Před 75 lety Bismarck potopil britský bitevní křižník HMS Hood

Před 75 lety Bismarck potopil britský bitevní křižník HMS Hood
Popisek: HMS Hood v roce 1924
25 / 05 / 2016, 10:15

24. května 1941 se setkal operační svaz Royal Navy pod vedením admirála Hollanda s německou bitevní Bismarck, doprovázenou těžkým křižníkem Prinz Eugen. Setkání s pýchou německé Kriegsmarine skončil pro v té době největší britskou loď tragédií.

Po zásahu granátem z 380 mm děla svého německého protivníka vybuchl zadní muniční sklad a z posádky čítající 1 415 mužů se zachránili pouze 3! Koncepce bitevních křižníků tedy opět selhala a Hood skončil jako tři britské bitevní křižníky v bitvě u Jutska během které byly výbuchem muničních skladů zničeny lodě HMS Indefatigable, HMS Queen Mary a HMS Invincible...

HMS Hood

HMS Hood byl křižník třídy Admiral a byl posledním bitevním křižníkem, který Royal Navy postavila. Během jeho stavby se přihlíželo na zkušenosti získané během první světové války, ale i tak se jeho pancéřování během osudné bitvy ukázalo jako slabé, a to byla jeho konstrukce zesílena, a loď získala dalších 5 000 tun pancéřování. Paluba ale zůstala chráněna málo, což bylo jak se ukázalo fatální během bitvy v Dánském průlivu, kde granáty německých lodí nedopadaly na na silně pancéřované boky, ale na palubu.

1924 04 03  2a

Po svém spuštění na vodu v roce 1918 byl HMS Hood vůbec největší válečnou lodí na světě. Loď byla ve Velké Británii velice populární. Většinu času proto strávila na reprezentativních plavbách po světě. Od listopadu 1923 do září 1924 se Hood, společně s bitevním křižníkem HMS Repulse a několika menšími plavidly, vydal na cestu kolem světa. Během této cesty si loď prohlédlo 750 000 lidí.

Od 17. května 1929 do 16. července 1930 prošla loď generální opravou a modernizaci. Další zásadní modernizace byla plánována na rok 1941 a loď po ní měla být srovnatelná s ostatními modernizovanými bitevními loďmi z první světové války (to se týkalo hlavně pancéřování muničních skladišť). Paradoxně, jelikož byla neustále na moři, byla loď koncem třicátých let poměrně dost opotřebovaná, ale s vypuknutím války nebylo možné ji stáhnout ze služby k opravám a proto se nakonec druhá modernizace nikdy neuskutečnila. Její rychlost byla oproti době spuštění na vodu snížena asi o 2 uzly!

Rok 1940 zastihl HMS Hood ve Středozemním moři jako vlajkovou loď svazu H, který zneutralizoval v bitvě u Mers-el-Kebiru francouzskou flotilu. V roce 1941 prošel HMS Hood údržbou, ale špatný technický stav lodi se nezlepšil. 

Zničení HMS Hood byl šokem pro celou Británii, pro některé dokonce prý tím největším, který během války zažili. 

Zdroj: Wikipedie

Tagy článku