Potřebná věda, nebo ideologie? Na brněnské univerzitě končí kontroverzní Genderová studia

Potřebná věda, nebo ideologie? Na brněnské univerzitě končí kontroverzní Genderová studia
21 / 02 / 2018, 09:15

Na Masarykově univerzitě ruší bakalářský obor Gender, který se stal za dobu, po níž existoval, velmi kontroverzním.

Někteří poukazovali na potřebnost tohoto oboru v dnešní společnosti, kde údajně panuje ještě značná nerovnost mezi pohlavími, druzí pak poukazovali na fakt, že tento obor je nepotřebný, zideologizovaný, a nemá v podstatě relevantní uplatnění na trhu práce. 

Kritika oboru na Masarykově univerzitě rovněž směřovala na jakousi ,,předimenzovanost" oboru, který měl být z podstaty věci malým, protože není pravděpodobné, že by se desítky či stovky posluchačů Gender studies uplatnily v oboru. S tím lze samozřejmě souhlasit.

psali jsme: VIDEO: Ženy jsou méně inteligentní, proto by měly méně vydělávat, vyvolal skandál polský europoslanec

Klíčovou věcí, která ovšem hraje v neprospěch tohoto oboru, je fakt, že se časem značně zideologizoval a jeho stěžejní teze využívají někteří ideologičtí ,,vykladači" (samozřejmě ne všichni) až k fanatické k obraně všudypřítomné nerovnosti mezi pohlavími. Tak vznikla zhoubná genderová korektnost, která se v podstatě přenesla do všech sfér společnosti, a to i nejen u nás, ale i v zahraničí. Jak už jsem psal v jiném komentáři, hlavním problémem Genderu je skutečnost, že v mnoha směrech stále usiluje o zrovnoprávnění toho, co již je dávno zrovnoprávně, a co již zrovnoprávnit ani nelze.

Zde se Gender posunuje na ideologickou úroveň a z těchto pozic hodnotí kulturní, sociální i platové rozdíly mezi mužem a ženou, které uměle nadsazuje, aby se na druhé straně prokázala v praxi užitečnost tohoto oboru. Přitom mnoho problémů, kterými se Gender zabývá, vlastně neexistuje. Je nepochybné, že na druhé straně existuje mnoho sfér ve společnosti, kde jsou ještě nůžky mezi pohlavími rozevřené, a kde je potřeba na tyto fenomény veřejně ukazovat. Ale objektivně, vyváženě a odideologizovaně.

psali jsme: Buďme prosím genderově vyvážení. I v londýnském metru

Vodu na mlýn Genderu však představuje zejména probíhající neuvěřitelná kampaň v podobě #MeToo, která má být v očích Genderu vlastně vrcholem genderové nekorektnosti, která je však uměle vyvolaná. Gender je tak obor, který je značně kontroverzní a v dnešní době zideologizovaný. Fakt, že jej Masarykova univerzita zrušila, svědčí o tom, že byl tento zásah proveden po zralé úvaze s přihlédnutím všech ostatních okolností.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Defence  - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

Tagy článku