Požáry v obchodech a obchodních centrech - jak reagovat, když hoří

Požáry v obchodech a obchodních centrech - jak reagovat, když hoří
Autor fotografie: Pixabay, Free for commercial use|Popisek: Ilustrační fotografie
19 / 11 / 2022, 09:00

V poslední době jsme v ČR zaznamenali dva významné požáry, které se týkaly obchodů a obchodního centra. Příčiny požárů jsou ve fázi vyšetřování, ale pravděpodobně ani v jednom případě nedošlo k porušení ze strany majitele obchodního centra.

V ČR se to naštěstí obešlo bez ztrát na životech, ale z podobných událostí ze světa, tak pozitivní statistiky nejsou. Při požáru obchodního centra „Zimní višeň“ v Kemerovu v Rusku v březnu 2018 zemřelo 60 lidí z toho 41 dětí. V kinosále plném dětí byly, až na jeden, uzamčené nouzové východy.

V prosinci 2021 uvázlo 150 osob při požáru ve 40 patrové budově obchodního centra v Honkongu, z nichž 13 osob muselo být ošetřeno.

Obchodní domy jsou stejně, jako jiné, výškové a rozlehlé budovy, např. hotely, potenciálním požárním rizikem pro návštěvníky, dodavatele a zaměstnance. Rizikem jsou minimálně z pohledu rozlehlosti centra, vysoké koncentraci osob atp.

Všech těchto rizik jsou si majitelé a provozovatelé, tak i hasiči vědomi. Máme v ČR silnou podporu legislativy (např. posuzování projektové dokumentace, dohled nad správným požárně bezpečnostním řešením stavby tak, aby splňovala stanovená kritéria z hlediska požární ochrany atp.), a ze strany HZS probíhají v těchto místech časté kontroly a nácviky evakuace.

V obchodních centrech nad vašimi hlavami naleznete hlásiče požáru, stabilní hasicí zařízení a odvody kouře a tepla. Tím je zajištěna rychlá detekce požáru, předání informace o požáru hasičům, následně může podle situace dojít k automatickému hašení požáru a odvodu kouře a tepla.

Nicméně všechna vyjmenovaná opatření se neobejdou bez tzv. „osobní bezpečnosti“ tedy vašeho chování v obchodním centru nebo v obchodě.

Byť do těchto prostor vstupujete za jiným účelem, seznamte se minimálně s dokumenty požární poplachové směrnice a s evakuačním plánem, které musí být na dobře viditelném a vždy trvale přístupném místě pro zákazníky. Oheň se totiž šíří neobvyklou rychlostí a věřte, že pokud již hoří, prostor je plný kouře atp., nebudete mít šanci dokumenty studovat.

V dokumentech se dozvíte, kde jsou nejbližší únikové cesty, směry úniku a únikové východy. Současně se zde dozvíte, jak postupovat v případě požáru, kde jsou rozmístěné hasící přístroje atd.
• Pokud jste v obchodním centru svědky požáru, spusťte nejbližší požární alarm, případně jiným způsobem vyhlaste požární poplach.
• Telefonicky kontaktujte hasičský záchranný sbor na telefonním čísle 150, případně 112 a pokud to lze, a je to ve vašich silách, snažte se požár uhasit.
• Evakuujte se.
• Pokud je to možné, informujte odpovědné osoby obchodního centra nebo člena ostrahy (například při evakuaci).
Pokud oheň nevidíte, necítíte kouř, pravděpodobně se o „problémů“ dozvíte hlášením místního rozhlasu obchodního centra.
• Reagujte na pokyny v hlášení, kde budete vyzváni, abyste na prodejní ploše a chodbách ponechali nákupní vozíky a prostor opustili nejbližším únikovým východem.

Zde se občas zaměstnanci obchodních center a obchodů setkávají se stanoviskem nakupujících, že mají ve vozíku „desetikorunu“ a prostor neopustí do té doby, než jim bude vyplacena. Většina obchodních center je na tuto refundaci připravena anebo Vám nabídnou „žeton“ do vozíku zdarma, ale vzhledem k tomu, že jde o zdraví a život, není „desetikačka“ důležitá.
• Zachovejte klid, to je velmi důležité!

Bohužel nejen v případě požáru zavládne mezi lidmi panika a snaží se dostat „co nejrychleji ven“, cestou, která třeba není nejlepší anebo nejrychlejší a mnohdy, ještě než Vás kouř a požár zasáhne, tak může dojít k dalšímu jevu - „ušlapání“ nebo uvíznutí v prostoru, způsobené velkou koncentrací osob. V obchodech a obchodních centrech, osoby odpovědné za požární bezpečnost, by měli na tuto situaci být připraveni a zvolit náhradní řešení (jiná nejbližší evakuační cesta, rozdělení osob atd., pokud je to možné).
• Ve většině případů zapomeňte na použití výtahů, ty nejsou k evakuaci osob určeny, jsou tak i označeny a nebudou fungovat.
• Postupujte podle pokynů určených zaměstnanců obchodů a obchodních center, do příjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru a příslušníků dalších složek IZS, kteří si řízení evakuace, záchranu osob, hašení požáru převezmou.

 

Tagy článku