Průšvih! Znalecký ústav, který poslal Petra Kramného do vězení, byl postaven mimo zákon. Podle ministerstva spravedlnosti nikdy nesplňoval potřebná kritéria

Průšvih! Znalecký ústav, který poslal Petra Kramného do vězení, byl postaven mimo zákon. Podle ministerstva spravedlnosti nikdy nesplňoval potřebná kritéria
15 / 02 / 2020, 17:00

Jeden z nejsledovanějších případu poslední doby kauza Petra Kramného (vraždy v Egyptě) se ocitá opět ve středu zájmu veřejnosti. Oddělení soudního lékařství při nemocnici České Budějovice, které dodalo důkazy o Kramného vině, již byl vyškrtnut ze seznamu znaleckých ústavů.

Podle ministerstva spravedlnosti ústav nesplňuje kritéria znaleckého ústavu. 

"Tato kritéria ústav nesplňoval ani v době, kdy vydal revizní znalecký posudek v kauze Petra Kramného," zhodnotil situaci Václav Peričevič, místopředseda spolku Šalamoun, který se případem dlouhodobě zabývá.

"Ústav už nesmí vykonávat znaleckou činnost a neměl ji vykonávat nikdy. Teď je otázka, co bude dál. Zda Kramného propustí na svobodu, nebo případ otevřou znovu, nebo to prostě nechají jak to je."

Vrátí ústav peníze?

Případ Kramný se tak ocitl v situaci, kdy soudkyně ve věci obnovy řízení požádala Ústav v Českých Budějovicích o stanovisko k novým posudkům, podle kterých obě ženy nemřely v důsledku působení elektrického proudu. Tehdy ovšem soudkyně Gilová nevěděla, že bude ústav vyškrtnut ze seznamu znaleckých ústavů.

Ústav v Českých Budějovicích v podstatě případ Kramný rozhodl, když dal za pravdu skupině znalců, která trvala na tom, že obě ženy zemřely v důsledku působení elektrického proudu. Tato verze však byla následně vyvrácena specializovanou znaleckou skupinou, kterou oslovil spolek Šalamoun.

Nyní je však zřejmé, že má posudek Ústavu v Českých Budějovicích nulovou hodnotu, protože ústav neměl oprávnění cokoli takového vydávat. Za své služby se navíc naúčtoval statisíce korun.

Působení elektrického proudu zcela a kategoricky vylučovali již znalci v Egyptě, znalci obhajoby a následně i skupina znalců pod vedení světové kapacity prof. Ivo Šteinera.

Vedoucí Ústavu v Českých Budějovicích František Vorel se navíc zná se soudním znalcem Igorem Dvořáčkem, který řídil tým, jež s verzí elektrického proudu přišel. Úzká vazba mezi oběma muži soud nezajímala. Igor Dvořáček byl navíc následně odvolán z funkce v souvislosti s jiným proviněním.

Igor Dovřáček před svým odvolání stihl zničit vzorky tkání obou žen. Další posudky tedy nebudou možné a soud bude rozhodovat jen podle těch, které má k dispozici. A ty hovoří ve své většině ve prospěch Petra Kramného.

Malá rekapitulace trestní věci Petra Kramného:

- padělek srdce Kláry Kramné, které je ve skutečnosti srdcem Moniky Kramné a jeho úprava na počítači patology, provádějícími pitvu

- vymyšlené odposlechů kapitána Kubieny, který při přepisu vložil do úst Petra Kramného věty a slova, která nikdy neřekl

- vymyšlená verze vraždy elektrickým proudem, která byla vyhlášena až dlouho poté, co byly obě ženy pohřbeny

- revizní posudek Ústavu, který nesplňoval znalecká kritéria

S případem též souvisí:

- Série znaleckých posudků, vyvracející možnost vražd elektrickým proudem

- Odsouzení dvou znalců obhajoby Petra Kramného, za údajný křivý znalecký posudek

Václav Peričevič, místopředseda Spolku Šalamoun doplňuje:

"Pro pořádek je třeba si zrekapitulovat si i jména soudců, podílejíích na rozsudku, který je dle našeho názoru největším justičním zločinem v novodobých dějinách:

JUDr. Renata Gilová, členka KSČ, Krajský soudem v Ostravě

JUDr. Václav Čapka, člen KSČ, vrchní soud v Olomouci

JUDr. Petr Hrachovec, člen KSČ, Nejvyšší soud v Brně

Prof. Václav Musil, člen KSČ, Ústavním soudem v Brně.

Všichni tyto soudy ke kauze přistoupili systémem Ctrl+C, Ctrl+V, tedy pouze otrocky přebírali rozsudky soudů nižší instance."

Jak tedy obě ženy zemřely?

Vše nasvědčuje tomu, že příčina smrti obou žen byla nešťastná náhoda – otrava jídlem. Zemřely za stejných okolností jako několik dalších lidí v témže rezortu. K verzi otravy se přiklánějí egyptští patologové, i tým českých znalců.

 

Autor: hop

Tagy článku