Použitelnost obrazu – jak získat nejlepší a nákladově nejefektivnější videozáznamy z dohledového kamerového systému

Použitelnost obrazu – jak získat nejlepší a nákladově nejefektivnější videozáznamy z dohledového kamerového systému
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
11 / 04 / 2015, 06:45

Navzdory globální recesi byly kamerové dohledové systémy po dobu téměř deseti let nejrychleji rostoucím odvětvím v rámci bezpečnostního průmyslu, přičemž jak soukromé, tak i vládní organizace na celém světě do nich investovaly značné sumy peněz.

Hnací silou tohoto enormního růstu je několik faktorů, které právě často závisejí na nákladných ovládacích prvcích a nákladově efektivním řízení, protože mají co do činění s občanskou potřebou týkající se většího smyslu pro bezpečnost ve světě po teroristických útocích z 11. září 2001.

Na rozdíl od časů analogových kamerových systémů CCTV, kdy každá kamera vyžadovala samostatné vedení, dnešní digitální dohledové videokamery pracují přes flexibilní a snadno dostupné sítě IP, jež schváleným uživatelům umožňují přístup v reálném čase téměř odkudkoli. S využitím průmyslových norem, spolehlivých a na dodavatelích nezávislých technologií lze tyto sítě integrovat snadno a efektivně, pokud jde o náklady.

V dnešních síťových dohledových systémech je inteligence „rozložena“ po celém systému, nejenom na jeho samotném okraji (tj. v kameře nebo video enkodéru), což umožňuje určit, kdy a kam se má obrazový signál odeslat, s jakým obnovovacím kmitočtem a rozlišením a kdy vyrozumět specializovaného operátora určeného pro monitorování a/nebo reagovat.

Kvalita obrazu je často mezi nabízenými přínosy na prvním místě. Mnoho výrobců dnešních dohledových kamer se stejně jako jejich konkurence na trhu se spotřebním zbožím předhání ve snaze dodávat výrobky se stále vyšším a vyšším rozlišením obrazu. Předpoklad zní: čím vyšší číslo, tím ostřejší obraz a větší spokojenost koncového uživatele.

Hodnocení z pohledu uživatele

Avšak to, co tento postoj přímo ignoruje, jsou skutečné potřeby při aplikaci. Chcete celkový dohled, nebo detailní snímky? Bude obrazový signál sledován živě, nebo se pořídí jeho záznam, který se uloží na několik měsíců – nebo dokonce let? Sítě IP musejí být schopny vypořádat se s provozním zatížením vyplývajícím z obrazového signálu o vysokém rozlišení, přičemž požadavky na kapacitu úložiště dat mohou rychle přerůst řádově na terabyty, a právě to jsou kritická úskalí.

Společnost Axis Communications je jedním z výrobců kamer, který k této celé otázce zaujímá inovativní přístup. Dohledové systémy jsou hlavním předmětem jejího podnikání, přičemž Axis si značně cení svého modelu obchodní činnosti, zahrnujícího těsnou spolupráci s více než 24 000 partnery, integrátory a konzultanty na celém světě, kteří se zabývají kanály dohledových systémů.

„Partneři, s nimiž pracujeme, budou poskytovat služby svým zákazníkům po celé následující roky, takže je pro ně rozhodující nabízet taková řešení týkající se dohledu, která plně reagují na přání zákazníků a definované potřeby, jsou účinná, spolehlivá, nákladově efektivní a bez rizik v budoucnosti,“ říká Dalibor Smažinka, manažer pro řízení vztahů s klíčovými zákazníky ve společnosti Axis Communications, s. r. o.

„Kvalita obrazu je samozřejmě rozhodující, ale skutečné přínosy vyplývající z dohledových systémů budou záviset ve velmi značné míře na tom, jak používáte svůj obrazový signál. Proto se společnost Axis zaměřuje na to, aby zajistila, že obrazový signál bude možno optimalizovat pro účely, které každá instalace vyžaduje, takže jak naši partneři, tak i koncoví uživatelé mohou vše plně využít ve svůj prospěch.“

Podle Dalibora Smažinky existuje několik kroků, jak realizovat úspěšné řešení dohledového systému pro koncového uživatele. Tyto kroky by měly předcházet jakýmkoli rozhodnutím týkajícím se zařízení, softwaru nebo systémů. Odborný posudek konzultantů a integrátorů stanoví, zda je všechno uděláno správně, a je cennou zárukou pro investice do nákladově efektivního dohledového systému, pokud jde o jeho životnost. Vše začíná důkladnou analýzou skutečných potřeb uživatele.

Definice cílů

Jedině díky pečlivé analýze cílů spojených s vaším dohledovým systémem dokážete správně definovat požadavky pro vaši instalaci.

Analýza prostoru

Jakmile jste celkově definovali své cíle, určete požadavky pro jednotlivé kamery s ohledem na jejich aplikaci. Kromě všech možných detailů vezměte v úvahu například oblast pokrytí, světelné podmínky, zda půjde o vnitřní, nebo venkovní instalaci. Anebo zda mluvíme o viditelném, nebo skrytém dohledu.

Výběr kamery

Volba kamer je významným krokem pro komplexně přijatelné naplnění cílů stanovených pro váš dohledový systém. Věnujte čas tomu, abyste porozuměli této složité oblasti a získali co nejlepší informace pro volbu kamery. Rozlišení obrazu je rozhodujícím technickým parametrem jakékoli síťové kamery a zároveň tím parametrem, který za posledních několik let zaznamenal obrovský „skok“ dopředu.

Z tohoto pohledu existují v podstatě tři kategorie síťových kamer: kamery s rozlišením v řádu megapixelů, kamery na bázi televizního signálu s výrazně vyšším rozlišením (HDTV) a kamery se standardním rozlišením (analogové kamery systémů CCTV připojené přes kodéry obrazového signálu pro přizpůsobení této poslední kategorii).

Abychom získali instalaci co nejlepšího dohledového systému, musí se jako první vzít v úvahu použitelnost obrazu, jakož i zásadní zkoušky pro všechna ostatní rozhodnutí. Toho lze snadno dosáhnout, když vývoj projektu bude probíhat ve správném pořadí, takže výsledky pak budou pravděpodobně uspokojivější a rovněž nákladově efektivnější.

Autor:  Axis Communications, s. r. o.

Tagy článku