Před 75 lety začala německá invaze na Krétu

Před 75 lety začala německá invaze na Krétu
Autor fotografie: Pixabay.com/cs|Popisek: němečtí vojáci
22 / 05 / 2016, 06:00

Operace ,,Merkur" měla zabezpečit nacistickému Německu jižní křídlo Wehrmachtu - Balkán a severní část východního Středomoří.

Před 75 lety proběhla německá invaze na Krétu. Ve svých důsledcích připravila Británii o cenný opěrný bod ve Středomoří. Němci však zvítězili za cenu nepřijatelných ztrát. Průběh bojů na Krétě významně ovlivnilo selhání zpravodajských služeb obou válčících stran. Zatímco němečtí útočníci vyráželi do boje s velmi nepřesnými představami o stanoveném cíli, obránci Kréty měli sice dostatek přesných informací, ale díky jejich špatnému vyhodnocení napřeli veškeré své úsilí špatným směrem.

Velitelem operace, která trvala až do 1. června, byl generál Kurt Student. Akce zpočátku nevycházela podle německých představ, neboť výsadkáři narazili na mnohem silnější obranu (seskoky přímo mezi novozélandské jednotky končily masakrem parašutistů), než původně očekávali, a měli nečekaně velké problémy se zajištěním letišť pro druhou vlnu výsadku.

Německé velení několikrát zvažovalo, že nařídí generálu Studentovi akci ukončit, odradilo je od toho pouze jeho odhodlání a vědomí, že by to znamenalo odepsání všech již shozených výsadkářů. Teprve když se po téměř celém dni bojů podařilo zajistit alespoň část letiště Maleme a navzdory ostřelování přistávajících strojů dopravit na bojiště druhou vlnu výsadku a těžší zbraně nabrala operace očekávaný spád.

Bitva skončila úspěchem Němců a obsazením ostrova, ovšem vážné problémy během akce a těžké ztráty v řadách elitních výsadkových jednotek přivedly Hitlera k (možná poněkud ukvapenému) názoru, že takto rozsáhlé akce nemají budoucnost, z téhož důvodu se patrně nikdy neuskutečnila podobná operace plánovaná proti Maltě.

Nutno se též zmínit o obětavém nasazení Royal Navy. Ta nejprve zabránila německým námořním výsadkům na Krétě a potom mezi 28. květnem a 1. červnem evakuovala z ostrova 16 500 vojáků. To vše přes naprostou leteckou převahu Osy. Za splnění tohoto úkolu však Royal Navy zaplatila vysokou cenu. 3 křižníky (Gloucester, Fiji, Calcuta) a 6 torpédoborců (Kelly, Kashmir, Imperial, Greyhound, Hereward a Juno) bylo potopeno. 2 bitevní lodě, 1 letadlová loď, 2 křižníky a torpédoborec byly poškozeny tak těžce, že musely odplout na dlouhodobé opravy do Ameriky a dalších 9 lodí bylo poškozeno lehce.

Na lodi Orion, vlajkové lodi viceadmirála Pridham-Wippella, zabila jediná německá bomba 260 mužů a dalších 280 zranila. V boji padlo více než 2 100 námořníků. Závažnou chybou britského velení bylo plošné rozmístění vojsk, které neumožnilo vést soustředěné údery do míst výsadků, zcela podle zásady, že kdo chce ubránit vše, zpravidla všechno ztratí.

Stačilo přitom položit důraz na včasné zasazení mobilních záloh na letiště Maleme. Takové zálohy však nebyly připraveny, mimo jiné i proto, že novozélandský velitel generálmajor Freyberg nepovažoval německé výsadkáře za hrozbu a hlavní opatření od počátku směřoval proti hypotetickému námořnímu výsadku. Obsazení Kréty Němci mělo řadu dopadů na boje na Středním východě a v Severní Africe a vytlačilo spojenecké námořní síly z většiny východního Středomoří.

 

Zdroj: Wikipedia, valka.cz

Tagy článku