Prezident AOBP ČR hodnotí český obranný a bezpečnostní průmysl

Prezident AOBP ČR hodnotí český obranný a bezpečnostní průmysl
Autor fotografie: Se svolením Jiřího Hynka|Popisek: Foto z Veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET 2023
12 / 12 / 2023, 12:45

Rok 2023 se chýlí ke konci a nás zajímá, jak si v jeho průběhu vedl český obranný a bezpečnostní průmysl. Byli čeští výrobci úspěšní? Změnilo se něco oproti předchozím rokům, kdy nejenom průmysl, ale celou společnost sužovala covidová pandemie? Jaké dopady má na toto odvětví pokračující válečný konflikt na Ukrajině, její doprovodné krize, ale také obecně zhoršení bezpečnostní situace ve světě? Končící rok 2023 hodnotí z pohledu obranného a bezpečnostního průmyslu prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) Jiří Hynek.

Hodnocení stavu českého obranného a bezpečnostního průmyslu v posledních třech letech se neobešlo bez zmínky o dopadech pandemie onemocnění covid-19. Státní zásahy do našich životů, průmyslu, a tudíž i do chodu ekonomiky, byly bezprecedentní. Ponechme nyní stranou, nakolik byla ta či ona opatření smysluplná a přínosná či naopak. Jsem velmi rád, že bilancování roku 2023 se již plně obejde bez zmiňování problémů, které by měl na svědomí covid. Jistě, nemoc nezmizela, ale naštěstí už tak zásadně neovlivňuje naše životy a podnikání.

Český obranný a bezpečnostní průmysl má tuhý kořínek, a tak české podniky těžké pandemické roky zvládly. Dokonce navíc výraznou měrou pomáhaly pandemii snáze zvládat celé české společnosti. Bohužel, minulý rok v únoru došlo k události, která sice může působit dojmem, že je pro „zbrojaře“ požehnáním, ale není to tak jednoduché. Ruská agrese vůči Ukrajině vyústila v únoru 2022 ve válečný konflikt, který přetrvává dodnes a na nějaké brzké ukončení to rozhodně nevypadá. Vše zatím směřuje k potenciálnímu zamrzlému, dlouhotrvajícímu opotřebovávacímu konfliktu. Kolik let bude Západ ochoten vyzbrojovat a vojensky zásobovat Ukrajinu? Jak dlouho vydrží odhodlání Ukrajinců bojovat? Jak bude válka na Ukrajině ovlivněna oživeným ozbrojeným konfliktem mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás?

Asociace v podpoře napadené Ukrajiny neustává. AOBP i nadále úzce spolupracuje s ukrajinským protějškem, asociací UADSI. Zástupci ukrajinské asociace v čele s prezidentem Jevgenijem Krupou byli spoluvystavovateli na mezinárodním veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET 2023 v Brně na společném stánku s AOBP. Proběhlo též jednání s delegací ukrajinské Verkhovne rady, které byly představeny schopnosti českého obranného a bezpečnostního průmyslu.

Veletrh IDET 2023

Zástupce AOBP se koncem září zúčastnil obranného fóra, které se konalo v Kyjevě a bylo pořádáno ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten na fóru oznámil založení mezinárodní aliance zbrojařského průmyslu. Jejím účelem má být mimo jiné posílení obranného potenciálu Ukrajiny. Obranného fóra v Kyjevě se podle něj zúčastnili zástupci 252 zbrojařských firem z více než 30 zemí včetně České republiky.

Jedním z výstupů fóra má být obranná dohoda, jejímž hlavním cílem je vybudovat alianci obranného průmyslu a podpořit úsilí Ukrajiny vybudovat silný domácí obranný průmysl integrovaný do bezpečnostního rámce EU a NATO. AOBP tuto obrannou dohodu podepsala.

Zhoršení bezpečností situace ve světě s sebou nese alespoň částečné otevření očí veřejnosti, a dokonce i některých politiků. Nemám z toho žádnou radost, ale dochází na má slova, která opakuji už několik let. A sice, že obrana a bezpečnost byla dlouhé roky hluboce podceňována a zanedbávána. Politici, aktivisté, a mnohdy i velká část společnosti se nechali ovlivnit pomatenou představou, že o vlastní obranyschopnost a bezpečnost není potřeba se během období relativního míru a blahobytu starat. Je úsměvné slýchat dnes z úst některých politiků silácké výrazy a ostrá slova ohledně nutné reakce na ruskou agresi, když přesně ti samí politici roky nečinně přihlíželi tomu, jak Evropská unie namísto budování silného obranného a bezpečnostního průmyslu páchá sebevraždu pomocí zavádění nových pravidel v duchu „zelené“ ideologie. Omezení, která už roky stojí v cestě výrobcům obranných a bezpečnostních technologií. Za naprosto promarněnou příležitost považuji české předsednictví Radě Evropské unie, kdy se za celý půlrok nic neudělalo proti takzvané unijní taxonomii ESG.

