Premiér Sobotka otevřel nové sídlo Národního centra kybernetické bezpečnosti

Premiér Sobotka otevřel nové sídlo Národního centra kybernetické bezpečnosti
14 / 05 / 2014, 05:20

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se v úterý 13. května zúčastnil otevření nového sídla Národního centra kybernetické bezpečnosti v Brně.

Otevřením pracoviště plní vláda své závazky z koaliční smlouvy.

Současný vládní kabinet se právě ke zvýšení bezpečnosti a obranné politiky ve spolupráci s EU a NATO zavázal ve svém programovém prohlášení. Otevření brněnského pobočky tak deklaruje plnění těchto vládních závazků.

„Je důležité, aby stát v této oblasti rozvíjel své schopnosti, aby dobře spolupracoval se soukromým sektorem a aby byl schopen garantovat dodržování standardů a zajišťovat také spolupráci s našimi mezinárodními partnery. Jsme připraveni se této problematice intenzivně věnovat, včetně dokončení legislativního procesu týkajícího se zákona o kybernetické bezpečnosti. Doufám, že do konce letošního roku bude schválen a vytvoří potřebný moderní legislativní rámec,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Slavnostního přestřižení pásky se společně s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou zúčastnil také ředitel Národního bezpečnostního úřadu Dušan Navrátil, náměstek generálního tajemníka NATO Sorin Ducaru a ředitel Evropské agentury ENISA Udo Helmbrecht.

Sídlo Národního centra kybernetické bezpečnosti bylo zřízeno pod gescí Národního bezpečnostního úřadu. Vybudováno bylo v bývalých prostorách budovy Ministerstva obrany, které objekt převedlo do správy NBÚ v roce 2011. Náklady na rekonstrukci a vybavení sídla byly vyčísleny na 82 milionů korun.

Úlohou centra je zejména koordinace spolupráce při předcházení kybernetickým útokům a řešení aktuálních problémů jak na státní, tak na mezinárodní úrovni. Pracoviště má také úlohu v podobě zastupování České republiky v Severoatlantické alianci NATO.

www.vlada.cz

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.