Přestaňme si něco nalhávat. Islám je náboženstvím násilí a vždy byl

Přestaňme si něco nalhávat. Islám je náboženstvím násilí a vždy byl
Popisek: islám
03 / 06 / 2017, 18:00

Vysoká muslimská duchovní autorita v Manchesteru Fawzi Haffar prohlásila, že ,,násilí nemá žádné místo v islámu". V souvislosti se šokujícím sebevražedným atentátem v Manchesteru mu vlastně nic jiného nezbývalo.

Ve skutečnosti je však vše poněkud jinak. Islám je náboženstvím násilí a vždy byl. To vychází z jeho ,,nejlepších" tradicí v historii. Islám je svou povahou expanzivním, násilným náboženstvím (nebo spíše ideologií), jehož hlavním cílem je islamizace Evropy a posléze světa. Jak to řekl trefně profesor Bill Warner, který se specializuje na politický islám, ,,cíl islámu je, aby se celý svět modlil k Alláhovi".

Jak toto dosáhnout? Především násilnými prostředky v ,,tradiční" kombinaci stále se zvyšujících ideologicko-náboženských požadavků muslimů v Evropě. Ti například ve Velké Británii už dnes drze žádají legalizaci soudů šaría, zavedení tohoto nedemokratického práva i do britských učebnic jako studijního materiálu. Tyto a další postupné kroky mají podle Warnera zavést do západních civilizačních struktur ,,plíživou islamizaci", což je v evropském civilizačním okruhu něco, co je mu zcela cizí a proti čemuž Evropa musela svést nespočet válek.

V Koránu navíc najdeme tolik odkazů na používání násilí jako zcela běžného prostředků porobení nepřítele, že by na to nevystačil jeden komentář. Stačí si Korán pečlivě přečíst. Každý muslim má navíc povinnost se jím řídit. Dalším důkazem o tom, že islám není a nebyl nikdy náboženstvím míru, je průzkum think-thanku Evropské hodnoty z minulého roku. Z něho pak vyplynula šokující fakta: Třetina muslimů v Evropě by byla ochotná bránit svou víru násilím. Paralelní výzkum liberálního think tanku Institutu Montaigne, jehož závěry publikoval Journal du Dimanche v září minulého roku, pak přinesl zásadní informaci, že necelá třetina oslovených muslimů považuje francouzské zákony v rozporu s islámskými pravidly. Islám a jeho zákony stojí podle nich nad těmi francouzskými.

A konečně zmiňme také mešity v evropských městech, které plní v mnoha případech roli (ne ve všech samozřejmě, abychom byli objektivní) ,,ideologické fasády" a vhodné podhoubí pro radiakalizaci muslimů. Jak tato radikalizace končí, vidíme v názorně v nynější Evropě, která je paralyzována teroristickými útoky. A nemalujme si narůžovo, že tato apokalypsa jen tak končí.

Odpůrci teorie o nenásilnosti islámum jako jsou lidé z neziskových organizací, ,,sluníčkáři" či zastánci přepjatého humanismu, většinou nepředloží žádný relevantní důkaz, že islám je ,,mírumilovné" náboženství a odkazují, že teroristické útoky páchají jednotlivci. Jenže ve jménu koho? Vše se sbíhá do jednoho bodu a tím je islám jako náboženství či komplexní ideologie, která prostupuje celým životem muslima. Dokud bude v Koránu obsaženo tolik odkazů na násilí a islám neprojde hlubokou reformou (šance je však minimální), zažije Evropa hněv středověkého náboženství, jehož cílem je prolévat krev ve jménu neexistujícího Alláha.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.