Používání mobilů spojeno s rizikem vzniku mozkových nádorů?

Používání mobilů spojeno s rizikem vzniku mozkových nádorů?
12 / 11 / 2014, 16:15

Švédům používajícím mobily už více než 25 let hrozí trojnásobné riziko vzniku mozkového nádoru ve srovnání s těmi, kteří používají mobily po dobu kratší než rok.

Nebezpečí vzniku nádoru roste s počtem hodin a let používání mobilu ohlásili vědci v čele s vedoucím výzkumného týmu doktorem Lennartem Hardellem v medicínském časopise Pathopsychologie. Jejich výsledky se dramaticky liší od výsledků dosud nejširší studií zkoumající souvislost používání mobilů se vznikem mozkových nádorů provedenou Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny, která byla zčásti financována výrobci mobilních telefonů. Tato studie publikovaná v roce 2010 tvrdila, že se nepodařilo najít přesvědčivé důkazy o zvyšování rizika vzniku mozkových nádorů při používání mobilních telefonů.

Riziko vzniku nádoru u uživatelů mobilů navzdory zprávě o jeho ztrojnásobení není tak děsivé jak se na první pohled zdá. V letech 1995 – 2002 byl zhoubný nádor mozku diagnostikován pěti ze sta tisíc Evropanů. Jestliže se riziko vzniku zhoubného nádoru od té doby zvýšilo třikrát, znamená to patnáct postižených na sto tisíc Evropanů.

Nicméně Hardellova studie uvádí, že ti kteří používají mobily dvacet až dvacet pět let mají dvakrát vyšší riziko vzniku zhoubných nádorů mozku než ti, kteří používají mobil po dobu kratší než jeden rok, zatímco ti, kteří mobily používají déle, než dvacet pět let už čelí třikrát většímu riziku vzniku zhoubných nádorů mozku. Otázkou tedy zůstává, jak se bude riziko vzniku zhoubných nádorů mozku zvyšovat při používání mobilů po dobu delší než třicet a více let.

Dvojnásobné riziko vzniku zhoubných mozkových nádorů ve srovnání s těmi, kteří mobil používali maximálně 122 hodin, mají ti, kteří používali mobilní telefon více než 1486 hodin. Slabinou výzkumu je samozřejmě otázka, jak přesně byli jeho účastníci schopni zrekonstruovat četnost používání mobilu za uplynulá desetiletí.

Dr. Gabriel Zada neurochirurg Kalifornské univerzity, který se nepodílel na nové studii, radí jako preventivní opatření používání hlasitého reproduktoru mobilních telefonů a hands-free, i když upozorňuje, že nádory na mozku vznikají na základě mnohem komplikovanějších mechanismů, takže nelze říci, že jsou způsobeny jen používáním mobilních telefonů. Upozornil ovšem, že množství zhoubných nádorů v těch částech mozku, u nichž lidé drží své mobilní telefony se v Kalifornii v letech 1992 – 2006 výrazně zvýšilo, zatímco množství nádorů v jiných částech mozku kleslo. Současná studie podle doktora Zady ukazuje potřebu dalšího výzkumu. Naznačuje možnou souvislost mezi mozkovými nádory a mobilními telefony, ale rozhodně zatím nelze přesvědčivě tvrdit, že mobily způsobují rakovinu mozku.

Panel jedenatřiceti vědců ze čtrnácti zemí pořádaný Světovou zdravotnickou organizací označil v roce 2011 mobily za pravděpodobně karcinogenní.

Mobilní telefony vyzařují radiofrekvenční energii, která může být absorbována tkáněmi nejblíže místu, kde uživatel drží telefon, upozorňuje americký National Cancer Institut na svých stránkách. A pokračuje: Studie zatím neprokázaly souvislost mezi používáním mobilů a rakoviny mozku nebo jiných tkání hlavy a mozku.

Nicméně předběžná opatrnost je na místě. Nejde jen o omezení délky hovorů, používání hlasitých odposlechů a hands-free. Je dobré vyvarovat se spaní v blízkosti mobilních telefonů i základnových stanic, uvádí doktor Hardell. Upozorňuje navíc, že emisemi bezdrátových telefonů mohou být nejvíc ohroženy děti, protože více absorbují radiofrekvenční elektromagnetické pole vzhledem k tomu, že mají menší hlavy, tenčí lebky a vyšší vodivost mozku. Nejhorší nápad je jít do postele s chytrým telefonem, říká.

 

Tagy článku