Před dvěma lety byla schválena kontroverzní zbraňová směrnice. Co se od té doby povedlo spolku LIGA LIBE v boji proti ní?

Před dvěma lety byla schválena kontroverzní zbraňová směrnice. Co se od té doby povedlo spolku LIGA LIBE v boji proti ní?
15 / 03 / 2019, 17:00

Jsou tomu již dva roky, co byla v Bruselu schválena sporná směrnice o regulaci zbraní. Mnozí odborníci poukázají na to, že směrnice má pouze šikanózní charakter, ve skutečnosti neřeší problém terorismu a naopak upírá občanům svobodně nosit svou zbraň a v případě útoku se i bránit.

Spolek LIGA LIBE aktivně bojuje proti této směrnici a na této dlouhé cestě se mu podařilo realizovat řadu kroků, z nichž zmiňme například tyto: 1. spolek se účastní prací v pracovní skupině ministerstva vnitra ČR pro nové čtyři zbrojní zákony, 2. byla podána žaloba na evropské orgány kvůli ,,paskvilní zbraňové směrnici", přičemž generální advokátka při Soudním dvoře EU má vydat tzv. mezistanovisko 28. března a finální pak do půlroku, 3. petice proti ozdbrojení, LIGA LIGA zorganizovala první první střelecko-mysliveckou demonstraci u nás a také největší v EU. Například v Polsku také protestovali proti směrnici střelci a myslivci, ale sešlo se jich ani ne 100, kdežto u nás tisíce.

LIGA LIBE tak dále povede boj proti sporné zbraňové směrnici, protože má za to, že se je jednak šikanózním nařízením, míjí se v praxi účinkem a chce odzbrojit i ty uvědomělé občany, kteří by mohli zasáhnout sami proti teroristům.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.