Prague Fire & Security Days 2014

Prague Fire & Security Days 2014
14 / 07 / 2014, 10:49

 Ve dnech 16. až 20. září 2014 se v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskuteční 6. ročník veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a bezpečnostní techniky, systémů a služeb v oborech: fire & security, it protection, safe traffic, rescue prague a inteligentní bydlení.

 Prague Fire & Security Days je prestižní, výběrová přehlídka nejnovějších trendů v oboru protipožární a bezpečnostní techniky, systémů a služeb, pořádána společností MASCOTTE s.r.o. Kromě oboru fire & security je již tradičně zastoupena i obory it protection, safe traffic, rescue prague a inteligentní bydlení . FSDays je mediálně sledovaná akce zaměřená na netradiční prezentaci elektronických i mechanických zabezpečovacích systémů, soukromých bezpečnostních agentur, bezpečnostních složek státu, poskytovatelů služeb v oblasti ochrany zdraví, života a majetku.

Úloha Prague Fire & Security Days 2014

Úlohou FSDays 2014 - je seznámit s nejnovějšími trendy, postupy a systémy pro zabezpečení, ostrahu a ochranu objektů, systémy pro inteligentní budovy, ochranu dat a informací, možnostmi a novinkami pro zvýšení bezpečnosti v dopravě, ale i možnostmi materiálně-technického vybavení pro záchranáře i prostředků pro zvýšení bezpečnosti státu. Projekt je určen především pro odbornou veřejnost - stávající i potencionální, nové obchodní partnery primárně z těchto hlavních cílových skupin návštěvníků se zvláštní pozorností věnované stavebnictví, ochraně budov a objektů, tj. zabezpečovací technice a protipožární ochraně.

Projekt je příležitostí pro odborné a pověřené "security" pracovníky nejrůznějších oborů s možností seznámit se, objevovat, nacházet a rozšiřovat své poznatky o současných, moderních, bezpečnostních technologiích, ale především i s možností konkrétního výběru a následného zpracování řešení svých potřeb.

FSDays má za úkol také komplexně podpořit i všeobecné možnosti bezpečnosti nejen osobní, privátní, ale i veřejné, propagovat osvětu, ale i odpovědnost všech jednotlivců, organizací, úřadů, bezpečnostních složek státu v této oblasti.

Prague Fire & Security Days – hlavní zastoupené obory:

FIRE & SECURITY
IT PROTECTION
SAFE TRAFFIC
RESCUE PRAGUE
INTELIGENTNÍ BYDLENÍ

Podrobné informace naleznete zde: www.fsdays.cz/home-cz.html

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.