Z taxonomie ESG vyplývá, že Evropská komise považuje obranný a bezpečnostní průmysl za sociálně neudržitelný. Toho se chytly nadnárodní banky a ve spojení se svými interními etickými kodexy jsou často ještě papežštější než papež. Jejich restriktivní chování vůči podnikům, jejichž výroba ani nutně nemusí být vyloženě zbrojní, ale nějakým způsobem podnikají také v segmentu obrany a bezpečnosti, je absurdní. Odmítají poskytovat základní bankovní služby. Odmítají i zcela běžné transakce. Nezřídka se stává, že česká firma chce dodat obrannou techniku na Ukrajinu, ukrajinská strana za ni zaplatí, ale banka transakci zamítne. 

Veletrh IDET

V takové situaci se ptám, jak se tedy podle nich má Ukrajina bránit? Připomíná mi to slavný citát Alberta Einsteina, který pravil: „Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.“ Jenže Einstein takto reagoval na vynález atomové bomby a na ničivé následky potenciální jaderné války. Zelení aktivisté a unijní byrokraté by ale asi byli rádi, aby se klacky a kameny válčilo již nyní (když už se tedy válčí). Nebo by jim ke spokojenosti stačil třeba takový tank na elektrický pohon? 😊

Skutečně není pravda, že by „zbrojaři“ měli díky válce na Ukrajině žně. Ano, pravdou samozřejmě je, že loňský export vojenského materiálu a zboží dvojího použití byl rekordní, oproti předchozímu roku dokonce více než dvojnásobný. A pravdou je i to, že téměř polovinu z loňského exportu tvořil vývoz na Ukrajinu. Ovšem je potřeba si uvědomit, že to byl mimořádný, nezopakovatelný rok. Většina firem vyprodala své zásoby. Poptávka ukrajinské strany je obrovská, ale většina firem nemá dostatečné výrobní kapacity, aby odpovídaly ukrajinské poptávce. A nelze je ze dne na den zvýšit. Nerealistická očekávání a tlak na zbrojní firmy nejsou pro obranný a bezpečnostní průmysl ničím příjemným. K tomu je potřeba připočíst značný nárůst cen surovin a materiálu (a někdy dokonce nedostatek), stejně jako rostoucí náklady na výdaje za energie.

Zároveň nemá smysl tvrdit, že se obrannému a bezpečnostnímu průmyslu nedaří. Ano, leckomu nyní dochází, že obrana a bezpečnost něco stojí, ale že se vyplatí do nich investovat. Navíc dochází ke značnému rozšíření tradičních oblastí a pojetí obrany a bezpečnosti. Kybernetická bezpečnost již není žádnou novinkou, stále častěji se ovšem začínají prosazovat nové, inovativní, či takzvané disruptivní technologie. Toho si jsme v AOBP velmi dobře vědomi a vítáme, že se našimi členy stále častěji stávají právě zajímavé a inovativní firmy či start-upy, které přesně s těmito převratnými technologiemi pracují. Primárně se zabývají civilní výrobou, ale našly přesah také do vojenství, obrany a bezpečnosti. Právě tato odvětví mají potenciál měnit a určovat budoucí charakter válčení. Už nepůjde o to, kdo vystřílí více munice, půjde o to, kdo bude přesněji mířit.

Na výměnu zkušeností o implementaci civilních technologií v obranném sektoru a přenosu inovativních technologií a postupů v rámci obranného a bezpečnostního sektoru se zaměřovala také dubnová konference „Defence Innovation: Getting the Edge on the Market and in the Battlefield“, kterou v Praze spolupořádala AOBP s Evropskou komisí (DG DEFIS). V rámci programu proběhl i B2B matchmaking a uskutečnilo se na 150 setkání. Na konferenci se celkem sešlo téměř 100 zástupců společností různých velikostí z celé EU, zástupců výzkumných ústavů a akademické obce, vládní představitelé i zástupci ozbrojených složek.

Veletrh IDET

Na květnovém mezinárodním veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET 2023 v Brně AOBP podpořila inovativní české start-upy v rámci druhého ročníku AOBP Start-up Innovation Pavilion, kde mohlo díky Asociaci zdarma vystavovat šest inovativních začínajících firem. A právě to bylo jedním z podnětů pro založení nové odborné sekce v rámci Asociace, a sice Sekce alternativních technologií a řešení v obranném průmyslu. AOBP také v půlce listopadu spoluorganizovala odborný seminář s Národním strojírenským klastrem na téma Inovační technologie a výrobky pro obranný a bezpečnostní průmysl.

