Připomínky k zákonu o registru smluv a návrhu novely

Připomínky k zákonu o registru smluv a návrhu novely
Autor fotografie: Screenshot YouTube|Popisek: registr smluv
12 / 03 / 2018, 12:00

Hlavním argumentem pro předkládanou novelu zákona o registru smluv je větší transparentnost smluv, ale také transparentnost ve vztahu k udělování výjimek pro vybrané firmy, z nichž některé v minulosti čelily několika kontrolním řízením ze stran NKÚ a jejichž nehospodárné konání bylo tímto úřadem prokázáno. Hlavním cílem novely jsou tedy ekonomické zájmy České republiky a jeho obyvatel. Na druhé straně jsou firmy, které mají několik let výjimku ve zveřejňování svých smluv. Hlavním uváděným důvodem je konkurenceschopnost.

V programovém prohlášení současné vlády Andreje Babiše ze dne 8. ledna 2018 je zdůrazněna potřeba větší bezpečnosti se zaměřením na vnitřní bezpečnost. Zmíněny byly také kybernetické hrozby.

psali jsme: Probíhající kyberútoky po celém světě v reálném čase a online na mapě od Check Pointu

Podíváme-li se na problematiku komplexněji, dochází k rozporu mezi ekonomickými zájmy České republiky a jeho obyvatelstva a bezpečnosti toho stejného obyvatelstva, a to včetně sensitivních dat kritické infrastruktury. Pokud dojde ke zveřejnění všech smluv bez jakéhokoli procesu vyřazování sensitivních témat, např. jak je daná firma zabezpečena, může to znamenat závažnou bezpečnostní hrozbu. Z elementárního hlediska pak bude možné jednoduše zjistit, které subjekty takové zabezpečení vůbec mají. Zákon o registru smluv má sice definovány výjimky, ty se ale bezpečnosti netýkají. Povinnost zveřejňovat se týká i objednávek a příloh ke smlouvám, tudíž budou viditelné všechny informace o dané zakázce. Mezi informace, které si může kdokoli zjistit, patří například, že ve firmě je prováděna fyzická ostraha, v konkrétním časovém rozsahu a za určitou fakturační sazbu, dále jaký je rozsah povinností a nastavení režimových opatření. Dále mohou být zjistitelné informace o tom, jaký je nainstalován zabezpečovací systém od konkrétního dodavatele. V sektoru detektivních služeb by bylo zveřejněno, kdo si najal soukromou detektivní kancelář, pro jakou činnost, do kdy má být zakázka vyhotovena atd.

psali jsme: Ústavně právní výbor dnes projednával vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti

Na jedné straně tu máme zákon o registru smluv a právo občana na informace a na druhé straně tu máme bezpečnost a snahu o její neustálé zvyšování. Je nezbytné si uvědomit, že je skupina informací, jejichž zveřejnění bude mít za následek nárůst bezpečnostního rizika pro dané subjekty. Není to otázka konkurenceschopnosti, ani zamlčování informací, ale není možné zabezpečit chráněný subjekt a zároveň zveřejnit veškeré podrobnosti. Cílem zákona o registru smluv je kontrola hospodaření s veřejným majetkem, zabránění nehospodárnosti a korupci. Bezpečnostní problematiku však opomíjí, což dává vzniknout novým bezpečnostním rizikům, které nejsou nijak ošetřeny. Tuto kontrolu je proto naprosto nezbytné vnímat v širším kontextu. V současné době je bezpečnost prioritním zájmem státu, a pokud má být efektivní, musí být vyčleněna z povinnosti zveřejňování.

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

Autor: David Rožek, bezpečnostní expert

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.