Prohlášení CSG k soudním sporům s poradenskou společností SARN u místního civilního soudu v Delaware, USA

Prohlášení CSG k soudním sporům s poradenskou společností SARN u místního civilního soudu v Delaware, USA
21 / 03 / 2018, 12:00

V českých médiích byly nedávno publikovány nepřesné informace o žalobě americké společnosti SARN energy na holding CZECHOSLOVAK GROUP. Původní zdroj, týdeník Euro, spekuloval, že může jít o náhradu škody až ve stovkách miliónů dolarů a nápadně nezmínil jedinou informaci o samotném žalobci. V souladu s compliance vydáváme toto stanovisko, o co ve skutečnosti v případu jde. Upozorňujeme zároveň česká média, že Euro již delší dobu jedná ve vztahu vůči skupině CSG zaujatě, a to vzhledem k obchodním zájmům svého majitele Františka Savova ve firmách Heavy Machinery Services a Legios Loco (skupina CSG totiž veřejně projevila zájem o koupi majetkové podstaty HMS v rámci insolvenčního řízení vedeného na její majetek). Veškeré zprávy týkající se CSG zveřejněné v Euru by proto měly být posuzovány ve světle těchto skutečností a ověřovány z hlediska faktické správnosti.

Kdo je SARN energy?

SARN Energy o sobě tvrdí, že je americkou poradenskou společností, kterou v ČR zastupuje pan Armen Agasrjan (aka Armen Agas), avšak její status seriózní společnosti je přinejmenším sporný. Naši zástupci ve Washingtonu prověřili její webové stránky a aktuální sídla ve Washingtonu a nedopracovali se k věrohodným výsledkům. V minulosti pan Agas za SARN Energy sliboval skupině CSG zajištění nových obchodních příležitostí – například ohledně radarů vyráběných společností Retia nebo obrněných vozidel Pandur vyráběných společností TDV – nikdy tak však neučinil.

Jaký byl vztah mezi SARN energy a CSG?

Na základě těchto slibů skupina CSG uzavřela se SARN dohodu o poradenských službách a obchodních příležitostech. Obchodní příležitosti se však nerealizovaly, a když byla SARN skupinou CSG požádána o doložení služeb, které skupině CSG skutečně poskytla, SARN odmítla specifikovat služby, které vykonala, i kontakty, které učinila, a odmítá to dosud. Skupina CSG se proto rozhodla ukončit se SARN energy a panem Agasem spolupráci.

Jak je to s právními spory mezi SARN energy a CSG?

Překvapivou dohrou ukončení spolupráce CSG se SARN energy jsou ne jedna, jak bylo psáno v českých médiích, ale dvě nepodložené žaloby podané společností SARN u místního soudu státu Delaware v USA. Jak skupina CSG zjistila z mediálních zdrojů, není to poprvé, kdy spolupráce se SARN skončila pro druhou stranu soudním sporem tohoto druhu.

Bližší informace k žalobám od právního zástupce CSG v USA Lannyho J. Davise:

Zástupcem CSG pro právní a veřejné záležitosti v USA je Lanny J. Davis, prominentní právník z Washingtonu D. C., který pracoval v letech 1996-1998 jako zvláštní poradce prezidenta Clintona a v letech 2006-2007 jako člen pětičlenné Rady pro dohled nad právem na soukromí a občanskými svobodami jmenovaný prezidentem Georgem W. Bushem.

Lanny Davis vydal následující prohlášení ke dvěma žalobám podaným společností SARN, které označil za „fakticky nepodložené a pravděpodobně odsouzené k neúspěchu“.

Zde je jeho prohlášení k oběma případům v plném znění:

Ne jedna žaloba, ale dvě

„Ve skutečnosti byly k soudu státu Delaware podány dvě nepodložené žaloby společností SARN – nikoliv vládou USA, ani nemají jakoukoliv spojitost s vládou USA, jak nesprávně uváděla a naznačovala některá média v ČR.“

Podstata první žaloby

„První žaloba se týká peněz, které by skupina CSG měla uhradit za služby společnosti SARN, jež se prezentuje jako poradenská firma s konexemi ve Washingtonu D.C. Když skupina CSG požádala SARN, aby specifikovala služby, které SARN vykonala a poskytla tak skupině CSG podporu ve Spojených státech, za kterou si nárokuje platby, SARN odmítla. Proč? Namísto odpovědi reagovala SARN výhrůžkami a poté podala tuto falešnou žalobu.“

Podstata druhé žaloby (které se týkaly články v českých médiích)

„Druhý případ zahrnuje dohodu obou stran na posouzení hodnoty společnosti Retia v rámci obchodního ujednání. Právě tohoto případu se týkaly nepřesné informace v českých médiích.“

„Každá ze stran – skupina CSG a společnost SARN – výslovně ve smlouvě vyjádřila souhlas se jmenováním jedné z účetních firem z ‚velké čtyřky‘, kterou každá ze stran pověří provedením nezávislého ocenění společnosti. Společnost CSG splnila své smluvní závazky a takovouto společnost z velké čtyřky jmenovala. SARN to však doposud odmítá. Proč? Namísto toho podala žalobu – znovu, podle všeho, ke zneužití falešné soudní žaloby jako zdroje nátlaku a hrozby k požadování značných peněžních částek, nikoliv aby dosáhla spravedlivého výsledku podle smlouvy založeného na faktech.“

Hodnocení pozice CSG ve sporech se SARN energy

Právní zástupce CSG Davis pokračuje: „Já i moji kolegové právníci zastupující CSG včetně našeho vedoucího právníka Kennetha Pfaehlera z globální právnické firmy Dentons jsme přesvědčeni, že CSG tyto dva případy vyhraje, a máme informace, že CSG hodlá důrazně chránit svoje práva.“

„Dovolte mi však vyjádřit se naprosto jasně: podle mého názoru by ani CSG, ani žádná jiná společnost neměla za žádných okolností reagovat na hrozby ani nátlak z jakékoliv strany. Zdá se, že toto je modus operandi společnosti SARN, na který my ani nepřistoupíme, ani se mu nepodvolíme. A opakuji: Nikdo ať nepodléhá mylně vyvolávanému dojmu, že aktivity SARN jakkoliv souvisejí s vládou USA. Nesouvisejí.“

 

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2016 vygenerovaly tržby v hodnotě 15,4 mld. Kč.

 

 

Tagy článku