Mezinárodní veletrh IDET 2023 měl samozřejmě jako vždy významný přesah k proexportním aktivitám a k mezinárodní spolupráci. Stánek AOBP navštívila celá řada zahraničních delegací z celého světa – z Ázerbájdžánu, Brazílie, Finska, Chorvatska, Jižní Afriky, Kataru, Pákistánu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. AOBP zároveň tradičně koordinovala setkání zahraničních delegací s firmami – zahraničních delegací bylo bezmála 40. Na IDETu také Asociace spolu s Českým optickým klastrem uspořádaly odborný workshop Optika pro ozbrojené síly a průmyslová spolupráce. Na úvod workshopu AOBP a COC podepsaly dohodu o spolupráci – podobnou dohodu plánuje Asociace podepsat příští rok i s Národním strojírenským klastrem.

Stejně jako v předchozím roce i letos byli zástupci AOBP přítomni na několika mezinárodních veletrzích v zahraničí – jednalo se o veletrhy v Německu, Spojených arabských emirátech, Řecku, Polsku, Francii, Turecku a Thajsku, přičemž v plánu je ještě prosincový Egypt. Výstavu v Abu Dhabi, kde letos vystavoval rekordní počet českých firem, navštívil i premiér Petr Fiala – jako vůbec první český premiér navštívil zahraniční obranně-bezpečnostní veletrh. A české firmy se v celosvětové konkurenci rozhodně neztratily – členská společnost SPACEKNOW, jež vyvinula unikátní a patentovaný software s umělou inteligencí, který umí automaticky sledovat de facto jakékoli místo na světě a hlásit jeho změny (rozezná a identifikuje auta, lodě, letadla, domy i třeba jednotlivé stromy), získala ocenění pro nejinovativnější firmu na veletrhu, a to v konkurenci 1300 firem z více jak šedesáti zemí.

Zástupci AOBP byli též součástí podnikatelské mise, která na přelomu dubna a května doprovázela ministra vnitra Víta Rakušana do Senegalu, Ghany a Rwandy. Mise byla zaměřena na zdravotnický a obranný a bezpečnostní průmysl. V rámci mise proběhla celá řada setkání a jednání se zahraničními partnery, ať již z řad afrických firem nebo tamních ministerstev obrany, vnitra a národní bezpečnosti. Ve všech zemích byla velmi aktuálním tématem ochrana hranic. AOBP nabízí komplexní české řešení ochrany hranic v rámci Sekce komplexní ochrany hranic a kritické infrastruktury.

AOBP jako hlavní kontaktní místo pro zahraniční partnery posloužila letos také při incomingových misích afrických delegací z Etiopie, Senegalu, Mosambiku a Mauritánie. Zároveň jsme spoluorganizovali a byli přítomni několika bilaterálním průmyslovým dnům, jednalo se např. o Kypr, Irsko, Spojené království či Slovensko. V Irsku jsme navíc podepsali memorandum o spolupráci s další zahraniční oborovou asociací – s irskou IDSA. Rád bych zmínil, že se jedná o vůbec první takovou dohodu, kterou IDSA podepsala se zahraničním partnerem.

Na galavečeru CZECH TOP 100 nevýznamnějších firem a osobností jsem obdržel Zvláštní cenu CZECH TOP 100 Management Excellence Award. Jedná se o ocenění práce celého týmu AOBP. Myslím, že práce a úsilí pracovníků AOBP jsou ale nejvíc odměněy trochu jinak, a to stále rostoucím počtem členské základny. V tomto roce se stalo novými členy Asociace více než 30 společností. Jak už jsem říkal, většinou se jedná o firmy zaměřené na civilní výrobu, které ale přináší inovativní technologie a řešení i do vojenského sektoru a do oblastí obrany a bezpečnosti. Noví členové byli schváleni na květnové valné hromadě, kde si Asociace zvolila nové viceprezidenty – Jana Hamáčka, Radka Hauerlanda, Kristýnu Helm, Aleše Orla, Jaroslava Pecháčka mladšího a Mariku Přinosilovou. Další klíčovou akcí bylo podepsání memoranda o spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Počet členů AOBP každoročně stoupá, což svědčí o neustále rostoucím významu Asociace jako partnera státní správy a institucí v ČR, v EU a v NATO, ale také jako organizátora a koordinátora řady aktivit ve prospěch svých členů doma i na zahraničních trzích. Ke konci tohoto roku atakujeme hranici 170 členských firem.

Končit by se mělo pozitivně a optimisticky, proto vyzdvihnu dvě klíčové vlastnosti českého obranného a bezpečnostního průmyslu, kterými jsou odolnost a přizpůsobivost. Nehledáme výmluvy, hledáme způsoby. Snažíme se hledat řešení, jak překonat překážky. Jak se říká, každý problém je pouze převlečená příležitost. A čeští výrobci si zatím vždy dokázali poradit. My jako Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky budeme za takovými lidmi vždy stát a podporovat je. Bránit je proti zvůli těch, kteří by se snažili klást jim nesmyslná omezení. I proti pomatenosti či možná spíše naivitě těch, kteří si myslí, že obrana a bezpečnost jsou přežitky, o které není třeba dbát a pečovat. 

Dovolte mi popřát vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.

Jiří Hynek

prezident a výkonný ředitel AOBP ČR 

Tagy článku