,,Překvapení" pro spotřebitele. Rada Energetického regulačního úřadu přichystala kontroverzní opatření

,,Překvapení&quote; pro spotřebitele. Rada Energetického regulačního úřadu přichystala kontroverzní opatření
Autor fotografie: flickr.com (CC BY 2.0) |Popisek: elektřina
14 / 11 / 2017, 12:00

Poněkud bez povšimnutí prošla médii zpráva, že Rada Energetického regulačního úřadu 31. srpna 2017 oznámila, že rozhodla o návrhu zásad cenové regulace, a to ve smyslu prodloužení IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství o dva roky. Média zprávu nezaznamenala, i když její dopady na cenu elektřiny a plynu jsou pro nás všechny zásadní. A to zřejmě proto, že když byla informace o prodloužení zveřejněna, médii hýbaly diskuze o zdražení vstupů pro výrobu elektřiny, takže poněkud nevinná zpráva o prodloužení regulačního období nechala všechny v klidu. Co ale prodloužení vlastně znamená?

V. regulační období, o němž Rada ERÚ, neschopna dohodnout se na jiných pravidlech, která byla variantně připravena, že bude prodlouženo, bylo v nastavováno jako přechodné a tomu odpovídalo i nastavení jednotlivých parametrů. Bylo nastavováno jako výrazně proinvestiční. Zde například zatím nebyl prokázán předpoklad ERÚ, že prostředky vybrané díky proinvestičně výše nastavené míře výnosnosti, než je obvyklé, budou jejich provozovateli vráceny zpět do obnovy sítí. ERÚ nadstandardní míru výnosnosti nastavil takto vysoko mimo jiné proto, že očekával, že v dalším regulačním období dojde vlivem ekonomické situace k výraznému snížení tohoto parametru. K tomu by skutečně došlo, pokud by míra výnosnosti byla přepočtena anebo kdyby IV. regulační období nebylo prodlouženo. Tím, že bude prodlouženo IV. regulační období, tak jak navrhuje Rada ERÚ, budou také zachovány jeho parametry bez aktualizovaného přepočtu jednotlivých parametrů (tedy i míry výnosnosti), a proto logicky nedojde ke snížení regulovaných cen, ba naopak.

psali jsme: Alena Vitásková: Praktiky energetické lobby označuje za mafiánské i BIS

A co to znamená prakticky? Že spotřebitelé odebírající elektřinu anebo plyn celkově uhradí až o desítky mld. Kč více, než pokud by došlo k přepočtu míry výnosnosti, tj. jde opět o podstatné zdražení elektřiny a plynu.

Rada Energetického regulačního úřadu se přitom nás spotřebitele a zákazníky snaží „opít rohlíkem“, když prezentuje, že je vedena zájmem na zachování stabilního a transparentního regulačního prostředí. Spíše to vypadá na to, že jde o zajištění konstantních zisků distribučních společností, kterým mohly nynější členové Rady ERÚ leccos přislíbit při své kandidatuře do Rady.

V samotném odůvodnění prodloužení IV. regulačního období jsme bez bližšího vysvětlení krmeni nic neříkajícími frázemi, že nás budou čekat období turbulentních změn ve vysoce dynamickém právním prostředí, především na úrovni Evropské unie. Uvedená tvrzení však nejsou jakkoliv pojmenována, vysvětlena a hlavně podložena jakýmikoliv relevantními čísly.

Nová Rada ERÚ tak jedná na základě nepodložených spekulací, netransparentně a proti základní roli, kterou má v regulaci energetického odvětví hrát. Výsledkem tohoto jednání bude nestandardně vysoká míra ziskovosti regulovaných subjektů, kterou zaplatí každý z nás.

psali jsme: Zdraží vláda plyn a teplo? Další tunel jako solární elektrárny?

Úsměvně vedle toho pak působí to, že s předpřipraveným materiálem zásad pro V. regulační období, jehož přípravy byly vedeny ještě bývalou předsedkyní Alenou Vitáskovou, a které by regulovaným subjektům značně snížily zisky, Rada naložila tak, že jej zveřejnila vedle prodloužení IV. regulačního období, čímž mimo jiné zmátla i samotné regulované subjekty.

Veřejný konzultační proces k daným zásadám přitom skončil 31. října 2017. Bude zajímavé sledovat, zda se někdo zastal českých spotřebitelů a podal proti materiálu námitky a jak s nimi Rada ERÚ naloží.

 

 

Tagy článku