Předseda Asis International Jaromír Průša k zákonu o SBS: Z návrhu se stal ,,paskvil”

Předseda Asis International Jaromír Průša k zákonu o SBS: Z návrhu se stal ,,paskvil”
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Jaromír Průša
06 / 09 / 2022, 17:00

Security magazín přináší další rozhovor s bezpečnostním expertem a předsedou české pobočky ASIS International Jaromírem Průšou. Návrh, který je stále v připomínkovém řízení, je prý nevyvážený a ,,dává neomezenou moc zpravodajským službám”.

  • Ministerstvo vnitra předložilo nový návrh zákona o bezpečnostní činnosti podnikajících osob, který je nyní v připomínkovém řízení. Potřebuje Česká republika zákon regulující činnost soukromých bezpečnostních služeb? 

Dalo by se odpovědět jedním slovem, ANO.

Česká republika je jedním z mála evropských států, který podobnou legislativní úpravu nemá, a to již více jak 25 let. Na druhou stranu máme v ČR tu výhodu, že se můžeme poučit z chyb ostatních států EU, které tuto úpravu zákona mají, abychom neřešili obdobné problémy. Někdy na konci roku 2021 a začátkem roku 2022 jsem byl nadšený z přístupu odboru Ministerstva vnitra ČR, který má tento zákon ve své gesci. Mé nadšení plynulo z toho, že se začal psát zákon jako nový nepopsaný list papíru, odbor MV udělal podrobnou analýzu tohoto zákona v ostatních státech EU a na začátku to mělo velmi dobrý směr.

  • Jak hodnotíte současný návrh zákona předložený ministerstvu vnitra?

Bohužel musím v tuto chvíli konstatovat a dle vyjádření všech ostatních kolegů, asociací a spolků, že na základě různých lobbistických skupin a zásahů včetně struktur státní správy se z návrhu zákona stal „paskvil“, který jsme tu měli v návrzích již několikrát a ani jedenkrát podobný návrh zákona „neprošel“.

  • Považujete některé body v zákoně za vysloveně problematické? Odborníci často komentují dvě věci: 1) nevyváženost povinnosti a pravomocí soukromých bezpečnostních služeb, 2) neexistenci samosprávné komory. Jsou tyto dva body řešeny v zákoně správně?

Ano, a nejen to. Současný návrh zákona dává neomezenou a nekontrolovatelnou pravomoc tajným službám, moc rozhodovat prakticky o tom, kdo v oboru bude anebo nebude podnikat. Hlavní aspekty, která ovlivňují pravidla fungování bezpečnosti v komerčním prostředí jsou v zákoně definovány vyhláškou. Což pak dává neobvyklý prostor pro „práci se zákonem“.

Zákon je nevyvážený, viz pravomoci a povinnosti soukromých bezpečnostních služeb. Pracovníci i provozovatelé budou muset splnit veškeré kompetenční, zdravotní, fyzické i administrativní podmínky, ale stále budou odkázáni pouze na trestní a občanský zákoník jako běžný občan a nedomohou se vyšší právní ochrany jako třeba v Rakousku nebo Německu.

Zákon obsahuje obrovskou administrativní zátěž pro provozovatele. Požadavky na fyzickou zdatnost pracovníků, zejména v základních pozicích je neadekvátní.

  • Považujete za potřebné, aby panovala nad zákonem všeobecná shoda? A to jak ze strany profesních organizací, tak státní správy a zákonodárců?

Bylo by dobré, aby připomínky „trhu“ a všeobecná shoda nad zákonem panovala. Měli bychom využít zkušenosti z oboru,  a to i na mezinárodní úrovni, které v rámci profesních organizací, státní správy a zákonodárců máme.

Nicméně i z některých společných setkání k návrhu zákonu jsem měl pocit, že podnikání v oboru bezpečnostních služeb má přívlastek jako „nespolehlivé až nebezpečné“. Někdy s přídavkem pohrdání, že by zaměstnanci SBS měli mít nějaké pravomoci nebo právní ochranu. Napomáhá tomu i nízké finanční ohodnocení, a to především v činnosti pro státní správu.

Je potřeba si uvědomit, že většina bezpečnostních služeb a jejich zaměstnanců spočívá v běžné ostraze společností a firem ať už je to v logistických areálech, v obchodních centrech, v průmyslu, v bankovnictví atp.

Je potřeba si uvědomit, že „strážní nejsou horda nějakých špinavých kovbojů“ (omluva kovbojům), ale že jsou to lidé, kteří jsou PRVNÍ na místě mimořádných událostí v objektech, první, kdo může řídit evakuaci do příjezdu záchranných složek státu, první, kdo může poskytnout první pomoc zraněným osobám při nehodě v objektech a areálech, ale také jsou první „na ráně“, což ukazují statistiky napadení zaměstnanců ostrahy při výkon služby.

Tito lidé, zaměstnanci a majitelé firem by si zasloužili skvělý a moderní zákon, který umožní běžné podnikání v právním státě a ne „oplocení, okleštění pravomocí a povinností“ a přístup jak v minulém století, protože i bezpečnost je obor, který se velmi rychle rozvíjí.

Autor: Dominik Klasna

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.