Povinná výuka islámu v německých školách?

Povinná výuka islámu v německých školách?
28 / 05 / 2016, 10:45

Podle protestantského biskupa by se na školách měl povinně vyučovat islám, aby se zabránilo radikalizaci mladých muslimů, kteří o své víře nic nevědí.

Hlava protestantské církve (EKD) biskup Heinrich Bedford-Strohm uvedl, že nejlepším způsobem jak zamezit riziku radikalizace mladých muslimů, je zavést povinné "komplexní islámské vzdělávání" v německých školách. Zdroj: stimme.dert.com

Mladí muslimové by podle něj měli dostat možnost, aby se kritickým pohledem seznámili s tradicemi svého náboženství.  Poukázal na to, že pro všechna náboženství v Německu platí, že musí být kompatibilní s Ústavou.

"Přál bych si, aby muslimové v Německu otevřeně komunikovali se státem. Potom by islámské organizace mohli převzít odpovědnost za náboženskou výchovu ve školách, stejně jako to dělají křesťanské církve."

"Tolerance, náboženská svoboda a svoboda svědomí se musí vztahovat na všechna náboženství." Za výuku by měly zodpovídat německé islámské spolky. Muslimové by se tak ve vzdělávacím systému dostali na roveň křesťanům a Židům, kteří už v hodinách náboženství na německých školách mají svůj prostor.

Bavorský ministr kultury Ludwig Spaenle (CSU) uvedl pro Deutsche Presse Agentur, že souhlasí s návrhem Bedford-Strohma, tedy, že by Německo mělo umožnit mladým muslimům, aby byli o své víře a její tradici informováni, ale současně upozornil, že výuku islámu musí zajišťovat "autorizované kontaktní osoby".

Podle deníku Die Welt se mladí muslimové o své víře učí v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Dolním Sasku, Severním Porýní - Vestfálsku a Porýní - Falci. Nový předmět testují také úřady v Sársku, kde se islám letos začal vyučovat v prvních třídách. Zdroj: idnes.cz 

Fakta o muslimské populaci v Evropě

Studie společnosti Pew Research Center z roku 2015 uvádí, že se muslimská populace zvyšuje v celé Evropě, a to ze čtyř procent v roce 1990 na šest procent v roce 2010. Tento trend bude pokračovat až do roku 2030, kdy budou muslimové tvořit osm procent evropské populace. 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace