Průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu!

Průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu!
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
04 / 11 / 2014, 18:00

4.11.2014 / Policie může díky odposlechům pořízeným v jedné kauze, usvědčit pachatele i v dalších kauzách, nejen v té, pro kterou původně získala povolení k nasazení odposlechů.

K tomuto rozhodnutí dospěl Nejvyšší soud při rozhodování o poměrně málo významném korupčním případu starém čtyři roky. Tehdy policejní inspekce nechala odposlouchávat telefon jednoho z dopravních policistů kvůli podezření z účasti na zločinném spolčení. To se prokázat nepodařilo, ale odposlechy odhalily, že dopravní policista, spolu s dvěma kolegy z hlídky odpustili, poté co telefonovali nadřízenému, pokutu za překročení rychlosti řidiči Audi A8. V úředních záznamech pak zcela zatajili, že tohoto řidiče kontrolovali.

Soudní tahanice, při které se členové policejní hlídky bránili, že použití odposlechů nařízených kvůli jinému případu bylo nezákonné, skončila až u Nejvyššího soudu, který rozhodl, že i odposlechy nařízené kvůli jinému případu je možné použít jako důkaz jiného trestného činu.

„Použití odposlechů jako důkazu v jiné trestní věci nebrání skutečnost, že řízení se již nevede nebo že právní kvalifikace, která vedla k povolení odposlechů, se neprokázala, a obviněný nebyl uznán vůbec vinným,“ deklaroval senát Nejvyššího soudu vedený Miladou Šámalovou.

Důsledky tohoto precedentního rozhodnutí Nejvyššího soudu mohou být dalekosáhlé.

Policie disponuje řadou odposlechů, které by mohly sloužit jako důkazy v trestním řízení i proti mediálně známým osobám, jako je například Ivo Rittig a jeho právník z MSB legal David Michal. Ten si ovšem stěžuje u Ústavního soudu na použití těchto důkazů, protože odposlechy byly pořízeny a povoleny soudem v rámci jiné kauzy, kauzy Nagyová. V rámci její kauzy vznikly přitom hodiny nahrávek, které je možné použít jako důkazy i v řadě jiných kauz. Pokud ovšem budou jako důkazy uznány.

Senát předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, který bude rozhodovat o stížnosti Davida Michala proti uznání odposlechů, které nevznikly přímo v souvislosti s kauzou, kvůli níž je vyšetřován, tak ovlivní, kolik trestných činů bude vyšetřeno, doloženo důkazy a dovedeno až k soudu i v řadě jiných případů, nejen v kauze Rittig a spol.

Uznání těchto důkazů, posvěcení možnosti používat odposlechy jako důkazy i v případech, pro které je nepovolil soudce, by totiž rozvázalo ruce vyšetřovatelům i v celé řadě dalších kauz na území celé České republiky. Bude Ústavní soud stejného názoru jako Nejvyšší soud? České soudy nižší instance, z nichž řada dosud odposlechy z jiných kauz jako důkaz odmítá, by pak musely sjednotit rozhodovací praxi a tyto důkazy ve všech případech připouštět. Byl by to další krok k úspěšnějšímu odhalování zejména korupčních kauz.

Psali jsme také:

Zničený život - spravedlnost po česku

Podaří se posílit právo na sebeobranu obětí před útočníky, kteří násilně vniknou do jejich příbytku?

Trest smrti, ano či ne?

Nutná obrana při napadení z pohledu orgánů činných v trestním řízení

Má v České republice občan právo účinně se bránit útočníkovi? A je to právo stejné ve všech krajích republiky?

Tagy článku