Prague City University, School of Business pořádala konferenci k Mezinárodnímu dni boje proti korupci

Prague City University, School of Business pořádala konferenci k Mezinárodnímu dni boje proti korupci
Autor fotografie: Prague City University, 2022|Popisek: Jednatel PCU Douglas Hájek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek a děkan Ekonomicko – obchodní fakulty PCU prof. Stefano Cavagnetto
06 / 01 / 2023, 13:00


PCU’s School of Business (Prague City University) v Praze uspořádala konferenci na podporu Mezinárodního dne boje proti korupci dne 9. prosince, který vyhlásila OSN. Na konferenci se sešli akademici, vědečtí pracovníci i odborníci z praxe, jejichž společným cílem je boj proti korupci. Konference se konala v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR a byla přenášena i on-line, takže se jí mohli zúčastnit účastníci z celé Evropy.

Konference byla rozdělena na dvě samostatné části: akademickou a odbornou. V akademické sekci vystoupili špičkoví vědci v oboru, jako například Dr. Victoria Bozhenko z Univerzity v Tubingenu a Sumské státní univerzity a Dr. Tena Prelec z Univerzity v Oxfordu a Univerzity v Rijece, kteří se podělili o své nejnovější výzkumné poznatky a vývoj v dané problematice. Cenné příspěvky přednesli také zástupci Mezinárodní obchodní školy Teesside University a Univerzitní školy sociálních, humanitních a právních věd.

Odborná sekce mezitím poskytla pohled zkušených profesionálů, kteří nabízejí k dané problematice cenné rady a osvědčené postupy, které si účastníci mohli odnést a použít ve své vědecké i odborné práci.

Dr. Victoria Bozhenko ve své prezentaci podotkla, že "protikorupční konference“ byla skvělou iniciativou na podporu výměny myšlenek mezi podnikatelskou komunitou, akademiky a odborníky z praxe a že tento dialog nám poskytl další poznatky o nutnosti zavedení řádné správy, která by pomohla předcházet podvodům a korupci.

             Dr. Victorie Bozhenko z Tubingenské univerzity a Sumské státní univerzity (Foto: PCU. 2022)

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek přednesl prezentaci o výskytu korupce v Praze a s ní spojených vzorcích a mechanismech. Následovala prezentace Jiřího Michala, absolventa Vysoké školy ekonomické v Praze, který pracuje v oddělení Corporate Finance Advisory v UniCredit Bank. Jeho přednáška byla zaměřena na protikorupční opatření v mezinárodním bankovnictví.

Následoval živý panel, kterému předsedal Dr. Bruce Gahir z PCU's School of Business a jehož členy byli Roberto Di Cursi z Luca Prague s.r.o., Marcela Laššáková ze Swixx Biopharma a Markéta Kořínková z Bříza & Trubač.

Na závěr konference vyzval děkan ekonomicko-obchodní fakulty Prague City University prof. Cavagnetto přítomné studenty a představitele Studentské rady PCU, k prezentaci a následné debatě nad danou problematikou na základě modelu OSN, kterým je boj proti korupci a cíle udržitelného rozvoje.

Konference byla pozitivně hodnocena z řad přítomných i on-line přihlášených účastníků, kteří vyjádřili prosbu, aby Prague City University pravidelně pořádala obdobně zaměřené mezinárodní konference. Vedení Prague City University přislíbilo, že takovéto konference bude každoročně pořádat se zaměřením na aktuální témata. Účastnici konference se shodli na tom, že takovéto konference mohou poskytnou platformu společného dialogu mezi akademiky a odborníky z praxe, ale i širokou laickou veřejností. PCU se také zavázala, že na základě takovýchto konferencí následně bude výsledky konferencí prezentovat ve smyslu odborných a vědeckých článků i jiných informativních výstupů v podobě

 

Autor: PhDr. Mgr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA

Vedoucí kanceláře rektora

Prague City Vysoká Škola s.r.o.

marek.m@praguecityuniversity.cz

 

 

 

Tagy článku