Předseda nezávislého energetického regulátora žádá o směrování

Předseda nezávislého energetického regulátora žádá o směrování
Autor fotografie: Pixabay
28 / 01 / 2022, 11:00

Ve včerejším rozhovoru pro Právo se předseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Stanislav Trávníček, pokusil vysvětlit, proč ERÚ nechrání spotřebitele. Pokusil se také vysvětlit, proč jím řízený úřad nemohl nárůst cen energií očekávat a také to, proč jeho úředníci potřebují nové a širší kompetence, aby měl ERÚ nástroje pro boj s nefér dodavateli. Rozhovor opět ukazuje, jak současné vedení ERÚ tápe a jak je naprosto odtržené od reality.

Z hlediska předchozí existence a činnosti ERÚ by stálo za to zkoumat, co tento úřad dělal do dnešní doby, když podle slov svého předsedy k ničemu nemá kompetence. Má sice chránit spotřebitele, ale nemá k tomu údajně nástroje. Bohužel s tímto tvrzením přišel ERÚ až v době, kdy se na trhu začala dít zvěrstva, na která doplatilo už více než milion odběrných míst. Na tomto místě zdůrazňujeme, že jde o odběrná místa, a nikoliv počet obyvatel, který je samozřejmě několikanásobně vyšší, a to nemluvíme ani o podnicích, které jsou několikaset procentním zvýšením cen energií  rovněž zasaženy.

Až do pádu Bohemia Energy entity s.r.o. na podzim loňského roku byly kompetence ERÚ zjevně v pořádku. Ve světle kritiky na nečinnost je pohodlné se odvolat na nedostatečné kompetence a žádat jejich rozšíření. Kompetence ERÚ má, musí však mít vůli je vykonávat. To je většinový názor jak velkých odběratelů energií, tak odborníků, které jsme oslovili a v neposlední řadě i běžných občanů, kteří svůj názor vyjadřují prostřednictvím komentářů pod nejrůznějšími články.

Ale abychom byli spravedliví - jen vůle nestačí – chce to i znalosti – nejen energetiky ale i vlastní vize a koncepce, jak by trh s energiemi měl vypadat a jak by se na něm jeho účastníci měli chovat. Bohužel ani vizi, ani strategii, ani znalosti ERÚ evidentně nemá, což dokazuje právě rozhovor, který poskytl předseda Rady ERÚ Trávníček.

Ponechme stranou bludy v rozhovoru, kterým už asi věří jen sám Trávníček, ale pozastavme se nad jeho konstatováním „Jsme připraveni jednat s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a vládou. Potřebujeme znát nasměrování“. Když pominu, že regulátor by měl mít svou vizi, jak by měl energetický trh vypadat, že by měl mít strategii, jak této vize dosáhnout, tak to, co by rozhodně neměl, je žádat kohokoli o „nasměrování“! Takové jednání totiž energetický zákon přímo zapovídá, neboť doslovně říká, že při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad nezávisle a řídí se pouze zákony a ostatními právními předpisy. Energetický zákon zároveň zakazuje, aby ERÚ přijímal nebo vyžadoval pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu České republiky, vlády nebo od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci nebo fyzické nebo právnické osoby.

A přesto Trávníček v rozhovoru žádá, aby ERÚ dostal další směřování od MPO a od vlády. Takto veřejně si vyžádat pokyn, jak postupovat, to zatím nezvládl žádný jiný předseda za posledních deset let. Jde totiž o naprosto bezprecedentní porušení zákona, které mimo jiné ukazuje i na to, jak málo současné vedení ERÚ zná zákon, podle nějž má fungovat. Situace značně tristní, která odráží i katastrofickou situaci v ČR na rozdíl od Německa, Francie nebo ostatních států Visegradské čtyřky.

Je zajímavé sledovat, jak se s energetickou krizí vypořádávají v jiných zemích, ČR je bezpochyby unikát. V žádném jiném státě se regulátor neodvolává na málo kompetencí – všichni aktivně činí kroky, které spotřebitele chrání, jen u nás se stále vymlouváme a „skutek utek“. Za půl roku od pádu Bohemia Energy Entity nezná veřejnost výstupy šetření ERÚ u dodavatelů, ERÚ nenavrhl (nebo dosud nezveřejnil) žádné opatření, jak situaci na trhu vyřešit. Nyní Trávníček pouze deklaroval, že ERÚ chce mít páku na nefér dodavatele. Ačkoli pan předseda nedefinoval, co si ERÚ pod pojmem „nefér“ představuje, chceme věřit, že ERÚ to ví a budeme doufat, že si navrhl zmocnění tak dobře, aby za čtvrt roku opět nenaříkal.

Pokud si ale můžeme dovolit vyslovit náš názor, pak z našeho pohledu nemá smysl psát zmocnění na míru konkrétní situaci na trhu – zmocnění musí být z logiky věci obecné, aby pokrylo co největší množství možných situací. Měnit a doplňovat zákony při každém problému je špatně a je to nesystémové a vede to k tomu, že máme zákony nepřehledné a samý přílepek, který je mnohdy v rozporu s původním duchem a záměrem zákona.

Buď by ERÚ měl změnit přístup k výkonu své činnosti a měl by se snažit hledat řešení v rámci platné legislativy (a zde stále opakujeme, že ERÚ kompetence v zákoně má, ale neumí (nebo nechce) je použít) nebo by mělo být vyměněno vedení ERÚ. ERÚ je nezávislý regulátor s primární kompetencí dohledu nad energetickými trhy a ochranou spotřebitele. Ani jedné povinnosti nedostál. Nezávislý regulátor je placen z peněz nás, odběratelů energií, a má proto vůči spotřebitelům své závazky a ty by měl plnit.

 

Autor: Anna Binderová (dlouholetá spolupracovnice tuzemských i zahraničních energetických společností, členka Institutu pro energetiku, externě spolupracuje s redakcí Security magazínu a zaměřuje se zejména na témata energetiky, ekonomiky a národního hospodářství)

 

Tagy článku