterém je jeho zdravotní pojištění uvedeno, již ministerstvo vnitra má. Stačí ho jen zpřístupnit zdravotnickým zařízením a dalším potřebným subjektům a ne vytvářet nějaký nový.

Tagy článku