Posun v oblasti 5G sítí? Vláda plánuje další kroky

Posun v oblasti 5G sítí? Vláda plánuje další kroky
Autor fotografie: Pixabay
26 / 02 / 2021, 12:00

Aniž by to obdrželo prakticky jakoukoli mediální pozornost, Česká republika v tomto týdnu pokročila dopředu na dlouhé cestě v budování 5G sítí a výběru a jejich dodavatele a zároveň v nastavení procesu jejich zabezpečení. Vláda na pondělním zasedání totiž uložila zástupcům Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), zpravodajských služeb, ministerstev zahraničních věcí, vnitra a průmyslu a obchodu a Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), aby do konce června předložili kritéria, podle kterých se bude posuzovat bezpečnost států dodávajících 5G technologie.

Ačkoli tento postup vládě doporučil právě NÚKIB, ve skutečnosti tato incitiava vychází ze zprávy Evropské unie – tzv. EU 5G Toolbox, kterou vydala Evropská komise v dubnu roku 2020. Zpráva obsahuje doporučení pro jednotlivé členské státy v oblasti zabezpečení 5G sítí, které se chystají budovat. Konkrétně jde o dvě zásadní doporučení: vyvarovat se přílišné závislosti na jednom dodavateli a zároveň u možných dodavatelů zhodnotit jejich rizikovost z bezpečnostního hlediska, a to tak, aby mohli být vysoce rizikoví dodavatelé případně z výběrových řízení vyloučeni.

Na zprávě Evropské komise se přitom výrazně podílel český NÚKIB, který spolu se svými kolegy z Francie formoval její vyznění. A je vhodné připomenout, že právě český NUKIB dlouhodobě varuje před používáním technologií čínských společností Huawei a ZTE v rámci české státní správy a kritické infrastruktury, včetně 5G sítí.

Specialista na kyberbezpečnost a předseda Stálé komise pro hybridní hrozby Parlamentu České republiky, poslanec Robert Králíček (ANO) považuje otázku bezpečnosti u technologií 5G za zásadní. „Technologie 5G bude mít zásadní, i když možná nepřímý vliv, na život každého z nás a zejména na fungování státu. Umožní totiž fungování technologií, které doposud nemáme k dispozici, jako například autonomní řízení a je tak bezpodmínečně nutné, aby stát tuto novou část kritické infrastruktury zabezpečil. Selekce dodavatelů podle rizikovosti s tím souvisí a stát by k ní měl bezpochyby přihlížet při výběru – musíme ovšem počkat na kritéria, se kterými přijdou zástupci jednotlivých institucí,“ říká Robert Králíček.

Co tedy znamená nynější postup vlády? Po několikaletých spekulacích má nyní česká bezpečnostní a technologická komunita napříč státní správou za úkol přijít s jasnými kritérii určující jaké firmy a státy budou považovány za rizikové a tedy potenciálně vyřaditelné z výběrových řízení na výstavbu 5G sítí. Ačkoliv je brzy předjímat a kritéria budou vládě představeny až v červnu, je pravděpodobné, že již za několik měsíců bude v otázce možného vyloučení čínských dodavatelů z 5G tendrů mnohem jasněji.

Tagy článku